1 Mart 2013 Cuma

Her Şeyde Vatan (Dinleme metni) 3.sınıf türkçe dersi 5N1K Etkinliği


Her Şeyde Vatan (Dinleme metni) 


Ders: Türkçe

Metnin Adı: Her Şeyde Vatan (Dinleme metni)

Türü: Şiir

Şair(ozan):Bedri GİDERHazırlık Çalışması: Tarafımdan hazırlanan video, vatan ile ilgili şiirler(4. Ders okutulması sağlanır.) Vatan ile ilgili türküler.

1.DERS:

Her şeyde vatan adlı şiir için hazırladığım görselli ve sesli videonun izletilmesi. Videoda dinlenilen Mülküye Marşı’nın üzerilerinde yarattığı duygunun tartışılması. Videodaki görsellerin vatanımızla ilgili olup olmadığının sorulması ve görseller hakkında konuşulması. Şiirin videoda dinlediklerinden neler anladıklarının sorulması.

Şiirin defterlerine yazılmasının sağlanması.Her Şeyde Vatan


Dağ desem, taş desem,

Vatan.

Kurt desem,gök desem

Vatan.

Deniz desem,gök desem

Dağ,bahçe,tarla,orman…

Daha,daha….

Şu çevre,şu kilim,şu halı…

Velhasılı,Her şeyde vatan.

Bedri GİDER

Vatan ile ilgili şiirlerin bulup defterlerine yazmaları için ödev verilir. Aşağıdaki örnek şiir okunur.


Vatan

Vatan,
Antalya'da bir mavi su,
Posof'ta bir çorak tarla,
Gümüşhane'de bir yemyeşil bahçedir.

Vatan,
Sivas yaylasında
Yıldız bakışlarıyle aydınlanan
Ip-ıssız bir gecedir.

Vatan,
Zonguldak'ta bir maden işçisi,
Rize'de çay toplayan bir gelin
Ve seccâdesinde namaz kılan bir ihtiyar annedir.

Vatan,
Aydın tebessümüyle Aslıhan
Ve duru bakışlarıyle Emine'dir.

Vatan,
Ceylânpınar'da bir ince ceylân,
Edirne'de bir ince minaredir.

Vatan,
Hudut boylarında dalgalanan
Güzel bayrağımızda
Hare hâredir.

Vatan
Küçük ellerinin avuçladığı
Sâde bir toprak parçası değil çocuğum,
Toprakla büyüyen bir kutsal düşüncedir.

Nurettin Özdemir

Vatan kelimesinin eş anlamlısının yurt olduğu belirtilir.

Şiiri defterlerinden okunması sağlanır.1 etkinlik için yeni bir başlık,konu ve ana duygu belirlemeleri sağlanır.

Başlık: ……. Konu: Vatan Ana duygu: Vatan sevgisi-Vatanın kıymeti

Başlık ,konu ve ana duyguyu yazmak için 1.ETKİNLİK yapılır.

2.DERS:

2. ETKİNLİK yapılır.(Sözlük çalışması)
Kilim: Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl ya da yün dokuma.
Eski Osmanlı evlerinde ve yörük çadırlarında çok kullanılan sedir, divan veya yerlere serilen renkli ve nakışlı yün dokuma. Kilim, eski çağlardan beri bilinen Orta Asya, İran, Anadolu ve Kafkasya’da hayvancılıkla geçinen göçebelerin yapıp, kullandıkları bir eşyadır. Kilim, günümüzde de evlerde halı yerine veya erzak çuvalı, heybe veya otel, büro gibi yerlerde dekoratif (süs) olarak duvarlarda kullanılmaktadır


Çevre:Bir şeyin yakını, dolayı, etraf.

Velhasılı: Sözün kısası, kısacası

Öğrencilere ‘’Sizce şaire niçin herşey vatanı anlatıyor?’’sorusu sorulur. Tartışılır.

Vatan size neyi çağrıştırıyor?Cevaplar alınır ve 3. ETKİNLİK yaptırılır.

3. DERS: Şiirin bir defa daha dinlemeleri sağlanır. Ne tür çıkarımlar yaptıkları sorulur.Bunları defterlerine yazmaları istenir.Yazdıkları sınıfa okutulur.

4.DERS: Vatan sevgisini anlatan şiirleri defterlerinden okumaları sağlanır.Vatan ile ilgili araştırdıkları türküleri sınıfa sunmaları sağlanır.

Hikaye, anı, şiir türlerinden birini seçerek vatan sevgisi konulu çalışma yapmaları istenir. Bu çalışmaları yapmak için kağıtlar dağıtılır. Yazdıkları çalışmalar ile sınıf gazetesi hazırlanır, panoda sergilenir.

5.DERS: Vatan sevgisinin sadece yurdu düşmanlardan korumak olmadığı; ormanların, doğal güzelliklerin,tarihi eserlerin değerlerinin de korumanın vatatn sevgisi olduğu vurgulanır.Vatan sevgisini anlatan bir yazı çalışması yaptırmak için 4.etkinlik yaptırılır.

6.DERS: Ardından bir gazete haberi yazacakları söylenir. Vatan, halı, bahçe, tarla , orman kelimeleri tahtaya yazılır.Yurdumuzda bu değerlere verilen önem hakkında konuşulur,ardından gazete haberi yazmak için 5. Etkinlik yapılır.

Vatansever sözünden ne anlıyorsunuz? Sorusu cevaplatılarak kazanım değerlendirilir.

7. ve 8. Derste serbest okuma metinleri okunur.9.ve 10 derslerde tema sonu değerlendirme soruları yapılır.11. ders sessiz okuma saati olarak tamamlanır.


Hiç yorum yok: