27 Mart 2013 Çarşamba

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (1950)


Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ka­bul edilmesinden sonra demokratik ilkeleri benim­seyen Batı Avrupa ülkeleri 5 Mayıs 1949 tarihin­de Avrupa Konseyi'ni kurdular. Avrupa Konseyi insan haklarının korunmasında etkili olan ilk böl­gesel kuruluştur.


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki maddelerden bazıları şunlardır:
Ø Bütün insanlar hürriyet, haysiyet ve şeref bakımından eşittirler.
Ø Herkes ırk, renk, cins, din, dil gibi açılar­dan herhangi bir fark gözetmeksizin bu bildirideki hürriyetlerden yararlanır.
Ø Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
Ø Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz.
Ø Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ve hay­siyet kırıcı cezalara tabi tutulamaz.
Ø Herkes hukuki kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir.
Ø Kanun önünde herkes eşittir.
Ø Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonu­lamaz ve sürülemez.

Hiç yorum yok: