27 Mart 2013 Çarşamba

Temsil Kurulu'nun Ankara'ya Gelmesi (27 Aralık 1919) 8. Sınıf İnkılap Tarihi


TEMSİL KURULU'NUN ANKARA'YA GELMESİ (27 ARALIK 1919)

Ø İstanbul'da toplanacak Meclis-i Mebusan'ın çalışmalarını daha yakından takip edebilmek amacıyla Temsil Heyeti Anka­ra'ya gelir.


Bu iş için Ankara'nın seçilmesinin nedenleri:

Ø Milli Mücadele'de en önemli cephe olan Batı Cephesi'ne yakın olması.
Ø Ulaşım ve haberleşme imkanlarının fazla olması.
Ø Anadolu'nun ortasında merkezi bir konumda bulunması.

Ø İç kesimlerde olması nedeniyle güvenlikte olması.
Ø Bu arada seçimler de yapılıyordu birçok yerde Müdafaa-iHukuk Cemiyeti'nin adayları kazanıyordu.
Ø Mustafa Kemal Erzurum Milletvekili seçilmiştir.
Ø Mustafa Kemal, Ankara'da Milli mücadele taraftan mebusla­ra yaptığı görüşmelerde şu isteklerde bulundu
Ø Kendisinin gıyaben meclis başkanı seçilmesi
Ø Ali Rıza Paşa Hükümetine güvenoyu verilmesi
Ø Misak-ı Milli kararlarının alınması
Ø Mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun oluşturulması

Hiç yorum yok: