27 Mart 2013 Çarşamba

FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ (1789)


1789 yılında Fransa'da çıkan ihtilal sonu­cunda mutlak krallıkların yıkılabileceği görüldü. Fransa 28 Ağustos 1789 tarihinde Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni ilan etti. Demokra­si Batı uygarlığının vazgeçilmez unsurlarından bi­ri oldu. Eşitlik, özgürlük, adalet, anayasal yönetim ve milliyetçilik gibi ilkeler önce Avrupa'ya sonra da dünyaya yayıldı.

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ndeki maddelerden bazıları şunlardır:
v Hiç kimse inançlarından dolayı rahatsız edilemez.
v Düşünce ve ifade özgürlüğü garanti altın­dadır.
v Hiç kimse yasaların gösterdiği durumlar dışında suçlanamaz ve tutuklanamaz.
v Keyfî emirler verilmesini isteyenler ve bu emirleri yerine getirenler cezalandırılır. Suçlu ol­duğu ispat edilene kadar herkes masumdur.
v İnsanlar özgür ve eşit değerdedir ve öyle de kalırlar.
v Hak ve özgürlüklerin sınırı yasalardır. Öz­gürlük bir başkasına zarar vermeden herşeyi ya­pabilme gücüdür.
v Kral dahil kimse halktan kaynaklanmayan iktidarı kullanamaz.
v Tüm yurttaşlar bizzat veya temsilcileri aracılığıyla yasaların yapılmasına katkıda bulun­ma hakkına sahiptir.

Hiç yorum yok: