27 Mart 2013 Çarşamba

Balıkesir Kongresi (26-31 Temmuz 1919), Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919) İnkılap Tarihi

BALIKESİR KONGRESİ (26-31 TEMMUZ 1919)

· Batı cephesindeki Kuvay-i Milliye birliklerini örgütlemek, sevk ve iradesini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplanmıştır. İşgal devletlerinin temsilcilerine telgraflar çekildi.
· Bu kongre asker toplamanın yanında, padişaha olan bağ­lılığını da bildirmiştir.
· Bu kongrenin tek başına hareket etme gibi bir özelliği de vardır.
· Kongreyle birlikte Ege'deki güçler bir ölçüde örgütlenmiş­tir.


ALAŞEHİR KONGRESİ (16-25 AĞUSTOS 1919)

· Bu kongrede Erzurum ve Balıkesir Kongresi'nin kararları gö­rüşülmüştür. Balıkesir kongresi kararlarını pekiştirmek, teşkilat­lanmayı genişletip güçlendirmek amacıyla toplanmıştır.
· Yunanlılara karşı direnilecek, silahlanma ve askere alma çalışması yapılacak

Hiç yorum yok: