19 Ocak 2011 Çarşamba

ÇOCUKLARIN ANNE VE BABAYA KARŞI GÖREVLERİ NELERDİR?

ÇOCUKLARIN ANNE VE BABAYA KARŞI GÖREVLERİ

Çocuklar ana-babalarına karşı itaatli olmak ve iyi davranmakla emrolunmuşlardır.Kur’anı Kerim’de bu konuda şöyle buyrulmaktadır:'Rabbin şunları kesin olarak buyurdu:
İbadeti ancak kendisine edin,ana-babaya ihsan ve iyilik yapın,birisi yahut ikisi de yanında ihtiyarlarsa sakın onlara ‘öf’ bile deme,onlara darılma ve yüzlerine bağırma,ikisine de merhamet et ve tatlı söz söyle.İkisine de merhamet besleyerek tevazu göster ve deki:’Rabbim ikisine de merhamet et,onlar beni küçük iken nasıl terbiye etmişlerse sen de her ikisine merhamet et’.
Rabbiniz gönlünüzdekini daha iyi bilir.Ana-baba haklarında iyilik edersiniz,Allah size mağfiret eder.Çünkü O,günaha tevbe edenleri muhakkak affedicidir'.(İsra 17/23-25)
Hz.Peygamber kime iyilik edeyim diye soran bir sahabiye şu karşılığı vermiştir:'Ananıza(bunu üç defa tekrarlamıştır) sonra babanıza,sonra en yakın olanlara'(Buhari,Edeb,B.2;Müslim,Birr,1,2;Ebu Davud,Edeb,120)Yine Peygamber Efendimiz 'Anne Cennet kapılarının ortasındadır'(İbn Hanbel,V,198);'Cennet anaların ayakları altındadır'(Keşfu’l-hafa,I, 335)buyrulmuştur.
Çocuklar ana-babalarına karşı:
-Daima hürmetkâr olmalı.
-Onlara karşı tatlı dilli,güler yüzlü davranmalıdır.
-Ana-babanın bütün söylediklerini –Allah’a itaatsizlik olmadıkça-,dinlemeli ve kabul etmelidir.
-Her işte onların rızazısını almaya çalışmalıdır.
-Onların hizmetlerini kendi hizmetlerinden önce görmelidir.
-Onların odasına girerken izin almalıdır.
-Öldüklerinde onları rahmetle anmalı,onlar için hayır dua ederek,hayır yapıp vasiyetlerini yerine getirmelidir.

Kaynak:İslamî bilgiler ansiklopedisi sayfa:131

Hiç yorum yok: