8 Mart 2013 Cuma

EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDAKİ İNKILÂPLAR İNKILAP TARİHİ DERSİ KONU ANLATIMI 8.SINIF


EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDAKİ İNKILÂPLAR


Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir (3 Mart 1924). Böylece:
Öğretim birleştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.
Medreseler kapatılmıştır.
Din görevlisi yetiştirmek için İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültesi açılması kararlaştırılmıştır.
Eğitiminde laikleşme sağlanmıştır.
Azınlık ve yabancı okulların dini ve siyasi amaçlı öğretim yapmalarına engel olunmuş, sınıflarında ve ders kitaplarında dini işaret ve sembollerin kullanılması yasaklanmıştır.
Yabancı okullara Türkçe dersleri konmuş ve derslerin Türk öğretmenler tarafından verilmesi kararlaştırılmıştır.
Topkapı Sarayı müze haline getirilmiş ve Etnoğrafya Müzesi açılmıştır (1924).

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun kabul edilmiştir (2 Mart 1926). Bununla:
İlköğretim herkes için zorunlu hale getirilmiştir.
Devletten izinsiz okul açılamayacağı belirtilmiştir.
Çağdaşlığa aykırı olan dersler programlardan çıkarılmıştır.

Latin Harfleri kabul edilmiştir (1 Kasım 1928). Böylece:
Avrupa ile yakınlaşmada önemli bir adım atılmıştır.
Okuma-yazma oranı ve buna paralel olarak da kitap basımı artmıştır.
Millet Mektepleri açıldı ve okuma-yazma seferberliğine başlanmıştır.

Türk tarihini araştırma amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur (15 Nisan 1931).
Türk dilinin geliştirilmesi ve yabancı kelimelerden arındırılması için Türk Dil Kurumu kurulmuştur (12 Temmuz 1932).
İstanbul'daki Dârü'l-Fünûn kaldırılmış, yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur (1933). Bu üniversite içinde bir Hukuk fakültesi açılmıştır.
Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Yüksek Ziraat Fakültesi açılarak Ankara Üniversitesi'nin temeli oluşturulmuştur (1933).
Osmanlı Devleti'nin Sanayi-i Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüştür, ayrıca Devlet Konservatuarı açılmıştır.

Hiç yorum yok: