11 Ekim 2013 Cuma

BAŞKALAŞIM GEÇİREN HAYVANLAR 6.sınıf konu anlatımı

6.SINIF 
DERS 4
ÜNİTE I: CANLILARDA ÜREME,BÜYÜME,GELİŞME
KONU:HAYVANLARDA ÜREME,BÜYÜME,GELİŞME
Bazı canlılar dünyaya geldiklerinde ana canlıya benzerken bazıları  benzemezler. Ana canlıya benzemeyen canlılar gelişim dönemleri boyunca başkalaşım geçirerek ana canlıya benzer hale gelirler.
Kurbağaların ve böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım denir.
Kurbağalar ve eklem bacaklılardan böcekler, başkalaşım geçiren hayvanlardır.
1-Kurbağalar : Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler.
Larva döneminde suda solungaç solunumu, ergin dönemde karada deri ve akciğer   solunumu yaparlar. 
Kalplerinde temiz ve kirli kan taşırlar. Vücutlarında kirli ve temiz kan dolaşır. 
Yumurta ile çoğalırlar.Dış döllenme görülür.  
Yavru bakımı görülmez. Yavrularını sütle beslemezler.
Kalpleri üç odacıklıdır. Kirli kan akciğerlerde temizlenir.  
Nemli bölgelerde yaşarlar.Soğukkanlı canlılardır.
Kurbağanın Gelişim Dönemleri (Başkalaşım Evreleri) :Kurbağadaki döllenmiş yumurta hücresinin gelişmesi sonucu larva oluşur.
Balığa benzeyen larvalar gelişerek iribaş olur.
Zamanla iribaş büyüdükçe önce arka bacaklar, sonra ön bacaklar çıkar ve en sonunda kuyruk kaybolur.
Bundan sonra genç yavru kurbağa oluşur. Yavru kurbağa da gelişerek ergin kurbağa haline gelir.
                                                                     2-Eklem Bacaklılar : Vücutlarının dışında kitin denilen örtü bulunur. Sert ve dayanıklı olan bu örtü vücuda diklik ve desteklik sağlar.
Vücutlarındaki halkalar ve deri kıvrımlarının birbirine eklenmesiyle oluşan yapıya dış iskelet denir.
Yumurta ile çoğalırlar.
Böcekler grubunda olan eklembacaklılar başkalaşım geçirirler.
Yumurtadan çıkan kurtçuğa larva denir.
Larvanın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.
Pupa dönemi : Karasinekte kabuk içinde, ipek böceğinde ise kendi salgıladığı ipekten yaptığı koza içinde geçirilir.

İpek Böceğinin Gelişim Dönemleri (Başkalaşım Evreleri) :  İpek böceği salgıladığı yapışkan   bir maddeyle (iplikle) yumurtalarını birbirine bağlayarak etrafa dağılmalarını önler.    Tırtıl, yumurtaların gelişebilmesi için salgıladıkları iplikle kendilerine koza örmeyebaşlarlar. (Tırtıl bunu 3-4 günde örer).Yumurta olgunlaşınca tırtıl oluşur.Tırtılın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.Pupa dönemi sonunda
koza yırtılır ve kelebek oluşur.
                                              

Çok Ayaklılar: Çiyan,kırkayak                                          
Böcekler : Arı, karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, çekirge, tahta kurusu, hamam böceği ve kelebek.
Kabuklular : Yengeç, karides.
Örümcekler : Örümcek, akrep.

BİLGİ: Tabloyu inceleyiniz.Omurgalılara ve eklembacaklılara dikkat ediniz. 
           (Araknitler, örümceğe benzeyen eklembacaklılardır.)
                                   
                                         HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI

                             
                              

Hiç yorum yok: