13 Mart 2013 Çarşamba

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMI


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin güneyinde yer alan Kıbrıs adasının kuzey bölümünü oluşturur Ada yüz ölçümünün (9252 km2), %35,4'ünü kaplayan KKTC'nin başkenti, Lefkoşe'nin Türk kesimidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzeyinde Beşparmak sıradağları uzanır. Güneydoğusunda ise İç ova yer alır.

Ülkede, Akdeniz iklimi etkilidir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Hâkim bitki örtüsünü makiler oluşturur. Ancak, Beşparmak dağlarında seyrek orman örtüsüne de rastlanır.

Ülkedeki akarsuların hemen hepsi kısa ve rejimleri düzensizdir.

KKTC'nin nüfusu, 175 bin kadardır. Nüfus daha çok ülkenin kıyı kesimlerinde ve İç ova çevresinde yoğunlaşmıştır. Başkent Lefkoşa ile Girne, Gazi Magosa ve Güzelyurt önemli yerleşim birimlerini oluşturur.

1571 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen Kıbrıs adası, 307 yıl Osmanlı Devleti'nin yönetiminde kalmıştır. Kıbrıs Türkleri adaya, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelip yerleşmişlerdir. Buradaki Türkler, inançlarını, geleneklerini günümüze kadar korumuş vatansever insanlardır. Yurdumuz Türkiye'den 'ana vatan' olarak söz ederler.

Kıbrıs'ta Türk köyleri, Türk mahalleleri uzaktan görünen minareleri ile kendini belli eder. Adanın her tarafında cami, medrese, çeşme, su kemerleri, hamam, kütüphane, konak gibi Türk mimarîsinin izlerini taşıyan eserler bulunmaktadır.

1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı'ndan sonra Kıbrıs, geçici olarak İngiliz yönetimine bırakılmıştır.

İngiltere, Birinci Dünya Savaşı'nın başında (1914) adayı resmen egemenliğine geçirmiştir. İngiltere'nin, Kıbrıs'ı ilhak etmesinden bir süre sonra Kıbrıslı Rumlar ve Yunanlılar, adanın Yunanistan'a bağlanması yönünde faaliyete girişmişlerdir. 1950'lerde bu amaçla EOKA isimli bir terör örgütü kurarak tedhiş yoluyla adanın Yunanistan'a ilhakı (Enosis) mücadelesine başladılar. Başlangıçta İngiliz yönetimine yönelik olarak sürdürülen tedhiş faaliyetleri, kısa sürede Türk nüfusu üzerine de yönlendirildi. Uzun süren kanlı çarpışmalar oldu. Birçok masum Türk katledildi. Sonuçta, 1959 Londra ve Zürih Antlaşmaları ile iki toplumdan oluşan Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ancak Rumlar, 1963 Aralık ayında Türklere karşı katliama giriştiler ve 1960'ta kurulan anayasal düzeni ihlâl ettiler. Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etme çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüttüler. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'ın desteğiyle yapılan bir darbeyle adanın Yunanistan'a katılmasının yolunu açtılar. Bunun üzerine Türkiye, 1960 Garantörlük Antlaşması'ndan kaynaklanan hak ve görevlerine dayanarak adadaki Türklerin hayatını korumak ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974 günü Barış Harekâtı'nı başlattı. Yunanistan'ın ateşkes sonucundaki görüşmelerde alınan kararlara sadık kalmaması, Türkiye'nin 15 Ağustos 1974'te ikinci bir Barış Harekâtı'nı başlatmasına neden oldu. Bu harekât sonucunda bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarına ulaşıldı. Bugün soydaşlarımız, Kuzey Kıbrıs'ta 1983 yılında kurdukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlan içinde ve ana vatanlarının teminatı altında güven içinde yaşamaktadırlar.

Hiç yorum yok: