27 Mart 2013 Çarşamba

İstanbul'un Resmen İşgali (16 Mart 1920) 8. Sınıf İnkılap Tarihi

İSTANBUL'UN RESMEN İŞGALİ (16 MART 1920)

Ø Başlangıçta, İstanbul'da toplanacak olan Meclis-i Mebusan'a itilaf devletleri karşı çıkmamıştı.
Ø Çünkü bu meclisi kendi amaçları doğrultusunda kullanabile­ceklerini düşünüyorlardı.
Ø Böylece, Anadolu harekatını sonuçsuz bırakmak istiyorlardı.
Ø Ancak son Osmanlı Meclis-i Mebusanından tam bağımsızlık anlamına gelen Misak-ı Milli kararlarının çıkması üzerine iti­laf devletleri Meclis-i Mebusan'ı dağıttılar ve İstanbul'u res­men işgal ettiler. (16 Mart 1920)

Ø Mebusların bir kısmı Malta'ya sürgüne gönderilirken bir kısmı da Anadoluya kaçabildi.
Ø İşgalden sonra itilaf devletleri şu bildiriyi yayınladılar.
Ø İşgal geçicidir.
Ø Amaç padişah ve halifeyi korumaktır.
Ø Herkes İstanbul'dan verilecek emirlere uymak zorundadır.
Ø Anadolu'da isyan çıkacak olursa İstanbul Türklerin elinden alınacaktır.


İşgalden sonra Temsil Heyeti de bazı kararlar ve tedbir­ler aldı. Önemlilerişunlardır:


Ø İstanbul ile telefon ve telgraf görüşmelerinin kesilmesi.
Ø İstanbul'a para ve mal gidişi durdurulacak.
Ø Anadoluda bulunan itilaf devletleri subayları tutuklanarak si­lahları alınacaktır.
Ø Anadolu'da Temsil Heyeti dışında herhangi bir makamın sö­zünü dinleyen olursa cezalandırılacaktır.
Ø İstanbul'un işgali ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması iki olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir.


1. TBMM'nin açılması için uygun bir zemin oluştu ve yeni bir meclis gerekli hale geldi.
2. Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi padişah adına da yürüt­tüğünü söyleme imkanı buldu.

Hiç yorum yok: