30 Aralık 2013 Pazartesi

Bileşik nedir, bileşik ile ilgili örnek verir misiniz?

Bileşikler: İki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen saf maddeye bileşik denir.
Su, karbondioksit,amonyak,glikoz,sofra tuzu bileşik örnekleridir.
Bileşikler formüllerle gösterilir.
Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşır.
Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilir.

               
                                 Glikoz Molekülü
Farklı cins atomların molekülleri bileşik moleküllerini oluşturur.

H2O, CO2, C6H12O6 , NH3 bileşik molekülleridir.
                                         

2-Saf olmayan maddeler (Karışımlar):
Birden fazla maddenin rasgele miktarlarda bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Şekerli su, tuzlu su, salata, çorba, petrol, hava, kağıt gibi maddeler birer karışımdır.
Karışımların hazırlanmasında belirli bir oran yoktur.Karışımlar, maddelerin birbiri içindeki dağılımına göre homojen  ve heterojen olarak iki grupta incelenir.    
a)Homojen Karışımlar (Çözeltiler):
Özellikleri her yerinde aynı olan  ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışımlar denir.
Çözelti: Bir maddenin diğer bir madde içerisinde her tarafa eşit olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara denir.Çözeltiler homojen karışımlardır.
Tuzlu su, şekerli su, hava, maden suyu, alkollü su, gazoz, alaşımlar, kolonya….
Bütün gaz karışımları çözeltidir.
     Homojen   Heterojen
     Karışım      Karışım
Çözünme:  Bir maddenin diğer bir madde içerisinde gözle görülmeyecek şekilde dağılmasına çözünme denir.
Çözünme hızını etkileyen faktörler: Maddeyi ufalamak, çözeltiyi karıştırmak,çözeltiyi    çalkalamak,çözeltinin sıcaklığını arttırmak
b)Heterojen karışımlar( Adi karışımlar)
Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlara heterojen karışım denir.
Ayran, talaş-su karışımı gibi…
Element, Bileşik ve Karışımın Özellikleri

ELEMENT
BİLEŞİK
KARIŞIM
1
Saftır.
Saftır.
Saf değildir.
2
Erime noktası sabittir.
Erime noktası sabittir.
Erime noktası sabit değildir.
3
Kaynama noktası sabittir.
Kaynama noktası sabittir.
Kaynama noktası sabit değildir.
4
Öz kütlesi sabittir.
Öz kütlesi sabittir.
Öz kütlesi sabit değildir.
5
Daima homojendir.
Daima homojendir.
Sadece çözeltiler homojendir.
6
Daha basit maddelere ayrışmaz.
Kimyasal yollarla ayrışır.
Fiziksel yollarla ayrışır.
7
Bileşeni yoktur.
Bileşenlerinin özelliklerini taşımaz.
Bileşenlerinin özelliklerini taşır.
8
Yapı taşları atomdur.
Yapı taşları moleküldür.
Yapı taşları olmaz.

Hiç yorum yok: