18 Şubat 2012 Cumartesi

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ '' PERFORMANS ÖLÇÜMÜ''

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………. İLKÖĞRETİM OKULU 7-B SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “…………..’’ İN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

   ………..’in performans ölçümü 26-10-2011 tarihinde matematik öğretmeni ……..  tarafından sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır. …. sorulan sorulara rahat bir şekilde yanıt vermektedir.Yapılan performans ölçümünde ……….;

1-     Varlıkları azlık çokluk durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
2-     Varlıkları büyüklük küçüklük durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
3-     Varlıkları kısa ve uzun olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
4-     Varlıkları kalın ve ince olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
5-     Varlıkları ağır ve hafif olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
6-     Varlıkları benzerlik ve farklılıklarına göre her zaman ayırt edebilir.
7-     1’den 100’e kadar her istenildiğinde birer ritmik sayar,yazar ve okur.
8-     1’den 100’e kadar her istenildiğinde beşer ritmik sayar,yazar ve okur.
9-     1’den 100’e kadar her istenildiğinde onar ritmik sayar,yazar ve okur.
10- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde üçer ritmik sayar, yazar ve okur.
11- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde dörder ritmik sayar,yazar ve okur.
12- Toplama işaretinin (+) olduğunu her sorulduğunda bilir.
13- Rakamları her zaman  yazar.
14- Çizgi çalışmalarını istenildiğinde her zaman yapar.
15- Gerçek nesnelerle on içinde toplamayı yapar.
16- Sayıları kullanarak ,sonuç tek basamaklı çıkacak şekilde eldesiz toplamayı yapar.
17- Çıkarmanın işaretinin (-) olduğunda her sorulduğunda bilir.
18- Gerçek nesnelerle on içinde çıkarmayı yapar
19- Sayıları kullanarak çıkarma yapar.
20- .İki basamaklı bir sayıdan iki basamaklı sayıyı deste bozarak çıkaramaz.
21- Kat,kere ifadesinin çarpma (X) olduğunu her zaman bilir
22- Paranın yaşamdaki yerini her zaman bilir.
   
     GENEL AMAÇLAR:
  • Eldeli toplama becerisini geliştirir.
  • Onluk bozarak çıkarma becerisi geliştirir.
  • Çarpma işlemi becerisi geliştirir.
  • Bölme işlemi becerisi geliştirir.
  • Uzunluk ölçülerini tanır.
  • Saati okuma becerisi geliştirir.
  • Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar.
  • Dört işlem yapma becerisi kazanır.


KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER/EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ:
Saat
Abaküs
Alıştırma kartları.
Çalışma kağıtları.
Geometrik şekiller.


      Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikler:
      Anlatım, sözel ve görsel ipucu verme, izleme, problem çözme.

Ekim Ayı:

AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
Davranışlar:
1-     İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
2-     İki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
3-     İki basamaklı üç sayıyı sonuç eldeli olacak şekilde, alt alta toplar.

Kasım Ayı:

AMAÇ 2:İki basamaklı sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
Davranışlar:
1-     İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
2-     İki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
3-   İki basamaklı üç sayıyı sonuç eldeli olacak şekilde, alt alta toplar


Aralık Ayı:

AMAÇ 3: AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla  onluk bozarak çıkarma işlemi yapar.

      Davranışlar:
1-     İki basamaklı bir sayıdan, bir basamaklı bir sayıyı onluk  bozarak çıkarır.
2-     İki basamaklı bir sayıdan, iki basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır.
3-     Üç basamaklı bir sayıdan iki basamaklı bir sayıyı yüzlük bozarak çıkarır.
   
Ocak Ayı:
AMAÇ 4: AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla  onluk bozarak çıkarma işlemi yapar.

      Davranışlar:
4-     İki basamaklı bir sayıdan, bir basamaklı bir sayıyı onluk  bozarak çıkarır.
5-     İki basamaklı bir sayıdan, iki basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır.
6-     Üç basamaklı bir sayıdan iki basamaklı bir sayıyı yüzlük bozarak çıkarır.


Şubat Ayı:
     AMAÇ5:Bir ve iki basamaklı sayılarla çarpma işlemi becerisi kazanır.

   Davranışlar:
1-     Bir basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.
2-     İki basamaklı bir sayı ile, bir basamaklı bir sayıyı çarpar.
3-     İki basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.Mart Ayı:

AMAÇ6:Bir ve iki basamaklı sayılarla çarpma işlemi becerisi kazanır.

   Davranışlar:
4-     Bir basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.
5-     İki basamaklı bir sayı ile, bir basamaklı bir sayıyı çarpar.
6-     İki basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.Nisan Ayı:

AMAÇ7: İki basamaklı sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.

Davranışlar:
1-     Bir basamaklı sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.
2-     İki basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya kalansız böler.
 
AMAÇ8: Uzunluk ölçülerinden metre ve santimetreyi kavrar.
      Davranışlar:
1- Metre’ nin uzunluk ölçüsü olduğunu ifade eder.
2- Santimetre ile ölçüm yapar.

Mayıs Ayı:

AMAÇ 9: Saati okuma becerisi geliştirir.
Davranışlar:
1-     Tam saatleri okur
2-     Yarım saatleri okur
3-     Çeyrek geçe ve çeyrek kala, olarak saati okur.

AMAÇ10: Geometrik şekillerin özelliklerini kavrar.
Davranışlar:
4-     Kare’ nin özelliklerini kavrar.
5-     Üçgenin özelliklerini kavrar.
6-     Dikdörtgenin özeliklerini kavrar.
Haziran:
     AMAÇ11: Dört işlemi kullanarak problem çözer.

 Davranışlar:
1- Toplama,çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini kullanarak basit problemleri çözer.Müdür Yardımcısı                 Matematik Dersi Öğrt.              Özel Eğitim Sın. Öğrt.

Özel Eğitim Sın. Öğrt.            Rehber Öğretmen                   7/B Sınıf Öğrt.
                                                                                              

Hiç yorum yok: