26 Mart 2013 Salı

Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları Konu Anlatımı

Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları

-Osmanlı Devleti, tarihinde en fazla maddî ve manevî kaybı 1. Dünya Savaşı sırasında yaşadı. Bu savaş sırasında en fazla şehit Çanakkale’de verildi.
-Osmanlı tarihinde bir savaşta ilk defa bu kadar fazla talebe ve yetişmiş insan gücü kaybı yaşandı.
-Çanakkale Savaşı, Osmanlı tarihinde başkent değişikliğini gündeme getiren tek muharebe olması ile de dikkat çekici.
-Çanakkale Deniz Zaferi, Osmanlı tarihinde Preveze’den sonra kazanılan ikinci büyük deniz zaferi olma özelliği taşır. Ayrıca, denizaltılara karşı savaşılan ilk büyük harptir.
-Çanakkale, 1. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olan bir mücadeledir.
-Dünya tarihinde dar bir alanda çok büyük orduların savaşmasına sahne olan muharebedir.
-Çanakkale Savaşları ile Rusya’ya yardım gönderilemediği için Çarlık Rusya’sı yıkıldı, yerine Bolşevik Rusya kuruldu. Çanakkale, savaşa bizzat katılmayan bir devletin yıkılmasına sebep oldu.
-Çanakkale, Osmanlı ordusu içinde en fazla yabancı askerin yer aldığı bir mücadeledir. Yaklaşık 500 kadar --Alman subay ve asker yer alırken, İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelen başka milletlerden Müslümanlar da destek verdi.
-Osmanlı tarihinde ilk defa bir savaş devam ederken edebiyatçılari şairler cepheye götürülerek oradaki hissiyatı kamuoyuna yansıtmaları istendi.
-İlk kez bir savaş esnasında mecmua yayınlanarak halkın maneviyatı yükseltilmeye çalışıldı.
-7-8 Kasım 1917’deki Bolşevik Devrimi ile Rusya savaştan çekilince, Osmanlı, Rus işgalindeki topraklarını kurtardı.
-Dünya deniz ticaretinin yarısını elinde tutan ve zenginliğini de bu üstünlüğü ile sağlayan İngiltere, denizlerdeki hakimiyetini Amerikan ve Japon ticaret filolarına kaptırdı.
-Çanakkale, verilen büyük kayıplar sebebiyle Türk tarihinin en hazin zaferi olma özelliğini taşır.

Hiç yorum yok: