27 Mart 2013 Çarşamba

Trafik Güvenliği Ders Notu Konu Anlatımı 4. Sınıf


4. SINIF TRAFIK GÜVENLIĞI DERSI DERS NOTLARI

1. TEMA: YAYA

Yaya: Yürüyerek giden kimsedir. Trafikte yapılan düzenlemeler bize kolaylık sağlar.

Yaya Olarak Sorumluluklarımız Nelerdir?
1- Trafik kurallarını öğrenip uygulamalıyız.
2- Trafik polislerinin işaretlerine,ışıklı trafik işaret cihazlarına ve trafik işaret levhalarına uymamız gerekir.
3- Yaya ve okul geçitlerine kullanmalıyız.

4- Trafik işaret cihazları ile levhaların neler olduğunu ve anlamını öğrenmeli ve bilmeliyiz.
5- Trafik işaret cihaz ve levhalarını korumalı ve zarar verenleri uyarmalıyız. Trafik işaret cihaz ve levhaları trafiğin dilidir.
6- Taşıt yolundan değil yaya yolundan yürümeliyiz.
7- Yaya yolunda veya kaldırımlarda taşıt trafiğine uzak yerden yürümeli, oyun oynamamalı ve koşmamalıyız.
8- Karşıdan karşıya geçerken güvenli yerlerden geçmeliyiz. Güvenli geçiş yerleri yayalar için yapılmıştır.
9- Yaya kaldırımın olmadığı bir yolda sürücülerin bizi rahatlıkla görebileceği şekilde yolun sağından ve taşıt trafiğine uzak yerden yürümeliyiz.
10- Gece yürüyüşlerinde sürücülerin bizi rahatça görebilmesi için yansıtıcı özelliği olan ve açık renk elbiseler giymeliyiz. Okul eşyaları ve çantalarda yansıtıcı özelliği olan etiketler yapıştırmalıyız.
11- Acil durumlar da neler yapmamız gerektiğini bilmeli 112'yi aramalıyız.

Güvenli Geçiş Yerleri Nerelerdir?
1- Trafik polisi ve ışıklı trafik işaret cihazların bulunduğu yerler.
2- Yaya geçitleri ile alt ve üst geçitler
3- Bunların olmadığı durumlarda “Dur, bak, dinle, karar ver ve geç” komutlarını uygulamak gerekir. Yolda önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakarak acele etmeden yolun ortasına gelinir. Yolun ortasında tekrar sağa bakılarak karşıya geçilir.
“Bir yere giderken en kısa yol değil en güvenli yol tercih edilmelidir.”

2. TEMA: YOLCU


Taşıtlara Binmenin ve İnmenin Kuralları
1- Özel taşıtlara biniş ve inişlerde kaldırım tarafındaki sağ kapıdan binilmesi ve inilmesi gereklidir. Taşıtın sol tarafı tehlikelidir. Gelen araç bizi çarpabilir.
2- Taşıt durmadan inmeye ve binmeye çalışılmamalıdır.
3- Taşıtlara topluca değil sıra ile binilmeli ve inilmelidir. Topluca inmeye veya binmeye çalışırsak karmaşaya neden oluruz.

Emniyet Kemeri Takmanın Önemi
Aracın ön koltuğunu oturabilmek için 10 yaş ve üstü olunmalıdır. Özellikle de emniyet kemeri takılmalıdır. Arka tarafa oturan küçük çocuklarında çocuk güvenlik koltuğuna oturtulması gerekir. Emniyet kemeri ve çocuk güvenliği koltuğu kullanmak ani fren ve çarpışmalarda savrulmayı önler ve hayat kurtarır. Ayrıca emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluktur.

Yolcunun Sorumlulukları
1- Taşıt hareket halindeyken ya da dururken taşıtın penceresinden el,kol,baş çıkarmamalıyız.
2- Sürücünün dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmalıyız.
3- Toplu taşıma araçlarında ayakta yolculuk yapıyorsak taşıt içinde bir yerlere tutunmalıyız.
4- Toplu taşıma araçları hepimizin malıdır. Taşıtlara zarar vermemeliyiz. Temiz tutup korumalıyız.


Unutmayalım
Sorumluluğunu bilen ve kurallara uyan yolcular, trafik kazalarına neden olmazlar.
Toplu taşıma araçlarını temiz tutup korumalıyız.

İlk Yardım ve İlk Yardım ÇantasıTrafik kazalarında hemen 112 aranmalıdır. Telefon açtığımızda kazanın yeri, kazanın oluş biçimi ile yaralı sayısı hakkında bilgi verilmelidir.Ayrıca güvenlik için de 155 aranmalı ve trafik polislerin de kaza yerine gelmesi sağlanmalıdır. Sağlık görevlileri gelinceye kadar ilk yardım uzmanı olan varsa müdahale etmeli yoksa panik yapmamalı ve uzman kişilerin gelmesi beklenmelidir. Yanlış yapılan ilk yardım tehlikeli, doğru yapılan ilk yardımın ise hayat kurtardığını asla unutmamalıyız.


İlk Yardım: Kaza, hastalık, yangın, deprem gibi tehlikeli ve ani durumlarda yaralı veya hasta en yakın sağlık kuruluşuna gidinceye kadar yapılan müdahaledir.

İlk Yardım Çantasında Bulunan Malzemeler ve Kullanma Amaçları Nelerdir?
Sargı Bezi: Yara üzerine konulan pansuman malzemelerini yerinde tutmak,kırıklarda bölgenin tespitini yapmak ve hareketsizliğini sağlamak,yarayı dış etkenlerden korumak,kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla kullanılır.
Steril Gazlı Bez: Kanamaların tamponlanması,yaraların kapatılması için kullanılır.
Üçgen Sargı Bezi: Yaralı organı sarmak için kullanılır.
Antiseptik Solüsyon: Yarayı temizlemek ve mikroplardan arındırmak amaçlı kullanılır.
Plaster: Yara üzerine konulan pansuman malzemesinin yerinde tutulması sağlanır.
Çengelli İğne: Sargı bezini tutturmak için kullanılır.
Küçük Makas: Sargı ve pansuman malzemelerini kesmeye yarar.
Esmark Bant: Çıkık burkulma ve kanamalarda kullanılır.
Turnike: Kol ve bacaklardaki kanamaların durdurulması için kullanılır.
Bant: Küçük yaraların kapatılmasında kullanılır.Aynı zamanda yarayı dış etkenlerden korur.
Alüminyum Yanık Örtüsü: Yaralının altına serilir veya şoktaki hastanın üstüne örtülür.
Eldiven: İlk yardım malzemelerini temiz tutmak,onları el yoluyla bulaşabilecek mikroplardan uzak utmak için kullanılır.
Fener: Kaza gece olduğunda etrafı aydınlatmak amacıyla kullanılır.

3. TEMA: SÜRÜCÜ


SürücüKara yolunda motorlu ve motorsuz araçları kullanan kişilere sürücü denir.

Sürücünün Sorumlulukları

1- Sürücüler araçlarını kullanmadan önce gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdırlar.
2- İyi bir sürücü güvenlik önlemlerini almalı ve kurallara uymalıdır.
3- Taşıt trafiğine kapalı olsa bile bisiklet yolun sağında sürülmelidir.
4- Bisikletin korna ve freni çalışır durumda olmalıdır.
5- Bisiklet, kay kay, paten, kızak ve araç kullanırken asla hız yapılmamalıdır.
6- Basit ilk yardım kurallarını bilmelidir.

Hiç yorum yok: