27 Mart 2013 Çarşamba

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) 8. Sınıf İnkılap Tarihi

HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)
İzmir'in işgaline karşı yurdun çeşitli yerlerinde başlayan pro­testo mitingleri ve halkın heyecanını ortak bir çizgi üzerinde bir­leştirmek amacıyla yayınlanan genelgede;

Ø Büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli gösterilerde bulu­nulmalıdır.
Ø Büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul hükümetine uyarı telgrafı çekilmelidir.
+ Genelge askeri ve mülki amirlere gönderilmiştir.

ÖNEMİ:
Ø Genelgeden sonra yurdun değişik yerlerinde düzenlenen mi­tingler, Havza Genelgesi'nin halk üzerindeki etkisini göstermek­tedir.
Ø Mustafa Kemal Paşa Türk halkını Milli mücadele fikri etrafın­da birleştirmeye başlamıştır.
Ø Mustafa Kemal 8 Haziran 1919'da İstanbul Hükümeti Harbi­ye Nezareti tarafından geri çağrılmasına rağmen emre uymamış ve Amasya'ya geçmiştir.

Hiç yorum yok: