16 Ocak 2011 Pazar

YAYALARIN TRAFİKTE DOĞRU VE YANLIŞ DAVRANIŞLARI

YAYALARIN TRAFİKTE DOĞRU VE YANLIŞ DAVRANIŞLARI

Trafik ortamında sürücü, yaya ya da
yolcu olarak bulunabiliriz. Bunlar arasında en önemlisi sürücülerdir sanılsa da,
aslında tümünün bulundukları ortamda az ya da çok değişen görevleri,
sorumlulukları vardır. Bunların hepsi kendileri ve trafik çevresini
paylaştıkları kişiler için çok önem taşır.
Yolcu olarak trafikte bulunan kişilerden
beklenen en temel konu, davranışlarının sürücünün araç kullanmasını
güçleştirmemesine özen göstermeleridir.
1-Bir toplu taşım aracında belirlenen duraklar
dışında inip binmek için sürücüye ısrar etmemek, Toplu taşıma araçlara ait
duraklarda inmeliyiz2-Araç içinde yalnızca yolculara ayrılan yerleri
kullanmalıyız.Araçların kasaları olsun ,yüklerin üzerinde olsun mutlaka suretle
yolculuk yapmamalıyız.Ayrıca aracın ruhsatında yazan istinap haddi kadar araca
yolcu almalıyız
3-Toplu taşıma araçlarına fazla yük, bagajla binmemek, kendi
eşyaları arasında tehlikeli madde taşımamalıdır
yolcu
4-, durakta
beklerken sıraya uymak, diğer yolcuların haklarına saygılı olmak,

5- Yolcu 4925
sayılı karayolları yolcu taşıma kanunun belirtiği gibi mutlaka Bileti
almalı
6-bunun
dışında sürücüyü araç kullanırken sorularla ya da sohbetle meşgul etmemek

7-Araç içinde
Yüksek sesle konuşmamalıyız
8-Toplu taşıma araçaların koltuklarına yazı yazmamalıyız
yırtmamalıyız
9-Toplu taşıma araçalarında kabukulu yiyeçekler
yememeliyiz
10-Yolculuk Sonuna kadar Biletimizi
saklamalıyız
11-Toplu Taşıma araçlarında yüksek sesle müzik
dinlememliyiz
12-Yolculuk sırasında ayakabılarımız
çıkartmamalıyız
13-Yolculuk sırasında çok ağır kokulu yiyecwek yememeliyiz(Sarımsak
,Köfte …vs
14-Yolculuk sırasında tanımadığımız kişilerden içeçek bir şey
almamalıyız
15-Araç içinde kavga etmemeliyiz
16-Ön koltukta 10 yaşını doldurmamış çoçuklar
taşıtın ön koltuğunda yolculuk yapmamalı
17-Okul servislerinde öğrenciler emniyet
kemerlerini takmalı
18-otomobil Minibüs ve otobüslerin ön koltuklarında oturan yol
cular emniyet kemeri takmalı
19-,Toplu taşıma aracın ön kapıdan binmek arka kapıdan
inmek
20-yolun
sağından inmek
21-,ön koltuklara yaşlı savaş gazileri,hamile,özürlülere yer
vermeliyiz.
22Ayakta yolculuk etmemeliyiz,
23arac durmada kapıdan aşağıya
inmemeliyiz,

24-taşıtlardan kapıya yaslanmamalı ve pencereden ,kapıulardan
kollar başlar çıkartmamalıdır.Toplu taşıma araçalarında ilk basamakta
bulunmamalıyız
25-Toplu taşıma araçalarına binerken Biletimiz veya paramızı
önceden hazırlamalıyız
26-taşıttan inince hemen koşmamalı indiğimiz taşıt uzaklaşmadan
karşıya geçmemeliyiz.Hemen araçtan inince aracının önünden arkasından
geçmemeliyiz
27
yolculuk sırasında sürücü tarafından kapıları açık biçimde aracı
kullanılmamasına izin verilmemeli
28Yolcuların
araç içi güvenlik amacıyla konmuş kurallara uymak, cep telefonu ve benzeri
elektronik araçları yolculuk boyunca kapalı tutmalıyız
29-Metro gibi araçların biniş peronlarındaki sarı çizgiyi
geçmemeliyiz
30 emniyet kemerini bağlamak,
yolculuk sırasında araç içinde takmalıyız.


YAYALARIN TRAFİKTE DOĞRU VE YANLIŞ DAVRANIŞLARI 2. ANLATIM


Meydana gelen ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarında yayaların % 62,3”ü erkek, % 37,7’si ise bayandır. Trafik kazasında ölen her 100 yayadan 62,2’si erkek, 38,8’i ise bayandır. 
Kazaya karışan yayaların yaş gruplarında ise 18 yaşına kadar olan yayalarda yığılma olduğu görülmektedir. Özellikle 0-05 yaş grubunun neredeyse her 4 yaya kazasından birinde yaralandığı veya öldüğü gerçeği anne ve babaların bu konuda ihmalleri olabileceğini göstermektedir. 
0-05 yaş grubunun en çok gerçekleştirdiği kusurlar ise sırasıyla araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, yola birden bire çıkmak ve kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmektir (0-05 yaş grubu kazalarının kazaların %. 68,1’i). Bunun yanında 0-05 yaş grubu yayaların % 22,5’i trafik kazasının oluşumunda kusursuzdur.  Diğer önemli bir yaş grubu ise ilköğretim çağı öğrencilerinden oluşan 06-11 yaş grubudur. Bu grubun en sık gerçekleştirdiği kusur ise % 42,9 ile yola birdenbire çıkmak ve % 29,2 ile araçlara ilk geçiş hakkını vermemektir. Bu yaş grubunda kusursuz yayaların oranı ise sadece % 11,5’tir.  Yaya kazalarının sonuçlarının yaş gruplarına göre değerlendirilmesinde özellikle 0-18 yaş grubunda dağılım benzerlik göstermektedir. Ancak 40-45 yaş aralığında yaralanma ile sonuçlanma  %8,1 gibi bir değere sahipken, bu aralıkta ölümle sonuçlanan yaya kazası mevcut değildir.  Kazaların % 21,2’sinde yaya kusurunun olmadığı görelmektedir. Ancak kusurlu olan yayalar ise %21,5 dağılım ile 52 yaş üzeri grupta toplanmaktadır. Bu grubun yanında her 100 kusurlu yayadan 46,6’sı 18 yaşını doldurmamıştır.
KUSUR ÇEŞİDİ
YÜZDE
Kusur Yok
21,2
Kırmızı ışıklı trafik işaretine veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
3,9
Yola birden bire çıkmak
16,4
Duran aracın önünden veya arkasından çıkmak
4,3
Araçlara ilk geçiş hakkını vermemek
49
Yol içinde koşmak, yürümek, oynamak ve oturmak
3,9
Hareket halindeki taşıta asılmak
0,1
Otoyola girmek
0,1
Yol içerisinde hatalı şekilde elle sürülen araç kullanmak
0,3
Diğer
0,7
Yayalar tarafından en çok işlenen kusur ise %49,1 ile araçlara ilk geçiş hakkını vermemektir. Ancak bu ihlal sonucu gerçekleşen kazaların sadece %1,2’si ölümle sonuçlanmış, kalan %98,8’i ise yaralanma ile sonuçlanmıştır.  Sıklıkla gerçekleştirilen diğer bir kusur ise yola birdenbire çıkmaktır ve kusur dağılımı baskın olarak 0-11 yaş grubu tarafından gerçekleştirilmektedir (%73,5). Bu kusuru en az işleyenler ise 52 yaş üzeridir. Kusuru gerçekleştiren her 100 kişiden 1,4 ise ölmektedir. Yayaların % 3,9’u yol içinde koşmak, yürümek, oynamak ve oturmak suretiyle kazalarda kusura sahiptir. Bu kusurun bulunduğu kazaların meydana geldiği yerlerin % 78,2’sinde kaldırım bulunmaktadır. Bu değerlendirme yayaların kaldırımları tercih etmediğini göstermektedir.  Yayaların kaza sırasında giymiş oldukları giyecek özellikleri değerlendirildiğinde yayaların %52,8’nin açık renkli giyindiği,% 44’nün ise koyu renkli giyindiği görülmektedir .Ancak gece meydana gelen kazalarda açık renkli giysi kullanma oranı % 29,3’e düşmekte, koyu renkli giysi kullanma oranı ise %66 ya yükselmektedir. Reflektif malzeme kullananların sayısında da %1,6’lık artış olmaktadır. Bununla birlikte reflektif malzeme giyenlerin karıştığı kazaların hiç birinde ölümle karşılaşılmamıştır.

Hiç yorum yok: