21 Ekim 2013 Pazartesi

Arkadaşlık ve dostluk ile ilgili deyimler nelerdir?

Arkadaşlık ve dostluk ile ilgili atasözleri


Dost ile ye,iç;alışveriş etme

Dost kara günde belli olur

Dostluk başka, alışveriş başka

Dostun attığı taş baş yarmaz

Düşenin dostu olmaz, hele bir düşte gör

Abanın kadri yağmurda bilinir

Açma sırrını dostuna,o da söyler  dostuna


Domuz derisi post olmaz, 

eski düşman dost olmaDost acı söyler
Dost başa bakar, düşman ayağa

Dost dostun eyerlenmiş atıdır

Arkadaşlık ve dostluk ile ilgili deyimler

Arkadaş canlısı
Arkadaşlığa değer veren, arkadaşlarına çok düşkün olan kimse.

Arkadaş değil arka taşı

Zarar veren arkadaşlar için söylenir.

Dost canlısı:

İyi geçinen, iyi ilişkilerde bulunan.


Dost acı söyler.

Dost,arkadaş doğru söylediği için arkadaşına kötü sözmüş gibi gelir

Dostlar başına: 

Bir şeyi dostları için de dilemek amacıyla kullanılan bir iyi dilek sözü: “Doğrusu böyle bir düğün dostlar başınaydı. Arkadaşları arasında, günlerden beri hep bunun lafı ediliyordu.”


Arkadaşlıkla ilgili deyimler

-Düşüp kalkmak: 1. Yakın arkadaşlık etmek. 2. Yasa ve gelenek dışı kadın ve erkekle birlikte yaşamak veya sık sık bir araya gelmek.”Seni bu hâle getirenler düşüp kalktığın arkadaşlarındır. Hâlâ anlamadın mı?”
-Kafa dengi: Davranışları, anlayışları, dünya görüşleri birbirine uymuş kimselerden her biri.”Kafa dengi bir arkadaşa öylesine ihtiyacım var ki.”
-İçtikleri su ayrı gitmemek:Çok yakın arkadaş,dost olmak.

-Arkadaş olmak

Arkadaş değil arka kapı: sözde arkadaş ama sıkıntısından zararından başka bir şeyi yok anlamında söylenir.

-Aralarından su sızmamak: Çok iyi, çok yakın dostluk veya arkadaşlık kurmak, ahbap olmak.”Şunlara bak, aralarından su sızmıyor.”

Dostluk ile ilgili atasözleri

Ayıdan post, düşmandan dost olmaz.
Deme dostuna, o da söyler dostuna, laf döner üstüne.
Her dostu dost bilme.
Düğün aşıyla dost ağırlanmaz.
Abdalın dostluğu köy görünene kadardır.
Dostluk kantarla, alışveriş miskalle.
Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmaz.
Düşenin dostu olmaz.
Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.
Domuzdan post, gavurdan dost olmaz.
Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna, tuz serperler postuna.
Dost acı söyler.
Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.
Fakir dost, çabuk unutulur.
Dostun attığı taş baş yarmaz.
Dost başa, düşman ayağa bakar.
Dost kara günde belli olur.
Dost ağlatır, düşman güldürür.
Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.
Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
Bin altının olacağına bir dostun olsun.
Açma sırrını dostuna dostunun dostu vardır.
Dostun attığı gül onulmaz yara açar.
Sen dost kazan düşman ocağın başından çıkar.
Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.
Dostluk para ile alınıp satılmaz.
Dostluk bozulursa rahat yatılmaz.

Kardeşlik ile ilgili atasözleri

Kar, zararın kardeşidir.

Kardeşim ağa, avradı hatın, almaz beni kulluğa satın.


Kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış


Kardeş kardeşin ne öldüğünü, ne onduğunu ister

Allah kardeşi kardeş, keselerini ayrı yaratmış

Kardeşim olsun da kanlım olsun

Koca sağlığı, kardeş varlığı sever.


Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez.

Hiç yorum yok: