27 Mart 2013 Çarşamba

Son Osmanlı Meclis-İ Mebusan'ın Açılması (12 Ocak 1920), Misak-I Milli Kararları (28 Ocak 1920) konu Anlatımları 8.sınıf inkılap tarihi

SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSAN'IN AÇILMASI (12 OCAK 1920)
Ø Mustafa Kemal, Meclisin İstanbul'un dışında bir şehirde top­lanmasını istiyordu.
Ø Bunun nedeni milli iradenin hür biçimde kararlara yansıma­yacağı düşüncesidir.
Ø Ancak, İstanbul Hükümeti'nin padişahsız meclis olmaz, dü­şüncesi ile hareket etmesi sonucunda Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı İstanbul'da toplandı.
Ø Milli mücadeleciler, her konuda Mustafa Kemal'in istekleri doğrultusunda faaliyet gösteremediler. Ancak vatanın bütün­lüğü konusundaki isteklerinin bir kısmı gerçekleşti ve Misak-ı Milli kararları aldı.

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI (28 Ocak 1920)1. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş böl­geler kesin Türk yurdudur, parçalanamaz.
2. Kars, Ardahan ve Batum'da (Elviya-i Selase) gerekirse referanduma gidilecektir.
3. Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir. (Arap­ların çoğunlukla yaşadığı yerlerde referandum yapılacaktır.)
4. Batı Trakya'nın geleceği referandum ile belirlenecektir.
5. İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlandığı tak­dirde, Boğazlar trafiğe açılacaktır.
6. Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar tanınacaktır.
7. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. (Kapitülasyonlar)


Önemi:

1. Milli mücadelede hedefler kesin olarak belirlendi.
2. Vatan sınırları (Misak-ı Milli Sınırları) kesin olarak belir­lendi.
3. Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın aldığı en önemli karardır.
+ Bu kararlar meclis onayından geçtiği için resmiyet kazanmış kararlardı. + Meclis-i Mebusan; kongre kararlarından etkilenmiştir.

Hiç yorum yok: