4 Ekim 2011 Salı

YAZIM KURALLARI VE TÜRKÇE'NİN DOĞRU KULLANIMI


Yazım Yanlışları
Yazım Kuralları ve Türkçe’nin Doğru Kullanımı
Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir. Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamalarıdır.
* Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.
* Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin,
Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.
Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.
Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.
* Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.
* Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.
* Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.
Yanlış (!)
Doğru (!)
hergünher gün
heryerher yer
herşeyher şey
harhangibiriherhangi biri
herbiriher biri
birgünbir gün
birşeybir şey
bir çok şeybirçok şey
bir kaç şeybirkaç şey
hiç bir şeyhiçbir şey
pekçokpek çok
pekazpek az
arasıraara sıra
yanısırayanı sıra
peşisırapeşi sıra
ardısıraardı sıra
akşam üstüakşamüstü
suç üstüsuçüstü
ayak üstüayaküstü
terketmekterk etmek
ayırdetmekayırt etmek
farketmekfark etmek
arzetmekarz etmek
vaadetmekvaat etmek
haketmekhak etmek
muhtacolmakmuhtaç olmak
şehidolmakşehit olmak
vaz geçmekvazgeçmek
baş vurmabaşvurmak
ön görmeköngörmek
var saymakvarsaymak
ya hutyahut
ve yaveya
yadaya da
laboratuarlaboratuvar
antremanantrenman
eşortmaneşofman
orjinalorijinal
yalnışyanlış
yanlızyalnız
kiprikkirpik
kirbitkibrit
anbarambar
canbazcambaz
çenberçember
makinamakine
meyvameyve
zatürezatürree
matbamatbaa
deynekdeğnek
süprizsürpriz
poaçapoğaça
kordalyekurdele
sandoviçsandviç
eksozegzoz
pardesüpardösü
ayidataidat
pilajplaj
taziktazyik
traştıraş
metodmetot
ara sözarasöz
ara yönarayön
Türkçe Karşılığı Varken Kullanılan Sözcükler ve Yanlış Kullanımlar
Sözcüğün anlış kullanımı
Doğrusu (!)
Türkçesi
çok mersimerci beaucoupÇok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
detaydetailayrıntı
fonksiyonfunctionişlev
fonksiyonelfunctionalişlevsel
avantajadvantageüstünlük
kritercriterionölçüt
kriterlercriteriaölçütler
test sınavı???çoktan seçmeli sınav
layt (light)lighthafif
fest fudfast foodhazır yiyecek
hard diskhard discsabit disk
imeyıl (e-mail)e-maile-posta, elmek
meyil (mail)maile-posta mesajı, ileti
meyil çekmeksending a maile-posta mesajı yollamak
maus mouse)mausefare
ran etmek (run etmek)runningçalıştırmak
tekrardan???tekrar veya yeniden
Asıl sorun Türkçeyi doğru konuşabilmekte!…
Sözcüğün yanlış kullanımı
Türkçesi
start almak
center
relax olmak
e-mail
komunikasyon
cv
okey
trend
spontane
link
exit
check etmek
feedback
full-time
koordinasyon
absurt
adapte olmak
laptop
provoke etmek
jenerasyon
objektif
deklare etmek
star
perspektif
entegre olmak
nick name
partner
okeylemek
antipatik
mantalite
illegal
timing
catering
departman
revize etmek
global
sempatik
security
printer
elimine etmek
izolasyon
data
prezantasyon
finish
download etmek
monoton
konsensus
full
emergency
ambiyans
versiyon
ekstra
imitasyon
optimist
save etmek
adisyon
print out
anons etmek
bodyguard
dokuman
dizayn
analiz
online
kriter
part-time
pesimist
slayt
empoze etmek
driver
bye bye
başlamak
merkez
rahatlamak
e-posta
iletişim
özgeçmiş
tamam
eğilim
kendiliğinden
bağlantı
çıkış
kontrol etmek
geribildirim
tam gün
eşgüdüm
saçma
uyum sağlamak
diz üstu bilgisayar
kışkırtmak
nesil, kuşak
nesnel, tarafsız
bildirmek
yıldız
bakış açısı
bütünleşmek
takma ad
onaylamak
sevimsiz, itici
anlayış, zihniyet
yasadışı
zamanlama
yemek hizmeti
bölüm
yenilemek
küresel
sevimli, cana yakın
güvenlik
yazıcı
elemek
yalıtım
veri
sunum
bitiş, varış
indirmek
tekdüze
uzlaşma
tam, dolu
acil
hava, ortam
sürüm, uyarlama
fazladan
taklit
iyimser
kaydetmek
hesap fişi
çıktı
duyurmak
koruma
belge
tasarım
çözümleme
çevrim-içi
ölçüt
yarı zamanlı
karamsar
yansı
dayatmak
sürücü
hoşça kal
Hazırlayan: Dr.S.Sadi SEFEROĞLU
Katkı Sunan: Muharrem AYICI
Kaynak: http://www.dilimdilim.com/icerik/yazim_yanlislari.htm

Hiç yorum yok: