18 Şubat 2012 Cumartesi


2011–2012ÖĞRETİM YILI ………….İLKÖĞRETİM OKULU 7/B SINIFI
TÜRKÇE DERSİ 7.SINIF ……………YILLIK BEP ÇALIŞMA PLANI

AY

HAFTA

YILLIK AMAÇ

KISA DÖNEMLİ AMAÇ
DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAÇ YÖNTEM TEKNİKLER
DEĞERLENDİRME
KASIM
1. HAFTA
Resim yazı eşleştirmeleri

Ev eşyalarının resimleriyle sözcüklerin eşleştirilmesi
Resimlerle ilişkili olarak yazıların akılda kalıcı olmalarını sağlamak
.
Resimler işaret dili


Yazı kaynak kitaplarıDers kitapları

Resimli öykü kitapları
      

2 HAFPTA.
Yazılarla resimleri eşleştirme
Şekillerle ve resimlerle yazı arsındaki ilişki kurma. Taşıtlarla ilişkilendirme


 Yazıların anlamına uygun şekilleri eşleştirme
3. HAFTA
Ev eşyalarıyla ilgili sözcükleri eşleştirmek


Ev ve çevresindeki varlıklarla ilgili resimleri tanıma

 Eylem türündeki sözcüklere özneler  ulayabilir

4. HAFTA
Seviyesine uygun sorulara yazılı olarak cevap verebilir
Nesne adlarını okuyabilir,yazabilir

Belirlenen nesneyi gösterir
5. HAFTA

İletişim becerisini geliştirir
 Resimli öyküleri anlatabilr
 Dinlediğini jest ve mimiklerle belli eder

                                            AY

HAFTA

YILLIK AMAÇ

KISA DÖNEMLİ AMAÇ
DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAÇ YÖNTEM TEKNİKLER
DEĞERLENDİRME
ARALIK
1. HAFTA
Alfabemizin ünlülerini kavrayabilir
Yeni oluşturulan sözcük ve cümleleri okur yazar
Gösterildiğinde sesi tekrar eder gösterir


2 HAFPTA.
Öğrenilmiş sözcükleri hecelerine ayırabilir
Okuma yazma işlerlik kazanabilir
Verilen iki sözcüklü cümleyi  okur, yazar
3. HAFTA
Cümle yazma
Cümlenin temel öğelerini kavramak
Cümle kurabiliyor mu?

4.HAFTA
Cevap verme
 Yazılı olarak seviyesine uygun soruları cevaplama
Sorulara uygun cevap yazabiliyor mu?
AY

HAFTA

YILLIK AMAÇ

KISA DÖNEMLİ AMAÇ
DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAÇ YÖNTEM TEKNİKLER
DEĞERLENDİRME
OCAK
1. HAFTA

Olumlu cümleOlumlu cümleler kurabilme


Gerçekleştirdiği eylemleri yazabiliyor mu?
           

Günlük davranışlar

Kaynak ders kitabı


Olay anlatımlı yazılarMakale türü metinler

2 HAFPTA.

Olumsuz cümle

Olumsuz cümleler kurabilme

Sonuca ulaştırmadığı durumları yazabiliyor mu? Kaynak ders kitabı
3. HAFTA

Soruları anlama

Seviyesine uygun soruları anlayabilir

Anlama çalışması
4.HAFTA

Olumsuz olumlu cümleleri bir arada kullanma

Yapabileceği yapamadığı eylemleri artarda belirtebilir

Cümle kurma niteliğini geliştirme
AY

HAFTA

YILLIK AMAÇ

KISA DÖNEMLİ AMAÇ
DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAÇLAR, YÖNTEM TEKNİKLER
DEĞERLENDİRME
ŞUBAT
2. HAFTA

Seviyesine uygun sorulara cevap verme

Seviyesine uygun sorulara işitme engellilerle uygun yöntemlerle yanıt verebilir
           


Diyalog kurma

Yazı kaynak kitapları
Bitki resimleri

3 HAFPTA.

Büyük temel harfleri yazma çalışması

Karakterine uygun olarak büyük temel harfleri yazma çalışması

Büyük temel harfler
4. HAFTA

Bitki resimlerine bağlı olarak onlara isim olan sözcükleri eşleştirme

Bitki resimlerini adı olan sözcüklerle eşleştirme

Resim ve sözcük eşleştirmesiAY

HAFTA

YILLIK AMAÇ

KISA DÖNEMLİ AMAÇ
DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAÇ YÖNTEM TEKNİKLER
DEĞERLENDİRME
MART
1. HAFTA

Büyük temel harflerin karakterine uygun yazım

Büyük harfleri yazma


Büyük temel harfler

Yazı kaynak kitapları

Yazı kaynak kitapları


Resimli kitaplar
Resimli kitaplar

2 HAFPTA.

Küçük temel harflerin aslına uygun yazılması

Küçük temel harflerin yazılma çalışmaları

Küçük temel harfler
3. HAFTA

Yiyecekleri sözcüklerle eşleştirme

Yiyecek resimlerini sözcüklerle eşleştirir

Şekil sözcük eşleştirmesi
4.HAFTA
Giyecek sözcüklerini eşleştirme

Giyecek resimlerini ismi olan sözcüklerle eşleştirebilir
Resim ve sözcük eşleştirmesi
           


AY

HAFTA

YILLIK AMAÇ

KISA DÖNEMLİ AMAÇ
DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAÇ YÖNTEM TEKNİKLER
DEĞERLENDİRME
NİSAN
1. HAFTA

Renklerle adı olan sözcükleri eşleştirmeRenkleri oluşturan sözcükleri tanıyabilme      
           

Renklerle sözcükleri eşleştirme
Resim defteri ve malzemeleriDilbilgisi kaynak kitaplarıDilbilgisi kaynak kitapları

Dilbilgisi kaynak kitapları

2 HAFPTA.
Var,yok değil sözcüklerinin anlama katkıları
Olumsuz isim cümleleri kurabilir
Olumsuz isim cümleleri
3. HAFTA
Eylemleri olumsuz yapmak
Bir eylem sözcüğünü olumsuz yapabilir
Eylemleri olumsuz yapma
4.HAFTA
Soru cümleleri oluşturma
Ne ,kim,nasıl soruları

Soru cümleleri           

AY

HAFTA

YILLIK AMAÇ

KISA DÖNEMLİ AMAÇ
DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAÇ YÖNTEM TEKNİKLER
DEĞERLENDİRME
MAYIS
1. HAFTA

Soru cümleleri oluşturma

Nasıl kaç kim nerede sorularını oluşturma
Soru cümleleri oluşturma


Dilbilgisi kaynak kitapları
Ders kitabıDilbilgisi kaynak kitapları


Ders kitabıÖykü kitapları

2 HAFPTA.
Emir bildiren kök durumundaki sözcük çalışmaları
Gel, git,kalk, otur bak uyu…gibi eylemleri kavrama
Emir anlamlı eylem cinsinden sözcükler
3. HAFTA
Eylemlere özne ulama çalışmaları
.Eyleme etken varlık ulama

Cümlenin temel öğelerini buluşturma
4. HAFTA
Cümlede eylem ve dışındaki sözcükleri belirleme
.Eylemleri diğer sözcüklerden ayırabilir
Eylemleri sezebilme
5. HAFTA
Kelime dağarcığını geliştirme

Seviyesine uygun olaylı bir yazıyı okuma
Öykü okuma
                                                                                                                                                                                          
                           


                                            
        

AY

HAFTA

YILLIK AMAÇ

KISA DÖNEMLİ AMAÇ
DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAÇ YÖNTEM TEKNİKLER
DEĞERLENDİRME
HAZİRAN
1. HAFTA
Sözcük dağarcığını geliştirici çalışmalar
Okuma alışkanlığı kazanabilir


Okuma alışkanlığı kazandırma

Öykü kitaplarıÖykü kitapları

2 HAFPTA.
Sözcük dağarcığını geliştirici çalışmalar

Okuma alışkanlığı kazanabilir


Okuma alışkanlığı kazandırmaMüdür Yardımcısı                               Türkçe Dersi Öğrt.                               Rehber Öğrt.

Özel Sın. Öğrt.                             Şube Rehber Öğrt.


                                                                                              
UYGUNDUR

OKUL MÜDÜRÜ               

Hiç yorum yok: