18 Şubat 2012 Cumartesi

8.SINIFLAR REHBERLİK ETKİNLİK PLANI


   8. SINIF – 1.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
DEĞİŞİYORUM
Sınıf:
8.Sınıf
Yeterlik Alanı:
Kendini Kabul
Kazanım:
Bedensel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğunu fark eder. (Kazanım Numarası -76-)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Senaryolar
Kaynak:
Komisyon
Süreç:
1.      Öğretmen bu etkinliğe önceden hazırlanarak ve ergenlik dönemi hakkında bilgi edinerek girmelidir.
2.      Öğrencilerden ikişerli ya da üçerli gruplara ayrılarak 10 dakika birlikte içinde bulundukları döneme özgü hissettikleri fiziksel ve duygusal değişimler ile ilgili konuşmaları ve bunları not almaları istenir.
3.      Daha sonra öğretmen tahtayı ikiye ayırır. Bir tarafa öğrencilerin belirlediği fiziksel değişimler diğer tarafa duygusal değişimler yazılır.
4.      Değişiklikler listesi oluşturulduktan sonra öğrencilerin söylemediği değişiklikler varsa öğretmen tarafından eklenir.
5.      Aşağıdaki sorularla grup etkileşimi devam eder?
Ø      Hepiniz bu değişimleri yaşadığınızı düşünüyor musunuz?
Ø      Bu değişimler neden kaynaklanıyor
Ø      Sizce şu anda yetişkin olanlar da sizin yaşınızda böyle değişiklikler yaşamış olabilirler mi?
6.      Etkinliğin sonunda öğrencilere bu değişikliklerin herkes tarafından yaşanıyor olduğu, bunların gelişimin doğal bir parçası olduğu vurgulanır ve öğrenciler bilgilendirilir.
7.      Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.
8.      Fiziksel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğu vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:    8. SINIF – 2.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM
Sınıf:
8.Sınıf       
Yeterlik Alanı:
Kendini Kabul
Kazanım:
Kendini geliştirmede eleştirinin önemini fark eder. (Kazanım Numarası -77-)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Eleştiri Kartları
Kaynak:
Komisyon
Süreç:
1.      Öğretmen önceden hazırlanmış eleştiri kartlarını gönüllü öğrencilere dağıtır. (Eleştiri kartlarının bir kısmında numaralı eleştiri cümleleri diğerlerinde sadece numara olacak.)
2.      Öğrenciler sırayla tahtaya çıkar. Örneğin 1 numaralı eleştiri kartı olan öğrenci ve bir numarayı çekmiş kişi tahtaya çıkar.
3.      Öğretmen öğrencilere bir dakika verir. Bir dakikalık sürede eleştiri kartı olan öğrenci diğerine eleştirisini yöneltir ve doğaçlama yaparlar.
4.      Aşağıdaki sorularla grup etkileşimi devam eder. Verilen cevaplar tahtaya yazılır. Cevaplar tahtaya yazılırken olumlu ve olumsuz cevaplar ayrı ayrı sınıflandırılarak yazılır. Cevaplar hep olumsuz ise olumlu eleştiri bulmaları konusunda yardım edilir.
Ø      Sizce eleştiride bulunan kişi ne hissetmiş olabilir?
Ø      Eleştirilen kişi ne hissetmiş olabilir?
Ø      Eleştirilen kişi nasıl tepki verdi?
Ø      Bu eleştiriler size yöneltilseydi ne hissederdiniz?
5.      Daha sonra öğrencilerden önce olumsuz ifadeleri düşünmeleri ve bu ifadelere uygun davrandıklarında neler olabileceği sorulur.
6.      Ardından olumlu ifadeler üzerinde düşünmeleri ve bu ifadelere uygun davranmanın sonuçlarının neler olacağı sorulur.
7.      Öğrencilerden iki davranış biçimi arasındaki farkları ve kendimizi geliştirmede eleştirinin önemini tartışmaları istenir.
8.      Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.
9.      Kendini geliştirmede eleştirinin önemini vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:

   
    8. SINIF – 3.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
NASIL BAŞARIRIM?
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel Başarı
Kazanım:
Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenler açısından kendini değerlendirir. (Kazanım Numarası -43-)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Her Öğrenci İçin Boş Kâğıt
Kaynak:
Komisyon:
Sınıf Öğretmeni, Sündüz BÜKEL
Psikolojik Danışman, Didem GÜLSARAN
Uzm. Psikolojik Danışman, Cevriye GÜLEBAĞLAN
Uzm. Psikolojik Danışman, Hicran ÇETİN
Süreç:
1.Öğrencilere hem başarılı hem de başarısız oldukları birer sınavlarını hatırlamaları istenir.
2.Öğrencilere sınavlarda başarılarını etkileyen olumlu ve olumsuz etmenlerin neler olduğu sorulur.  Başarılı oldukları sınavlardaki etmenler kâğıdın bir bölümüne başarısız oldukları sınavlardaki etmenler diğer tarafa yazılır. “Burada sınav başarısından kastedilen şeyin kopya çekerek alınan yüksek puan olmadığı ifade edilmelidir.”
3.Aşağıdaki sorularla grup etkileşimi başlar.
ØSınavlarda başarısız olduğunuzda neler hissediyorsunuz? Neler yaşanıyor?
ØSizce sınavınızda neden başarısız oldunuz?
ØSınavlardaki başarısızlığınızın o anki sonuçları nelerdir? Bu başarısızlıklar geleceğinizi nasıl etkiler?
ØSınavlarda başarılı olduğunuzda neler hissediyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz?
ØSizce sınavınızda neden başarılı oldunuz?
ØSınavlardaki başarınızın o anki sonuçları nelerdir? Bu başarılar geleceğinizi nasıl etkiler?
ØSınava hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Nasıl hazırlanılmalıdır?
4.Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenlerin neler olduğuna ilişkin öğrencilerin açıklamalarına öğretmen eklemede bulunur, öğrencilerle birlikte değerlendirme yapar.
5.Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.
6.Sınavlarda başarıyı etkileyen etmenlerin sınav başarısındaki önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:   
    8. SINIF – 4.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
KAYGILIYSAM…
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel Başarı
Kazanım:
Sınav kaygısının performansını düşürecek düzeyde olup olmadığını belirler ve gerekiyorsa yardım alır. (Kazanım Numarası -44-)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Sınav Kaygısı Envanteri-ÖNER, N. (1989)
Kaynak:
Komisyon:
Sınıf Öğretmeni, Sündüz BÜKEL
Psikolojik Danışman, Didem GÜLSARAN
Uzm. Psikolojik Danışman, Cevriye GÜLEBAĞLAN
Uzm. Psikolojik Danışman, Hicran ÇETİN
Süreç:
1.      Öğrencilere “Sınav Kaygısı Envanteri” dağıtılır ve öğrencilerden doldurmaları istenir.
2.      Doldurulan envanterin değerlendirmesi yapılır ve her öğrencinin “sınav kaygısı düzeyi” tespit edilir.
3.      Aşağıdaki sorularla grup etkileşimi başlatılır.
Ø      Envanteri doldururken neler hissettiniz? Neleri fark ettiniz?
Ø      Sınav kaygısı envanteri neden uygulamış olabilirsiniz? Sonuçlarından nasıl faydalanabilirsiniz?
Ø      Sınav sürecinde yaşadıklarınızla ilgili olarak bugüne kadar fark etmediğiniz bir özelliğinizi fark ettiniz mi?
Ø      Sınav kaygınızı nelerin etkilediğini fark ettiniz mi?
Ø      Sınav kaygı düzeyiniz sınavlarınızı nasıl etkiliyor?
Ø      Sınav kaygınızı azaltmak için neler yapabilirsiniz?
Ø      Sınav kaygınız yüksekse ve sınav performansınızı olumsuz etkiliyorsa nerden ve kimden/kimlerden yardım alabilirsiniz?
4.      Öğretmen, öğrencilere sınav kaygısı ve sınav kaygısının performansı nasıl etkilediği hakkında bilgilendirir.
5.      Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.
Değerlendirme:
   

    8. SINIF – 5.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
GELECEĞİN MESLEKLERİ
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsek ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
Geleceğin meslekleri hakkında bilgi toplar. (Kazanım Numarası -190-)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
-
Kaynak:
Komisyon:
Sınıf Öğretmeni, Sündüz BÜKEL
Psikolojik Danışman, Didem GÜLSARAN
Uzm. Psikolojik Danışman, Cevriye GÜLEBAĞLAN
Uzm. Psikolojik Danışman, Hicran ÇETİN
Süreç:
1.      Öğretmen bu etkinlik için öğrencileri bir hafta önceden bilgilendirmeli ve araştırma konusunu vermelidir.
2.      Öğrencilere gelecekte önemli hale gelebilecek, toplumun ihtiyaç duyacağı ve tercih edilebilecek mesleklerle ilgili araştırma yapmaları istenir. (İş ve işçi bulma kurumu, internet, yetişkinlerle yapılan konuşmalar, dergiler, gazetelerden bilgi edinilebilir.)
3.      Öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi bir şekil çizerek öğrencilerin belirttiği meslekler, özellikleri ve nerelerde çalıştıkları tahtaya yazılır.

Mesleğin adı
Özellikleri
Nerelerde çalışırlar

 1. Öğrenciler meslek isimlerini söylediğinde (Verilen örnekler öğretmen, doktor gibi geleneksel meslekler de olabilir duyulmamış meslek isimleri de olabilir) neden bu mesleğin geleceğin mesleği olduğunu düşündükleri, geleceğin mesleği denildiğinde ne anladıkları sorulur.
5.      Sıralanan meslekler arasında daha önce duymadıkları meslekler var mı? Tartışmalardan sonra fikirleri değişti mi?  Öğrencilerle birlikte konuşulur.
Değerlendirme:

   8. SINIF – 6.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
BANA UYGUN MESLEKLER
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özelliklerini ifade eder. (Kazanım Numarası -184- ) 189
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–1(MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER)
Form–2 (MESLEKLER)
Kaynak:
Komisyon:
Sınıf Öğretmeni, Sündüz BÜKEL
Psikolojik Danışman, Didem GÜLSARAN
Uzm. Psikolojik Danışman, Cevriye GÜLEBAĞLAN
Uzm. Psikolojik Danışman, Hicran ÇETİN
Süreç:
1.      Öğrenciler gruplara ayrılarak, Form 1 (mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özellikler) dağıtılır.
2.       Öğrencilerden belirtilen eğitim ve kişisel özelliklerin hangi meslekler için gerekli olduğunu bulmaları istenir.
3.      Form’da yer alan diğer mesleklerden ilgi duyduğu 2 tanesini seçip, o mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özelliklerin neler olabileceğini de yazmaları istenir.
4.      Daha sonra öğrencilerin buldukları meslekler ve mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özellikleri okunur ve belirtilen mesleği bulup bulamadıklarına bakılır. Öğretmen Form–2 de belirtilen mesleklerle kişilik özelliklerini karşılaştırabilir.
5.      Aşağıdaki sorularla grup etkileşimi başlar.
Ø    Formu doldururken ne hissetiniz? Zorlandınız mı? Neden?
Ø   Bu meslekler içinde sizin seçmek istediğiniz meslekler var mı?
Ø   Sizin seçtiğiniz meslek için nasıl bir eğitim gerekiyor?
Ø   Sizin seçtiğiniz meslek için hangi kişilik özellikleri gerekiyor.
Ø   Sahip olduğunuz özelliklerin bu mesleklerin gerektirdiği özelliklere uyduğunu düşünüyor musunuz?
6.      Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve paylaşımlar alınır.
7.              İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özellikler vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:FORM–1 (MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM VE KİŞİSEL ÖZELLİKLER)
Fen bilimlerinde başarılı olmak, el ve parmak becerisi, estetik, uzay ilişkiler yeteneği, iyi ilişkiler kurabilme, hoşgörü, güler yüz, bedence güçlü olma, üniversite eğitimi, yüksek akademik başarı,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..
Kimya, fizik ve matematikte başarılı olmak, bilimsel meraka ilgi duymak, üniversite eğitimi, yüksek akademik başarı,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..
Fen bilimlerinde başarılı olmak, yüksek akademik başarı, anlayış, sabır, hoşgörü, güler yüz, sorumluluk sahibi olma ve zayıf insanlara yardım edebilme,
MESLEK:………………………………………...........................................................
Bedence sağlık olmak gerekir, insanlarla iyi iletişim kurabilme, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk sahibi, sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmeyi seven,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..
Akademik başarı, kuvvetli bir dikkat ve bellek, el parmak becerisi, bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fiziğe ilgi duyma, sabırlı ve azimli olma, iyi iletişim kurabilme, hoşgörü, insan sevgisi ve insanlara yardım etme isteği,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..
Akademik başarı, biyoloji, kimya alanlarında başarı, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan, sabırlı ve dikkatli,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..
Sözel yetenek, sosyal araştırmalara merak, başkalarıyla iletişimden hoşlanma, girişken, iyi gözlemci, Türkçe-kompozisyon, yabancı dil ve sosyal bilimlerde başarı,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..
Türkçe ve sosyal bilimlerde başarı, ikna gücüne sahip, sağlam bir mantık ve sezgi, çalışma ve okumayı sevme, sabır, anlayış,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..
Akademik başarı, iletişim becerisi, sabır, anlayış, çocukları sevme, öğretmeyi sevme,
MESLEK:………………………………………………………………………………….
Matematik, fizik ve sosyal bilimlerde (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında başarı, uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alabilecekleri şekilleri gözünde canlandırma), düzgün şekil çizebilme, yaratıcılık, işbirliği ve uyum içinde çalışma,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..
Bilimsel merak, analitik düşünme, geçmiş uygarlıkları incelemeye merak, eski ve yeni dilleri bilmek, tarih ve sosyal bilimlerde başarı,
MESLEK:…………………………………………………………………………………..

Aşağıdaki mesleklerden ilgi duyduğunuz 2 tanesini seçerek, o mesleğin gerektirdiği eğitim ve kişisel özelliklerinin neler olabileceğini yazınız.
Asker                                                    Polis                                    Marangoz                               Kuaför
Berber                                                Pilot                                         Şoför                                     Kaptan
Gemi mühendisi                            Makinist                                    Savcı                                     Hâkim
Akademisyen                                   Emlakçı                                   Fotoğrafçı                       Gıda Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi                      Sekreter                                  Tarihçi                                Antropolog
Sosyolog                                   Mütercim-Tercümanlık                Sigortacı                                Zabıta   
Psikolog                                                             Turizmci                              İnşaat mühendisi

1.

2.
FORM–2 (Meslekler)
Diş hekimliği
Fen bilimlerinde başarılı olmak, El ve parmak becerisi, Estetik, Uzay ilişkiler yeteneği, iyi ilişkiler kurabilme, hoşgörü, güler yüz, bedence güçlü olma, üniversite eğitimi, yüksek akademik başarı,
Eczacılık
Kimya, fizik ve matematikte başarılı olmak, bilimsel meraka ilgi duymak, üniversite eğitimi, yüksek akademik başarı,
Fizik tedavi ve rehabilitasyon
Fen bilimlerinde başarılı olmak, yüksek akademik başarı, anlayış, sabır, hoşgörü, güler yüz, sorumluluk sahibi olma ve zayıf insanlara yardım edebilme,
Hemşirelik
Bedence sağlık olmak gerekir, insanlarla iyi iletişim kurabilme, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk sahibi, sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmeyi seven,
Doktor
Akademik başarı, kuvvetli bir dikkat ve bellek, el parmak becerisi, bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fiziğe ilgi duyma, sabırlı ve azimli olma, iyi iletişim kurabilme, hoşgörü, insan sevgisi ve insanlara yardım etme isteği,
Veteriner
Akademik başarı, biyoloji, kimya alanlarında başarı, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan, sabırlı ve dikkatli,
Gazetecilik
Sözel yetenek, sosyal araştırmalara merak, başkalarıyla iletişimden hoşlanma, girişken, iyi gözlemci, Türkçe-kompozisyon, yabancı dil ve sosyal bilimlerde başarı,
Avukat
Türkçe ve sosyal bilimlerde başarı, ikna gücüne sahip, sağlam bir mantık ve sezgi, çalışma ve okumayı sevme, sabır, anlayış,
Öğretmenlik
Akademik başarı, iletişim becerisi, sabır, anlayış, çocukları sevme, öğretmeyi sevme,
            Mimar
            Matematik, fizik ve sosyal bilimlerde (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında başarı, uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alabilecekleri şekilleri gözünde canlandırma), düzgün şekil çizebilme, yaratıcılık, işbirliği ve uyum içinde çalışma,
            Arkeolog
            Bilimsel merak, analitik düşünme, geçmiş uygarlıkları incelemeye merak, eski ve yeni dilleri bilmek, tarih ve sosyal bilimlerde başarı,


    8. SINIF – 7.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
HANGİ MESLEK HANGİ YETENEK
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
Yeteneklerin meslek seçimindeki rolünü fark eder. (Kazanım Numarası 188)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–1, Form–2, Form–3
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL
Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN
Hicran ÇETİN
Süreç:
1.      Öğrencilere Form–1 ve Form–2 okunur, üzerinde tartışılır.
2.      Öğrenciler yeterli bilgi sahibi olduktan sonra, Form–3 ü doldurur.
3.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø      Sizde var olduğunu düşündüğünüz yetenekler nelerdir?
Ø      Bu yeteneklerinizle hangi meslekleri seçebilirsiniz?
Ø      Yeteneklerimize göre meslek seçersek ne olur?
Ø      Yeteneklerimize göre meslek seçmezsek ne olur?
 1. Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
 2. Yeteneklerin meslek seçimindeki rolü vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


FORM–1
YETENEKLER
       Yetenek, “bir şeyi öğrenebilme, belli bir becerinin veya bilginin öğretiminden yararlanabilme gücü” olarak tanımlanabilir. İnsan pek çok şeyi öğrenebilme ve yapabilme gücüne değişik düzeylerde sahip olarak dünyaya gelir. Buna “ gizilgüç” (kapasite) deriz. Bu gizil güç, yaş ilerledikçe kullanılarak geliştirilir. Böylece insan yaşamının değişik dönemlerinde giderek daha karmaşık işleri daha iyi yapabilir hale gelir. Yani çevre ile etkileşimde bulundukça ve çok çeşitli öğrenme deneyimleri geliştirdikçe insan kapasitesini kullanmakta ve daha sonraki dönemlerde yeni şeyler öğrenmeye hazır olmaktadır. İşte yetenek bir kimsenin belli bir yaşa kadar geliştirdiği kısmına bakarak onun daha sonra gireceği eğitim sürecinden ne ölçüde yararlanabileceği hakkında bir tahminde bulunmamıza olanak veren davranışlar bütünüdür.
       Bir kimsenin yeteneği, o halde, onun kalıtım yolu ile getirdiği gizilgücü ile o güne kadar edindiği bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Örneğin, henüz okula başlamamış 5 yaşındaki bir çocuk çarpım tablosunu bellemişse ve dört işlemle bazı aritmetik problemleri çözebiliyorsa, bu çocuk yaşının üzerinde bir matematik becerisi gösteriyor demektir. Bu çocuğun matematik ile ilgili konuları daha çabuk ve kolay öğrenebileceğini söyleyebiliriz. Hele bu çocuk, bu konuda hiçbir özel ilgi ve destek görmemişse, bu gücün yaratılışı ile ilgili olduğuna yani matematiksel düşünme kapasitesinin normalin üzerinde olduğuna hükmederiz. Ancak, bu yargıya varabilmek için çocuğun matematik alanında gösterdiği başarıyı yaşıtlarının başarısı ile karşılaştırmamız gerekir. Ancak bundan sonra o kişinin üstün, geri veya “normal” olup olmadığına karar verebiliriz.
     Öğrenme gücü “genel yetenek” olarak da bilinir ve bu konuda öğrenme için gerekli olan gücü ifade eder. Bazı insanlar kolay, basit işleri yapabilirken bazıları çok soyut veya çok karmaşık işlemi çabuk ve iyi bir şekilde yapabilmektedir ve “yetenek düzeyi” dediğimiz bu güç yönünden insanlar arasında farklar olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak insanlar yetenek düzeyi yönünden olduğu kadar yetenek türü bakımından da farklılık gösterirler.
Akademik Yetenek: İlköğretimde, genel lisede ve üniversitelerde verilen eğitim, kelime, sayı, şekil gibi sembollerle ifade edilen soyut kavramların öğrenilmesini gerektirir. Böyle bir eğitimde başarılı olmak için gerekli yetenek türüne “akademik yetenek” denir. Akademik yetenek, soyut kavramla akıl yürütebilmek, kuramsal eğitim veren okullarda öğretilen bilgi ve becerileri öğrenebilmek için gerekli bir yetenektir, “zekâ” kavramı daha çok bu yeteneği ifade etmek için kullanılır.
        Akademik yetenek; sözel, sayısal, şekilsel yetenek olmak üzere 3 bölümden oluşur.
Sözel Yetenek: Bu yetenek, sözcükleri (kelimeleri) belleme, onları uygun yerlerde kullanma, sözcüklerle ifade edilen kavramları anlayabilme ve anlatabilme gücünü ifade eder. Okunan bir parçada ne anlatıldığını anlamak bu yetenekle ilgilidir. Sözel yeteneğin biri sözel akıcılık, diğeri sözel akıl yürütme olmak üzere iki alt bölümü vardır.
Sözel Akıcılık: Zengin bir sözcük dağarcığına sahip olma, duygu ve düşünceleri çok değişik cümlelerle, akılcı bir üslupla açıklayabilme gücünü ifade eden bu yeteneği, çocukların yazdıkları mektuplarda, kompozisyonlarda görmek mümkündür. Yazarlar, hatipler, sunucular akıcı bir biçimde konuşabilme ve yazabilme yetenekleri çok gelişmiş kimselerdir. Akıcı bir şekilde konuşabilme yeteneği yazma yeteneği ile beraber görünebildiği gibi birinin diğerinden daha fazla gelişmiş olduğu durumlar da vardır.
Sözel Akıl Yürütme: Bu yetenek sözcüklerle ifade edilen kavramları öğrenebilme, yazılı metni veya konuşmayı anlayabilme, düşünceleri açık bir biçimde ifade edebilme gücünü ifade eder. Sözel yetenek aslında sözcüklerle ifade edilen kavramlar arasında benzerlikleri ve farklılıkları çözebilme gücüdür. Sosyal bilimlerle ilgili alanlarda çalışabilmek için bu yeteneğe daha çok ihtiyaç vardır.
Sayısal Yetenek: Bu yetenek bilindiği gibi sayılar arasındaki ilişkiyi görebilme, sayılarla verilen problemleri çözebilme gücüdür. Bu yeteneğin de iki alt bölümü vardır.
Hesaplama: Dört işlemle akıldan problem çözebilme, bir işlemdeki hatayı görebilme gücü olarak tanımlanabilen hesaplama yeteneği ticarette, muhasebecilikte gerekli olabilecek bir yetenektir.
 Sayısal Düşünme Yeteneği: Bu yetenek bir tür teorik ve sembolik düşünme gücü olup karmaşık ilişkileri görebilme, cebir problemlerini çözebilme gücü olarak tanımlanabilir. Sayısal yetenek matematik, istatistik gibi disiplinlerde, fizik, kimya gibi temel bilimlerde ve teknik alanlarda başarı için gerekli bir yetenektir.
        Sözel ve sayısal düşünme yetenekleri arasında yüksek bir ilişki olup, her ikisi de kuramsal konularda düşünme gücünü temsil ederler.
Şekilsel Düşünme Yeteneği: Bu yetenek, geometrik şekiller arasında ki ilişkiyi görebilme gücü olarak tanımlanır. Bunun da iki alt bölümü vardır.
 Şekil İlişkilerini Görebilme: Resimleri, geometrik şekilleri ayrıntıları ile algılama, şekiller arasındaki biçimi, büyüklük vb. yönlerden benzerlik ve farkları görebilme gücünü ifade eden bu yetenek teknik ve sanayi alanlarında başarı için gereklidir. Uzay İlişkilerini Görebilme: Bir cismin uzayda veya bir şeklin kağıt üzerinde döndürüldüğü, kaydırıldığı zaman alacağı biçimi göz önünde canlandırma, bir şekli üç boyutlu görebilme, bir plana veya krokiye bakarak binayı canlandırabilme gücünü gösteren bu yetenek mimarlıkta, makine ve inşaat mühendisliğinde, teknik ve sanayi dallarında gereklidir.
          Akademik yeteneğin öğelerini oluşturan bu yeteneklerden başka meslek seçiminde şu yeteneklerin de göz önüne alınmasında yarar vardır.
Renk Algısı: Renkleri tanıma, aralarındaki küçük farkları görebilme, uyumlu renk bileşikleri yapabilme yeteneği başta sanat dalları olmak üzere tıp, biyoloji, ziraat vb. alanlardaki çalışmalarda pilotluk, şoförlük gibi mesleklerde gerekli bir yetenektir.
Bellek: İsimleri, numaraları, verilen bir yönergeyi çabucak belleme ve uzun zaman bellekte tutabilme gücü olan bellek tıp, hukuk, tarih gibi alanlarda, sekreterlik gibi işlerde gereklidir.
Dikkat: Çevredeki olayları, eşyaları, ayrıntıları ile algılama, kısa sürede çok şey görebilme; bir yazıdaki hataları hemen görebilme gücü olarak tanımlanan dikkat her çalışma alanında gerekli bir yetenek ise de sekreterlik, veznedarlık gibi işler özellikle dikkate dayalıdır.
       Dikkati bu noktada uzun süre yoğunlaştırabilmek de özel bir dikkat türüdür ve astronomi, meteoroloji gibi alanlarda çalışmalar için çok gereklidir.
Mekanik Yetenek: Bu yetenek bir alet veya makinenin işleyişini anlayabilme, alet ve makineleri şemasına bakarak kurabilme, işletebilme ve onarabilme gücü olup bütün teknik mesleklerde başarı için gereklidir.
Parmak Becerisi: Parmakları hızlı bir biçimde kullanarak küçük şeyler üzerinde çalışabilme, ince işler yapabilme gücü teknik işlerde, el sanatlarında operatörlükte gerekli bir yetenektir.
Göz-el İşbirliği: Gözü ve eli birbiriyle uyum halinde ve hızlı bir biçimde kullanabilme örneğin küçük bir delikten bir teli geçirebilme gücü olarak tanımlanan göz-el işbirliği her tür mekanik ve teknik işlerde, el sanatlarında gerekli bir yetenektir.
        Bu yeteneklerden başka hepimizin özel yetenekler olarak bildiği sanat yeteneklerinden de söz edebiliriz.
Müzik Yeteneği: Sesleri ince frekansları ile algılayabilme, melodileri çabuk öğrenebilme, bir müzik aleti çalabilme, besteler yapabilme gücü
Güzel Sanatlar Yeteneği: Resim, karikatür, heykel, el işleri gibi sanat ürünlerini üretebilme gücü
Tiyatro Yeteneği: Bir olayı sahnede canlandırma, olaydaki kişileri canlandırma gücü
Bedensel Yetenekler: Kas koordinasyonuna sahip olma, çeşitli spor dallarında dans, bale gibi etkinliklerde başarılı olma gücü.
KAYNAK: Yıldız Kuzgun, Grup Rehberliği El Kitabi Eylül, 1997 M.E. B Talim Terbiye Kurulu BaşkanlığıFORM–2
Sözel akıcılık
Sosyal konuları çabuk öğrenebilme
Sözel akıl yürütme
Yabancı dili çabuk öğrenebilme
Sayısal akıl yürütme
Dört işlemi çabuk yapabilme
Şekil algısı
Aletlerini işleyişini çabuk kavrayabilme
Şekilsel akıl yürütme
Zihinde yeni tasarımları canlandırabilme
Uzaysal akıl yürütme
Düşündüğünü çizim ile ifade edebilme
Mekanik akıl yürütme
Özgün fikirler ileri sürebilme
Renk algısı
Başkalarını ikna edebilme
Kısa süreli bellek
Bir işi bitirinceye, bir sorunu çözünceye kadar uğraşabilme
Uzun süreli bellek
Başkalarını etkileyebilme
Sürekli dikkat edebilme
Şarkı söyleyebilme
Ayrıntıya dikkat edebilme
Müzik aleti çalabilme
Gözü eli işbirliği halinde kullanabilme
Ayak parmakları üzerinde durabilme
Gözü, eli ve ayağı işbirliği halinde kullanabilme
Yüksek atlayabilme
Yaratıcı olabilme
Öfkeyi kontrol edebilme
Resim, karikatür yapabilme
Çatışmaları çözebilme
Heykel yapabilme
Olayların, insanların iyi yönlerini görebilme
Rol yapabilme (Tiyatro)
İnsanların duygularını anlayabilme
Kompozisyon yazabilme
Planlı hareket edebilme
Yabancı dil öğrenebilme
Eşyalarını düzenli tutabilme
Güzel ve akıcı konuşabilme
Doğru karar verebilme
Espri yapabilme
Sorumluluk alabilme
Okuduğunu anlayabilme
Elleri ve parmakları hızlı bir şekilde kullanabilme
Fen konularını çabuk öğrenebilme
Uzun süre ayakta durabilmeFORM–3

Diş hekimliği
Gereken Yetenekler:
Eczacılık
Gereken Yetenekler:
Fizik tedavi ve rehabilitasyon
Gereken Yetenekler:
Hemşirelik
Gereken Yetenekler:
Doktor
Gereken Yetenekler:
Veteriner
Gereken Yetenekler:
Gazetecilik
Gereken Yetenekler:
Avukat
Gereken Yetenekler:
Öğretmenlik
Gereken Yetenekler:
Akademisyen
Gereken Yetenekler:
            Mimar
           Gereken Yetenekler:
            Polislik
            Gereken Yetenekler:
           Askerlik
           Gereken Yetenekler:
          Berber
           Gereken Yetenekler:
                Esnaf                                                                                               
                 Gereken Yetenekler:                                                                
                Emlakçi
            Gereken Yetenekler:  
           Marangoz
           Gereken Yetenekler:
          Pilot
           Gereken Yetenekler:      8. SINIF – 8.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
KARARLARIMIN GÜCÜ
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel Başarı
Kazanım:
Vereceği kararların geleceğe olan etkilerini fark eder. (Kazanım Numarası 40)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Senaryolar
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL,Didem GÜLSARAN,Cevriye GÜLEBAĞLAN,Hicran ÇETİN
SÜREÇ
1. Öğrencilere aşağıdaki senaryolar verilir ve ilgili soruları cevaplamaları istenir.
2.       Aşağıdaki tablo tahtaya çizilir ve öğrencilerin senaryolar için verdiği cevaplar tabloya yerleştirir.
Verilen karar

Verilen kararın geleceğe olan etkileri

Senaryo 1:
Atalay sekizinci sınıf öğrencisidir. Ders çalışmayı sevmediği için ilköğretimden sonra babasının yanında çalışmaya karar vermiştir.
Ø       Atalay ne ile ilgili bir karar verdi?
Ø       Sizce Atalay bu kararı neden verdi?
Ø       Atalay’ın verdiği bu kararın muhtemel sonuçları nelerdir?
Ø       Verdiği bu kararın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nelerdir?
Senaryo 2:
Ayşe yedinci sınıf öğrencisidir. Katıldığı birçok resim yarışmasında dereceye girmiştir. Resim yapmaya ilgisi olduğu için Güzel Sanatlar Lisesi’nin sınavlarına girmeye karar verir.
Ø       Ayşe ne ile ilgili bir karar verdi?
Ø       Sizce Ayşe bu kararı neden verdi?
Ø       Ayşe’nin verdiği bu kararın muhtemel sonuçları nelerdir?
Ø       Verdiği bu kararın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nelerdir?
Senaryo 3:
Göksel altıncı sınıf öğrencisidir. Fen lisesi sınavlarını kazanmak istemektedir. Sınavda başarılı olmak için planlı bir şekilde ders çalışmaya karar verir.
Ø       Göksel ne ile ilgili bir karar verdi?
Ø       Sizce Göksel bu kararı neden verdi?
Ø       Göksel’in verdiği bu kararın muhtemel sonuçları nelerdir?
Ø       Verdiği bu kararın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nelerdir?
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder?
Ø       Bugüne kadar hangi kararları aldınız?
Ø       Bu kararlar hayatınızı nasıl etkiledi?
Ø       Geleceğe dönük aldığınız kararlar var mı?
Ø       Aldığınız bu kararların sonuçları hayatınızı nasıl etkiledi?
4. Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
5. Vereceği kararların geleceğe olan etkilerini fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:   
    8. SINIF – 9.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
KARAR VERME AŞAMALARI
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel Başarı
Kazanım:
Karar verme sürecinin aşamalarını kararlarında uygular. (Kazanım Numarası 41)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–1, Form–2, Form–3
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL
Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN
Hicran ÇETİN
Süreç:
1.      Öğrencilere Form–1 dağıtılır, belirtilen durumlar karşısında bir karar vermeleri istenir. ( Açıklama formda verilmiştir.)
2.      Gönüllü öğrenciler, verdikleri kararı ve nedenlerini sınıfla paylaşır.
3.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø      Karar verirken neler hissettiniz?
Ø      Karar verirken zorlandınız mı? Hangi konuda zorlandınız? Neden?
Ø      Karar vermenizde neler etkili oldu? Neye göre karar verdiniz?
Ø      Kararınızın sonuçlarını düşündünüz mü?
4.      Öğretmen Form–3 de yer alan bilgileri öğrencilere okur ve açıklar.
5.      Öğrencilerden, Form–1 de verdikleri kararı Form–2 de, karar verme sürecinin aşamalarına göre tekrar değerlendirmeleri istenir.
6.      Gönüllü öğrencilerden paylaşımları alınır.
7.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø Form–1 de verdiğiniz kararda bir değişiklik oldu mu? Neden?
Ø Form–2 yi doldururken, kararınızın sonuçlarını düşündünüz mü?
Ø Karar verirken nelere dikkat etmeliyiz? Neden?
Ø Kararlarımız hayatımızı nasıl etkiler?
Ø Kararsızlık bizi nasıl etkiler?
Ø Zaman zaman karar vermede zorluk yaşıyor musunuz? Neden?
Ø Karar vermede zorluk yaşıyorsanız neler yapıyorsunuz? Neler yapabilirsiniz?
Ø Karar verme sürecinin aşamalarını kararlarınızda uygulamak size ne kazandırır?
8.      Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
9.              Karar verme sürecinin aşamalarını kararlarında uygulamanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


Form–1


Okuldan geldiniz. Yarın, Türkçe dersinden yazılınız var. Ders çalışmanız gerekiyor.
Ama arkadaşınız, telefon açarak sizi sinemaya gitmeye davet ediyor.
Anneniz de alışverişte ona yardım etmenizi istiyor.
Sizin de çok uykunuz var.

Yukarıda verilen durumlar karşısında bir karar vermeniz gerek. Nasıl bir karar verirdiniz? Neden? Aşağıda belirtin.


Form–2


Okuldan geldiniz. Yarın, Türkçe dersinden yazılınız var. Ders çalışmanız gerekiyor.
Ama arkadaşınız, telefon açarak sizi sinemaya gitmeye davet ediyor.
Anneniz de alışverişte ona yardım etmenizi istiyor.
Sizin de çok uykunuz var.

Karar verme sürecinin aşamalarını kullanarak, Form–1 de verdiğiniz kararları yeniden gözden geçirerek, alacağınız kararı aşağıda belirtiniz.

Form–3


KARAR VERME

            Farkına varsak da varmasak da hayatımız boyunca birçok kararlar veriyoruz. Bir gün boyunca bile birçok küçük karar veririz. Örneğin; ne giyeceğimiz,  kaçta yatacağımız, kiminle oynayacağımız, televizyonda hangi programı izleyeceğimiz konularında verdiğimiz kararlar bu tür kararların sadece küçük bir bölümüdür. Bazen de büyük kararlar vermek gerekebilir. Örneğin bir probleminizi birisiyle paylaşıp paylaşmamak ya da yaz tatilini nasıl değerlendireceğiniz gibi (Erkan, 2002).
Karar verme, yaratıcı bir tanımlama yapmayı ve duruma ilişkin yeni seçeneklerin geliştirilmesini gerektirir. İyi bir karar verme, seçeneklerin yaratıcı bir şekilde tanımlanması ve geliştirilmesi, düşüncenin netleştirilmesi, kararın kesinleştirilmesi ve etkili bir şekilde uygulamaya aktarılması becerilerini gerektirir. Sağlıklı ve etkili karar vermenin gerçekleşmesi için de, öncelikle karar vermeyle ilgili kavramların, tanımların ve unsurların bilinmesini gerektirir (MEGEP). Daha iyi kararlar verebilmek için sık sık karar vermek gerekir.
            Karar Vermenin Unsurları
Karar verme sürecinin üç unsuru vardır. Bunlar; karar ortamı, eldeki bilgi miktarı ve karar akıntılarıdır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır (MEGEP)
A. Karar Ortamı
Her karar, bir karar ortamında verilir. Bu ortam, karar verme anındaki bilgilerden, ilgili seçeneklerden, beklentilerden ve değerlerden oluşur. İdeal bir karar ortamı mümkün olan bütün bilgileri ve seçenekleri içermelidir. Fakat eldeki bilgiler ve seçenekler içinde bulunulan zamanla sınırlı olabilir. Bu zaman sınırlaması da, kararın belli bir zamana kadar verilmesi gereğini doğurur. Ayrıca para, güç gibi diğer imkânlar da karar vermeyi sınırlandıran etmenlerdendir. Bu sınırlayıcılar belirsizliği arttırır. Bu noktada, karar vermenin asıl amacı belirsizliği azaltmaktır. Belirsizliği ortadan kaldıracak bütün bilgilere sahip olmamız çoğu zaman mümkün olmaz. Bu yüzden birçok karar içinde belli bir miktar risk taşır.
Bazen kararı geciktirmemiz iyi olabilir. Çünkü duruma ilişkin yeni bilgiler ve yeni alternatifler ortaya çıkabilir. Karar ortamı değişebilir ya da genişleyebilir. Bunlara ek olarak, karar veren kişilerin tercihleri değişebilir. Bu noktaları dikkate alarak, karar vermenin geciktirilmesi, alınan kararın içerdiği riski de azaltır.
B. Bilgi Miktarı
Birçok insan karar vermeye çalışırken gerektiğinden daha fazla bilgi toplamaya çalışır. Oysa gereğinden fazla bilgi toplandığında ortaya bazı problemler çıkar. Bunlardan birisi, daha fazla bilgi toplanması için daha çok zamana ihtiyaç duyulduğundan dolayı kararın gecikmesidir. Bu gecikme kararın ya da çözümün etkililiğini zayıflatır. Bir diğer problem, fazla bilgi yüklemesi yapılmasıdır. Bilgi fazla olduğunda karar verme zorlaşır, çünkü fazla bilgiye hâkim olmak ve bunları değerlendirmek zor olur. Ayrıca, kısa sürede hafızaya fazla bilgi yüklenmesi öğrenilenlerin hemen unutulmasına ve hatırlanmamasına sebep olur. Örneğin, yoğunlaştırılmış kısa süreli seminerlere katılan birçok kursiyer, akşam kurstan çıktıktan sonra kursun sabahki kısmında ne gördüğünü hatırlamakta zorlanır. Hatta bu bilgi yoğunluğundan dolayı sabah arabasını nereye park ettiğini de unutabilir.
Fazla bilgi toplanmasının yol açtığı bir başka problem de, fazla bilginin karar verme sorumluluğu olan kişilerde yorgunluk yaratmasıdır. Çok fazla bilgi olunca, karar mercilerinin işi daha zor olacak ve onları yoracaktır. Bu da uygun olmayan kararların alınmasına neden olacaktır.
C. Karar Akıntıları
Birçok insanın yanıldığı nokta, bir kararın diğer bazı kararlardan bağımsız bir şekilde verildiğini düşünmesidir. Oysa bütün kararlar kendinden önceki diğer kararların ışığında verilir. Yani, kararlar akıntısının bir parçasıdır. Örneğin, parka spor yapmaya gitmeye karar verdiğinizde; bu, kendinden önceki birçok kararın sonucunda ortaya çıkmıştır. Parka yakın bir evde oturmaya karar vermişsinizdir, spor yapmaya karar vermişsinizdir vb. 
Karar Verme Sürecindeki Kavramlar ve Tanımlar
Karar verme sürecindeki diğer bazı kavramlar ve bunlara ait tanımlar ise aşağıda verilmiştir (MEGEP)
1.       Bilgi: Bu, kararla ilgili seçenekler ve bunlara ilişkin gerekli bilgileri kapsar.
2.       Seçenekler: Bunlar bireyin seçmek zorunda olduğu ihtimallerdir. Seçenekler tanımlanabilmeli ve geliştirilebilmelidir.
3.       Ölçüt: Her bir seçeneğin değerlendirilmesindeki gereklilikler ve özelliklerdir. Genellikle, seçenekler ölçüte uygunluğu açısından oranlanır.
4.       Amaçlar: Ne yapmak istiyorsunuz? Amaçlarınız neler? Bunların mutlaka önceden belirlenmiş olması gerekir.
5.       Değer: Elde edeceğiniz sonucun sizce değeri ne olacak? Sonuca sizin verdiğiniz önemi gösterir.
6.       Tercihler: Bu kişinin hayat tarzına göre neleri tercih ettiğini ifade eder. Bazıları heyecanı sever, ona göre kararlar alır; bazıları risk almaktan hoşlanmaz, o doğrultuda davranır.
7.       Karar Kalitesi: Kararın ne derece iyi ya da kötü olduğudur.
8.       Kabul Düzeyi: Kararı uygulayacak ya da karardan etkilenecek kişilerin duygusal ve mantıksal olarak kararı kabul etmeleridir.
Bazı Karar Verme Stratejileri  
İnsanların karar vermede kullandıkları bazı karar verme stratejileri aşağıda verilmiştir (MEGEP)
1.       En uygunu seçme: Problemin çözümü için en uygun seçeneğin seçilmesidir. En iyi ya da en uygun seçeneğin seçilmesi şu noktalara göre yapılır:
·         Problemin önemi
·         Problemi çözmek için ne kadar zaman olduğu
·         Alternatif çözümlerin maliyeti
·         Eldeki kaynakların ulaşılabilirliği
·         Kişisel değerler ve tercihler
2.       Doyurucu ve etkili seçeneği seçme: Bu stratejide en iyi seçenekten ziyade, en çok memnun edici seçenek seçilir. Diyelim ki karnınız açsa, o bölgenin en iyi lokantasını aramak yerine, karnınızı doyurabileceğiniz uygun bir yer bulmaya çalışırsınız.
Karar verme stratejileri aşağıdaki biçimde de sınıflandırılabilir:
1.       En yükseğe çıkma: Bu stratejide yükseğinde daha yükseğine çıkılmaya çalışılır. Seçenekler değerlendirilir ve performansı en yüksek olan, seçilmeye çalışılır. Yüksek potansiyeller ve istenen sonuçlar üzerinde durulduğundan dolayı bu strateji, iyimser bir strateji olarak değerlendirilir.
2.       En düşüklerin en yükseğine çıkmak: Bu stratejide, karamsar bir şekilde, her bir kararın muhtemel en kötü sonuçları göz önüne alınır ve en düşüklerin içinden en yükseği seçilir. Bu yolla sonuç garanti edilmeye çalışılır. Bu stratejinin altında yatan temel mantık “Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan daha değerli.” düşüncedir.     
Karar Verme Süreci
            Karar verme süreci aşağıdaki gibi özetlenebilir (Erkan, 2002).
1.       Karar vermede birinci adım, verilecek kararın ne olduğunu açıkça tanımlamaktır.
VERİLECEK KARARI TANIMLAYIN
2.       Kararlar bir amaca ulaşmak için verilir. Amaçlar ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir.
KARARDAN BEKLEDİĞİNİZ SONUCU BELİRLEYİN
3.       Sağlıklı karar verebilmek için en önemli koşullardan birisi, verilecek kararla ilgili mümkün olduğunca çok bilgi toplamaktır. Bu bilgiler kitaplardan, çeşitli kişilerle yapılacak görüşmelerden, gözlemlerden ya da başka yollardan edinilebilir.
BİLGİ TOPLAYIN
4.       Eldeki bilgilerden yola çıkılarak seçeneklerin yani kararların neler olabileceği üzerinde düşünülerek tüm seçenekler belirlenmelidir. Her bir seçeneğin üzerinde tekrar düşünerek kararın olumlu ve olumsuz sonuçları değerlendirilmelidir.
SEÇENEKLERİ VE BU SEÇENEKLERİN HER BİRİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARINI BELİRLEYİN.
5.       Eldeki bilgilerden yola çıkarak karar verilmelidir.
KARAR VERİN.
                  Günlük yaşamda bazen başkalarının etkisinde kalınarak kimi zaman yanlış kararlar verilebilir. Ancak böyle durumlarda seçme hakkımızı kullanarak dış baskıdan kurtulmak mümkündür. Grup baskısından kurtulmak için
·         Bu kişi neden bu kadar ısrar ediyor?
·         Onun istekleri ile benim isteklerim ne kadar uyuşuyor?
·         Söyledikleri ne kadar doğru? Sorularına yanıt aranmalıdır (Davaslıgil, Çakıcı ve Ögel, 1998).
                  Verdiğimiz kararların sorumlulukları bize ait olacağı için etki altında kalmadan karar vermeyi öğrenmemiz gerekir. Karar verirken inançlarımız, değer yargılarımız, temel gereksinimlerimiz, akıllı kararlar verebilmemiz için bilgilerin toplanmasında eleştirel düşünme ve risk alma etkili olacaktır (Davaslıgil, Çakıcı ve Ögel, 1998).
                  Sonuç olarak:
 • Karar vermeyi gerektiren durumlarda en az iki seçenek vardır.
 • Seçenekler hakkında yeterli bilgiye ihtiyacımız vardır.
 • Her bir seçeneğin olumlu ve olumsuz yönleri iyice düşünülmelidir.
 • Seçimlerin taşıdığı riskler ve olası sonuçlar iyi değerlendirilmelidir.
 • Karar veremeden önce başkalarının fikri alınabilir, seçenekler onlarla tartışılabilir. Bu belki bizim düşünemediğimiz/ göremediğimiz yönleri görmemize yardımcı olabilir.
 • Ancak bize ilişkin her kararda sorumluluk bizimdir, bu nedenle son karar bize ait olmalıdır.
 • Daha iyi kararlar verebilmek için bu uygulamayı sık sık yapmalıyız  (Yeşilyaprak, 2000)………

Davaslıgil, Ü., Çakıcı, M. ve Ögel, K. (1998). Yaşam becerilerini geliştirme klavuzu.  İstanbul: LEBİB YALKIN Matbaası
Erkan, S. (2002). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. (5.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık
Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım    8. SINIF – 10.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
ÖZGEÇMİŞİM
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
İş başvurusu için özgeçmiş yazar. (Kazanım Numarası 185 )
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–1
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL
Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN
Hicran ÇETİN
Süreç:
1.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.
Ø      Özgeçmiş nedir?
Ø      İş için hazırlanan bir özgeçmişe hangi bilgiler yazılır?
Ø      Başvurulan işe göre bu bilgiler değişir mi?
Ø      Özgeçmiş hazırlamak neden gereklidir?
2.      Öğrencilere Form-1 (iş başvurusu için öz geçmiş formu) dağıtılır ve doldurmaları istenir.
3.      Gönüllü öğrenciler öz geçmiş formuna yazdıklarını sınıfla paylaşır.
4.      Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
5.      İş başvurusu için özgeçmiş yazmanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.


Değerlendirme:
FORM–1

ÖZGEÇMİŞ FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER                                                                                               

Ad Soyadı      :                      
Telefon           :          
E-mail                        :                      
Doğum Tarihi            :                      
Ev Adresi       :

EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU                                                                            
Okuduğu okullar        :
Okulu bitirme tarihi   :

YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARI                                                                     
EN SON OKUDUĞU KİTAPLAR                                                                                 


    8. SINIF – 11.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
GENEL ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARI
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
Mesleki amaçlara ulaşmada genel ortaöğretim programlarını değerlendirir. (Kazanım Numarası 191 )
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–1
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL
Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN
Hicran ÇETİN
Süreç:
1.      Form–1 öğrencilere okunur ve genel ortaöğretim programları
2.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø      İlerde seçmeyi düşündüğünüz meslek için hangi orta öğretim programını tercih edebilirsiniz? Neden?
Ø      Mesleki amaçlara ulaşmada ortaöğretimde seçeceğiniz alanın önemi var mıdır? Neden?
Ø      Ortaöğretimde hangi bölümü seçerseniz, üniversitede hangi bölüme gidebilirsiniz?
3.      Mesleki amaçlara ulaşmada genel ortaöğretim programlarını değerlendirmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.Değerlendirme:


GENEL ORTAÖĞRETİM
              Genel ortaöğretim, ilköğretim üzerine en az 4 yıl öğrenim süreli 15–18 yaş grubu çocukların eğitimini kapsamaktadır. Genel ortaöğretimin amacı; öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştirmek ve yükseköğrenime hazırlamaktadır.
              Genel ortaöğretim; genel liseler, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve çok programlı liselerden oluşmaktadır.
               Genel ortaöğretim kurumlarını meydana getiren liselerin öğrenim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı liselerin önünde hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Bu okullara kayıt olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra, normal lise programlarını almaya başlar. Hazırlık sınıfının amacı, öğrenciye bir yabancı dilin 4 temel becerisini kazandırmaktır. Ağırlıklı olarak okutulan yabancı dil İngilizcedir. Almanca, Fransızca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Çince dilleri de okutulmaktadır. Aşırı talep nedeni ile Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri sıralama sınavı veya yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.
              Genel ortaöğretim okullarında alan uygulaması yapılmaktadır. Bu okullarda Türkçe- Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil alanları vardır. Öğrenci bir alandan mezun olmaktadır. Genel ortaöğretim okullarında haftalık ders saati sayısı 30–37 arasında değişmektedir. İkinci sınıfa geçen öğrenci yukarıda adı geçen alanlardan birini seçmektedir.

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Eğitim Sistemleri, Ankara 2006, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü


Form–1    8. SINIF – 12.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
TEKNİK PROGRAMLAR
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
Mesleki amaçlara ulaşmada teknik programları değerlendirir. (Kazanım Numarası 192)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–1
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL
Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN
Hicran ÇETİN
Süreç:
Öğrenciler bir hafta öncesinden gruplara ayrılır ve her grubun bir orta öğretim teknik programı hakkında araştırma yapması istenir. (İmkânı olan okullarda gruplar, belirlenen okula araştırma gezisi yapabilirler.)
Öğrencilerden ortaöğretim teknik programlarının özelliklerini büyük bir kartonun yarısına yazmaları diğer yarısını ise boş bırakarak getirmeleri istenir.
1.      Her grubun hazırladığı kartonlar sırayla tahtaya asılır.
2.      Hangi teknik programın hangi mesleklere uygun olduğunu bulmaları istenerek, bulunan meslekler uygun programın karşısındaki boş kısımlara eklenir.
3.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø      İlerde seçmeyi düşündüğünüz mesleğin, orta öğretim teknik programlarları ile bir bağlantısı var mı? Nedir?
4.      Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
5.      Mesleki amaçlara ulaşmada teknik programları değerlendirmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Form- 1 öğretmene bilgi amacıyla verilmiştir.

Değerlendirme:


Form–1

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM

         Mesleki ve teknik ortaöğretim; öğrencileri yüksek öğretime veya hem mesleğe hem yüksek öğretime veya iş ve meslek alanlarına hazırlayan öğretim kurumlarıdır.
         Mesleki ve teknik ortaöğretim meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri, sağlık, tarım, adalet, meteoroloji, tapu kadastro meslek liselerinden oluşmaktadır.
          Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/ kurumlarında okutulan dersler, “ortak dersler” ve “alan/dal dersleri” olmak üzere 2 ana grupta toplanabilir. Bunların dışında seçmeli dersler de okutulmaktadır.
          Ortak genel kültür dersleri genel liselerle aynıdır. Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında ortak genel kültür derslerinin büyük bölümü 9. sınıfta tamamlanmakta, diğer sınıflarda alan/dal dersleri ağırlık kazanmaktadır.
          Alan dersleri, öğrencilere mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Teknik liselerde ve Anadolu teknik liselerinde okutulan genel bilgi ve fen bilimleri derslerinin haftalık ders saatleriyle öğretim programları genel lise fen bilimleri alanı derslerinin aynısıdır.
          Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında haftalık ders saati; meslek liselerinde 35, Anadolu meslek liselerinde 40, teknik lise ve Anadolu teknik liselerinde 45’tir.
         3308 sayılı mesleki eğitim kanunu ile Anadolu meslek ve meslek liseleri öğrencilerinin beceri eğitimlerini iş yerlerinde yapmalarına fırsat tanınmış ve bunun için gerekli alt yapı hazırlanmıştır. Bu okulların son sınıfında okuyan öğrenciler, haftanın 2 günü okulda teorik eğitim, 3 günü işletmede beceri eğitimi almaktadır. İşletmede verilen beceri eğitiminin süresi haftada 24 saattir. Bu öğrenciler, Bakanlık bütçesinden karşılanan ödenekle hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta, işletmelerce kendilerine asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.
          Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde ortaöğretimin genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler açılarak küçük yerleşim birimlerindeki okulların bina ve tesislerinde, eğitim araçlarından, öğretmen ve diğer personelinden yararlanılmaktadır.
 Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Eğitim Sistemleri, Ankara 2006, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü


      8. SINIF – 13.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
BAŞARIMI ETKİLEYEN ETMENLER
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenleri açıklar (Kazanım Numarası 42 )
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–1
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL
Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN
Hicran ÇETİN
Süreç:
1.      Öğrencilere, ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenlerin neler olduğu sorulur ve cevaplar tahtaya yazılır. (Form–1 öğretmene bilgi amaçlı verilmiştir.)
2.      Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø      Sizin sınav başarınızda hangi etmenler ön planda?  Neden?
Ø      Başarınızı etkileyen olumsuz etmenleri, olumluya nasıl dönüştürebilirsiniz?
3.             Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenler vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:


Form–1
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GİRİŞ SINAVI ÖNCESİ, FİZİKSEL AÇIDAN SINAV BAŞARISINI ETKİLEYEN ETMENLER
 • Yoğun huzursuzluk hali,
 • Kalp atışının artması, nefes alıp vermede sorun yaşamak,
 • Panik duygusunu hissetmek,
 • Telaşlı olmak,
 • Kuruntu yapmak,
 • Hayale kapılmak,
 • Uyanık kalmak için fazla miktarda çay, kahve ve özellikle ilaç kullanmak,
 • Uykusuzluk
 • Bedensel yorgunluk
 • Dengeli beslenme, diyet yapmamak,
 • Sınav sabahında güzel bir kahvaltı yapmak
 • Vücudu dinlendirebilecek yürüyüş veya hafif fizik egzersizleri yapmak,
 • Diğer.
    8. SINIF – 14.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
YAPABİLECEĞİM İŞLER
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
İlköğretim sonrasında yapılabilecek işleri belirler. (Kazanım Numarası 187)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
Form–1
Hazırlayanlar:
Serdar ERKAN
Sündüz BÜKEL
Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN
Hicran ÇETİN
Süreç:
1. Öğretmen, öğrencilere ilköğretim sonrasında yapılabilecek işlerin neler olabileceğini sorar ve verilen cevaplar tahtaya yazılır.
Form–1 öğretmene bilgi amacıyla verilmiştir.
2. Tahtaya yazılan işlerin içeriği ( maddi getirisi, çalışma koşulları vb.) öğrenciler tarafından açıklanır.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
İlköğretim sonrasında yapılabilecek işler için belli bir eğitim alınmasına gerek var mıdır? Neden? Nereden?
Ø      İlköğretim sonrası okulu bırakıp, bu işlerde çalışmayı düşünüyor musunuz? Neden?
Ø      Bu işleri seçmeniz geleceğinizi nasıl etkiler? Neden?
4. Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.
5. İlköğretim sonrasında yapılabilecek işler için Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezlerine devam etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:


Form–1

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM MERKEZLERİNDEKİ MESLEK ALANLARI VE BUNLARA İLİŞKİN MESLEK DALLARI
Ağaç İşleri: Ağaç oymacılığı, ahşap yat ve tekne yapımı, doğramacılık, mobilyacılık, mobilya iskeletçiliği, üst yüzey işlemleri.
Ahşap Karoserciliği: Ahşap karoserciliği
Anahtarcılık ve Çilingirlik: Anahtarcılık ve Çilingirlik
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi: Ayakkabı imalatçılığı, çanta saraciye, sayacılık
Avize İmalatçılığı: Avize İmalatçılığı
Berberlik: Erkek berberliği, kuaförlük
Cam Teknolojisi: Cam ürün işletmeciliği ve cam ürün üretimi
Çiçekçilik: Çiçekçilik
Cilt Bakımı ve Güzellik: Cilt Bakımı ve Güzellik
Dericilik: Deri İşlemeciliği
Döküm Teknolojisi: Dökümcülük
Döşemecilik: Mobilya Döşemeciliği ve Oto Döşemeciliği
El Dokuma: Kirkitli Dokuma
Elektrik-Elektronik Teknolojisi: Bilgisayar Teknik Servisçiliği, Bobinajcılık, Büro Makineleri Teknik Servisçiliği, Elektrik Tesisat, Pano Montör., Elektromekanik Taşıyıcılar Bakımı, Endüstriyel Bakım ve Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri.
Fotoğrafçılık: Fotoğrafçılık
Gaz ve Tesisat Teknolojisi: Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık, Kalorifercilik.
Gemi Yapımı: Gemi İnşa
Giyim Üretimi Teknolojisi: Çocuk Giyim Modelistliği, Deri Giyim, Erkek Giyim Modelistliği, Erkek Terziliği, İç Giyim Modelistliği, Kadın Giyim Modelistliği, Kadın Terziliği, Kesimcilik, Model Makinecilik.
İnşaat Teknolojisi: Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı, Betonarme Demirciliği, Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık, Boyacılık ve Yüzey Hazırlamak, Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı, Duvarcılık, Harita ve Kadastro, PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı, Restorasyon, Sıvacılık, Yapı Teknik Ressamlığı(Mimari), Yapı Teknik Ressamlığı(Statik).
Kâğıt Teknolojisi: Kâğıt üretimi
Konaklama Hizmetleri: Kat elemanlığı, Ön Büro Elemanlığı
Kuru Temizlemecilik: Kuru Temizlemecilik
Kuyumculuk Teknolojisi: Kuyumculuk (Altın Gümüş İşl.), Vitrin Kuyumculuğu
Makine Teknolojisi: Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Modelleme, Frezecilik, Makine Ressamlığı, Taşlama ve Alet Bilemeciliği, Tesviyecilik, Tornacılık.
Matbaa Teknolojisi: Baskı, Baskı Öncesi, Baskı Sonrası.
Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı: Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı
Metal İşleri: Çelik Yapılandırmacılığı, Isı İşlemciliği, Kaynakçılık, Metal Doğramacılığı, Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık), Saç İşleri, Tarım (Ziraat) Mak. Bak. Onar.
Motorlu Araçlar Teknolojisi: Dizel Mot. Yakıt Pomp. Ve Enj. Ayar. , İş Makineleri Bakım Onarımcılığı, Motorlu araçlar LPG Sis. Bak. On. , Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik, Otomotiv Boyacılığı, Otomotiv elektrikçiliği, Otomotiv elektro- Mekanikerliği, Otomotiv Gövdeciliği, Otomotiv Mekanikerliği,
Plastikçilik: Plastik İşlemeciliği,
Reklâm Tabelacılığı: (Reklâm Tabelacılığı)
Saatçilik: Saat Tamirciliği
Satış Elemanlığı: Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünlerin Satış Elemanlığı, Elektrik- Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı, İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı, Kantin İşletmeciliği, Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı, Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı, Mobilya Satış Elemanlığı, Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı, Saat-Elektrikli Alet. Ve Elektronik Araç. Satış El. , Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı, Şarküteri Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı, Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı, Tarım Ürünleri Satış Elemanları, Tıbbi Araç ve Malzemeleri Satış Elemanlığı
Seramik: Çini Dekorlama, Model ve Kalıp Hazırlama, Seramik Dekorlama, Seramik Şekillendirme.
Soğutma ve İklimlendirme: Soğutma ve İklimlendirme
Tekstil: Dokumacılık, İplikçilik, Örmecilik, Tekstil Terbiye
Yiyecek İçecek Hizmetleri: aşçılık, Barmenlik, Et ve Et ürünleri İşlemeciliği, Fırıncılık, Pastacılık- Tatlıcılık ve Şekerlemecilik, Servis Elemanlığı, Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği

http://cygm.meb.gov.tr/ciraklikegitimi/cdicerigi/ustalik.htm


  8. SINIF – 15.ETKİNLİK
Etkinliğin Adı:
TERCİHİMİ YAPARKEN
Sınıf:
8. sınıf
Yeterlik Alanı:
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
Kazanım:
Ortaöğretim tercihlerini yaparken Eğitsel ve Mesleki Planlama dosyası ile okulda uygulanan test ve test dışı tekniklerin sonuçlarından yararlanır. (Kazanım Nu. 186)
Öğrenci Sayısı:
Tüm Sınıf
Süre:
40 Dakika
Ortam:
Sınıf
Sınıf Düzeni
Oturma Düzeni
Araç-Gereç:
-
Hazırlayanlar:
Sündüz BÜKEL
Didem GÜLSARAN
Cevriye GÜLEBAĞLAN
Hicran ÇETİN
Süreç:
Öğrencilerden 1 hafta öncesinden, Eğitsel ve Mesleki Planlama dosyası ile okulda uygulanan test ve test dışı tekniklerin sonuçlarından yararlanarak ilgileri, yetenekleri, hobileri, akademik başarıları,  vb. konularda kendileri ile ilgili neler öğrendiklerini listeleyerek sınıfa getirmeleri istenir.
 1. Öğretmen öğrencilerin gidebileceği ortaöğretim kurumlarını tahtaya listeler.
 2. Gönüllü öğrenciler listelerindeki kendileri ile ilgili bilgileri sınıf ile paylaşırlar.
 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
Ø      Hangi ortaöğretim kurumuna gitmeyi düşünüyorsunuz? Neden?
Ø      Hangi ilgi, yetenek, hobi, akademik başarı, vb bilgileriniz sizi bu ortaöğretim kurumunu seçmeye yönlendirdi?
Ø      Sizin gitmeyi düşündüğünüz ortaöğretim kurumu ile ilgi, yetenek, hobi, akademik başarı, vb. bilgilerinizi göz önünde bulundurarak gidebileceğinizi düşündüğünüz ortaöğretim kurumu arasında bir fark var mı?
Ø      Varsa Eğitsel ve Mesleki Planlama dosyası ile okulda uygulanan test ve test dışı tekniklerin sonuçlarından yararlanmanızın kararınızda ki bu değişime etkisi oldu mu?
Ø      Eğitsel ve Mesleki Planlama dosyası ile okulda uygulanan test ve test dışı tekniklerin sonuçlarından yararlanarak tahtada listelenen ortaöğretim kurumlarından hangisine gitmeniz uygun olur? Neden?
4.      Öğrencilere, Ortaöğretim tercihlerini yaparken okul rehber öğretmeninden yardım alabilecekleri vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme:
"BOŞ ZAMANLARIMIZI NASIL DAHA VERİMLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLİRİZ?"
            Özellikle ara tatillerde ve yaz tatillerinde, tatilin çok uzun olacağı ve hiç bitmeyeceği, her istediğimizi yapabilmek için yeterli zamanımızın olacağı avuntusu genellikle fazlaca bir şeyler yapamadan bu sürenin bitmesine sebep olmaktadır. Oysa ki tatil döneminde yapmayı istediğimiz ve

planladığımız o kadar çok şey vardır ki; Herkes için öncelikler değişmekle birlikte ders çalışma, gezme, sinemaya-tiyatroya gitme, ziyaretler, hobiler bunlardan bazılarıdır. Acaba bunlardan bir çoğunu yapabilecek zaman ve imkanlara sahipken neden yapamayız? Bizi engelleyen nedir? Bunun tek cevabı zamanı planlama alışkanlığımız olmamasından başka bir şey değildir. Oysa zaman bizi değil, biz zamanı kontrol etmeliyiz. PLANLAYARAK!....

            Başarıya ulaşmak zamanı etkili ve planlı kullanmakla mümkündür. Bunun için öncelikle her gün yapılaması istenen her türlü faaliyet belirlenmeli ve yazılmalıdır. Her faaliyetin kişisel olarak sizin için önem derecesini belirlemek ikinci aşamadır. Bu konuda ölçü, belirlenmiş olan hayat amaçlarıdır. Kararsız kaldığınız durumlarda kendinize şu soruları sorabilirsiniz;-İlgi ve yeteneklerim nedir?, Hangi faaliyetlerle uğraşmak bana ne kazandırır?, Gelecekte nereye varmış olmak, neleri elde etmiş olmak beni mutlu eder? ... Son aşamada ise yapmak istediklerimiz için ayıracağımız zamanı planlamak ve bu planlamaya sadık kalmaktır.

            Sevgili öğrenciler,

            Boş zamanlarımızı değerlendirmek bir alışkanlık meselesidir. Bu zamanlarımızda neler yapabileceğimizi şu etkinliklerle örneklendirebiliriz;
Metin Kutusu: Metin Kutusu:

            Boş zamanlarımızı olumlu faaliyetlerle değerlendirmek bizlere ne kazandıracaktır?

Ø      Boş zamanlarda değişik ilgi ve faaliyet alanlarına yönelen kişi bedenen ve zihnen dinlenme imkanı bulur, ilgi duyduğu bir konuda kendini gösterir ve mutlu olur
Ø      Kendine olan güveni gelişir, enerji toplar ve zindelik kazanır.
Ø      Tek başına ve planlı bir şekilde çalışma alışkanlığı kazanır, kendini tanır, anlar ve kabul eder
Ø      Kendisine sosyal bir çevre kurar, yardımlaşmayı, üzüntü ve sevinçleri, farklı görüşleri paylaşmayı öğrenir...

BOŞ ZAMAN, BOŞA GEÇEN ZAMAN OLMAMALIDIR !                                                                                          

ÖĞRENCİLER TATİLİNİZİ KATLETMEYİN !!!

Psikolojik Danışman ve “Beni Anlayın” kitabının yazarı Ercan Nar okulların kapandığı, tatilin başladığı bu dönemleri öğrencilerin iyi bir şekilde değerlendirmesinin önemini belirterek ; “ Bir yıl boyu öğrencilerimiz sürekli yoğun bir tempoda çalıştılar. Birden bire bu çalışma temposundan uzaklaşmaları onların zihinsel öğrenme becerilerini pasif hale getirecektir. Tatilin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birden zihinsel aktivitelere tekrar yüklenilmesi ise öğrencilerimizi bir hayli zorlayacaktır” dedi.
            Ercan Nar, öğrencilerimizin tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri için şu önerilerde bulundu:

1)      Öğrencilerimiz mutlaka kitap okumalı ve bunu alışkanlık haline getirmelidirler. Kişinin kendisini geliştirmesi için en iyi kaynak kitap olduğu unutulmamalıdır.
2)      ÖSS ve OKS ’yi kazanma hedefi olan öğrencilerimiz küçük hazırlıklar yaparak kendisini sınav maratonuna hazırlayabilir.
3)      Okulda yapmaya çalıştığı yada düşündüğü bir projesi varsa mutlaka onun üzerinde araştırma yapmalıdır. Bu alandaki araştırmalar hem merakını giderecek hem de zihinsel anlamda gelişimini sağlayacaktır.
4)      Öğrencilerimiz beyin jimnastiği yapmalıdır. Bunun içinde bol bol bulmaca ve mantıksal zeka soruları çözmelidirler.
5)      Ailesiyle birlikte gittiği tatil beldesindeki tarihi yerleri gezerken mutlaka bilgi toplamalı ve bunu ajandasına gözlem olarak yazmalı. Görerek öğrenilen bir şeyi yazıyla pekiştirmek bilginin kalıcılığını sağlayacaktır.
6)      Evimizdeki kitaplıkta var olan ansiklopedileri kullanarak aile ile birlikte bilgiye dayalı eğlendirici oyunlar oynayabilir. Örneğin; komşu ülkelerimizden İran hakkında merak edilen sorular sorularak cevapları istenebilir.
7)      Beslenmeye dikkat etmelidir. İnsanlar sadece kışın hastalanmazlar. Yazın da hastalanma durumunuz vardır. Özellikle düzensiz beslenme ve yenilen yiyeceklerin temizliğine dikkat edilmemesi ishal gibi birtakım rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle bir şeyin yaşanması sonucunda sanırım yaz tatili eziyet  haline gelecektir.
8)       Uyku düzenine dikkat edilmeli. Düzensiz uyumalar kişide halsizlik ve yorgunluk hissettirir. Yapmak istenilen güzel aktiviteler böyle durumda ya ertelenir yada  hiç zevk almadan yapılır.
9)      Varsa çevresinde uygun olan sportif ve kültürel faaliyetlere katılabilir. Hem kendisi eğlenecek, hem de gelişimine katkıda bulunacaktır.


Hiç yorum yok: