27 Mart 2013 Çarşamba

Kanun-i Esasi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

KANUN-İ ESASİ (1876)


Osmanlı Devleti'nde 23 Aralık 1876’de I. Meşrutiyet ilan edilerek Türk tarihinin ilk anayasal özelliğini taşıyan Kanun-i Esasi kabul edildi. Böylece halk ilk defa padişahın yanında yönetime ortak oldu. Seçme, seçilme ve temsil hakkını kullandı. Kişi hakları anayasanın güven­cesi altına alındı.


Kanun-i Esasi'deki maddelerden bazıları şunlardır:
Ø Osmanlı sınırlarındaki herkes kişisel hür­riyete sahiptir. Hiç kimse başkalarının hürriyetine zarar veremez.
Ø Bir kanuna dayalı olmadığı sürece hiç kimseden vergi ve buna benzer paralar alınamaz.
Ø İşkence ve her türlü eziyet kesinlikle ve tamamen yasaktır.
Ø Mahkemeler her türlü müdahaleden uzaktır.
Ø Osmanlı sınırları içerisindeki herkes özel mülkiyet sınırları içindeki her türlü saldırıdan ko­runmuştur.
Ø Kanunda olmayan bir sebepten dolayı kimsenin özel mülküne zorla girilemez.

Hiç yorum yok: