8 Nisan 2013 Pazartesi

Türkiye'nin İdari Yönetimi KPSS Anayasa Konu Anlatımları


TÜRKİYE'NİN İDARİ YÖNETİMİ


A) MERKEZİ YÖNETİM

Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatı
1. Cumhurbaşkanı
2. Bakan
3. Bakanlar Kurulu
4. Başbakan
Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
1. Danıştay; 12 daireden oluşur.
2. Sayıştay; Vize ve tescil işlemi yapar. Genel uygunluk bildirimi 75 gün içinde TBMM’ye sunar.
3. Milli Güvenlik Kurulu

Görevleri:
Ø Milli güvenlik siyaseti doğrultusunda belirlenecek hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin hangi tedbirler alınacağı.
Ø Devletin mili güvenlik politikasını belirlenmesi ve uygulaması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması.
Ø Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali için görüş bildirmek.
Ø Devletin bütünlüğü için tedbirlerin alınacağını belirlemek.
MGK’nın oluşumu:
Ø Cumhurbaşkanı
Ø Başbakan
Ø Genel Kurmay Başkanı
Ø Milli Savunma Bakanı
Ø İçişleri ve Dışişleri Bakanı
Ø Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Ø Jandarma Genel Komutanlığı
Ø Adalet Bakanlığı
Ø Başbakan Yardımcıları
4. Devlet Planlama Teşkilatı

B. YEREL YÖNETİM

1. İl özel idareleri
v İl Genel Meclisi
v İl Daimi Encümeni
v Vali
2. Belediyeler
3. Köyler

Hiç yorum yok: