29 Mart 2013 Cuma

Fen ve Teknoloji 8sınıflar DENEME Soruları


Fen ve Teknoloji DENEME 1


1- Pozitif (+) ve negatif (-) elektrikle yüklenmiş atom ve atom gruplarına ne ad verilir?
A) Elektron B) İyon C) Nötron D) Proton
2- Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapılar nelerdir?
A) Çekirdekçik B) Kromozomlar C) Çekirdek zarı D) Lizozom
3- –2 yüklü bir iyonun +2 yüklü hale geçmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
A) 4 elektron alması B) 4 elektron vermesi C) 2 proton vermesi D) 4 proton vermesi
4- iyonuyla L+2 iyonu eşit sayıda elektron bulundurduğuna göre; L atomunun atom numarası
kaçtır?
A) 17 B) 18 C) 20 D) 21
5- K – 2, L+2, M – 3, N+1 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre, hangisinin atom numarası en küçüktür?
A) K B) L C) M D) N
6- Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?
A) İyonik bağ B) Kovalent bağ C)Epik bağ D)Sıkı bağ
7- 2X ------> 2CaO + 2CO2 Denkleminde, X maddesinin molekül formülü nedir?
A) Ca2CO3 B) Ca2C2O4 C) CaCO3 D) CaO4
8- YCH3O + 5O2 --------> 4CO2 + 6H2O Denkleminde Y ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 12 B) 8 C) 6 D) 4
9- C2H5OH + XO2 ------> 2CO2 +3H2O Denkleminde X’in değeri hangisidir?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 3/2
10- CaCl2 + X ---------> CaSO4 + 2NaCl Denkleştirilmiş tepkime denkleminde X ile belirtilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Na B) S C) O D) Cl
11- Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?
A) Renk körlüğü B) Miyop C) Katarkt D) Astigmat

Hiç yorum yok: