24 Mart 2013 Pazar

İYONLAR VE İYON ÇEŞİTLERİ FEN VE TEKNOLOJİ DERS ANLATIMI 7SINIFLAR

7.SINIF
DERS: 3 
ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
KONU: İYONLAR VE ÇEŞİTLERİ
Bileşik Formüllerinin Yazılması: Bileşikler kimyasal formüllerle gösterilir. Formüller, bileşik molekülündeki atomların cinsini ve sayısını gösterir.

Bir bileşik molekülündeki atomların cinsi ve sayısının gösterilmesine molekül formülü adı verilir.
Atomların birbirine nasıl bağlandığını gösteren formüle de yapı formülü denir.
İşlem Sırası
                                      (+ yüklü iyon )  ( - yüklü iyon ) ( çaprazlama )=  Formül

Yüklü (- veya +) atomlara  iyon adı verildiğini öğrenmiştiniz.

Atom (-) yüklü ise anyon , (+1)  yüklü ise  katyon adını alır. 


Bileşiklerin formülü yazılmadan önce, bileşiği oluşturan elementlerin iyon yükü bulunur ve elementlerin sağ üst köşelerine yazılır. Ardından çaprazlama yapılarak, iyon yükleri sembollerin sağ altına yazılır.
Burada dikkat edileceği gibi önce (+) yüklü sonra (–) yüklü iyon yazılarak çaprazlama yapılır. Ve yüklerin sadece rakamları yazılır. İşaretleri yazılmaz.Eğer sayılar  eşitse sembollerin altına sayı yazılmaz. 
İyonlar Tablosu: Aşağıdaki tabloda atom ve atom guplarının  iyon yükleri( değerlikleri )           verilmiştir.

     
Mg+2 O–2     MgO  
Mg+2 Cl–1    MgCl2 
X+3   Z–2       X2Z3  
şeklinde gösterilir.
Bileşik Yazma Tablosu:Aşağıdaki tablodan yararlanarak bileşik yazmayı daha kolay öğrenebilirsiniz.

Çok Atomlu İyonlar:Çok atomlu iyonlarla yapılan bileşikler de çaprazlama yöntemi ile oluşturulur. 
Na2CO3  Sodyum Karbonat, Mg (OH)2 Magnezyum Hidroksit v.bBileşiklerin Atomlarını Sayalım: Aşağıdaki tabloda bileşikleri ve atom sayılarının bulunuşunu inceleyiniz.
                          

Hiç yorum yok: