31 Mart 2013 Pazar

2. Dünya Savaşı'nın Sonuçları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Anlatımları

II. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARIü Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazan­mış ve Avrupa'da demokrasi rejimi yaygınlaş­mıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlik­te hareket eden Türkiye'de de demokratik hayata geçilmiştir.
ü Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını ka­zanmışlardır.
ü Milletler Cemiyeti'nin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.

ü Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Tür­kiye Sovyet Rusya'dan uzaklaşarak ABD'ye ya­kınlaşmıştır.
ü Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Do­ğu Avrupa ülkeleri, Rusya'nın denetiminde yeni­den kurulmuştur. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.
ü .Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular
ü (1990'da Almanya Devleti birleşmiştir.).
ü Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu.
ü Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948).
ü İngiltere ve ABD'nin desteğiyle Filistin'de İsrail devleti kuruldu (1948).
ü Türk - Amerikan ilişkileri gelişti.
ü Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.

Hiç yorum yok: