23 Kasım 2010 Salı

VİZYON ÖRNEKLERİ

VİZYON ÖRNEKLERİ

l                Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar (ATATÜRK).

l    Geleceği düşünmeyen insan yakın  zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır (Konfüçyus).
Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder.
      
        Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.
      
        Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur
Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir
   ifadesidir.
         
           Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli,
   diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır.
       
          Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.
İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir:

l    Kısa ve akılda kalıcıdır.
l    İlham verici ve iddialıdır.
l      Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

1-Topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden nitelikli bireyler yetiştirmektir.

2-İçinden çıktığı toplum için yaşayan ve üreten yiğitler yetiştirmek

3-Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye’de adından söz ettiren, mezun ettiği her bireyin başarılarıyla Türkiye’nin gurur duyduğu ideal kurum olmaktır

4-Eğitim bölgemizde devlet okulları içinde lider okul olmak.

5-“Mesleki ve teknik eğitimde ülkemizin en saygın ve tercih edilen kurumu olmaktır”

6-Veli-öğrenci-öğretmen işbirliği ile geleceğe yön veren, başarıya aç, ulusal ve uluslararası alanda yetiştirdiği öğrencilerle model bir okul olmaktır.

7-Paydaşlarının parçası olmaktan gurur duyduğu ve bölgesince tercih edilen önder bir kurum olmak.

8-ÜLKEDE “İLK”LERİ ve “EN”LERİ ÇIKARAN OKUL OLMAK

9-Meslekî ve Teknik Eğitimde, ülkesinde ve bölgesinde en saygın ver tercih edilen kurum olmaktır.

10-……………..Lisesi’ni okul paydaşlarımızın  güç birliği ile İlçemizin ve İlimizin  öncelikli tercih edilen, 11-11-Ülkemizin en iyi üniversitelerine her yıl artan sayıda öğrenci yerleştiren, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren ,Avrupa Birliği normlarına eşdeğer eğitim veren en güçlü eğitim kurumu olmaktır.

12-Ülke düzeyinde kaliteli eğitim veren, gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgi odağı haline gelmiş, çağdaş bir eğitim ve kültür merkezi olmak

13-İstanbul Ticaret Odası Anadolu Teknik Lisesi olarak;
- Mesleki eğitim standartlarını uluslararası düzeyde yakalamış ve modern eğitim teknolojileriyle donatılmış bir okul olmak,
- İleri düzeyde yabancı dil konuşabilen ve tamamı istihdam edilebilir niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmek,
- Yetiştirdiği bireylerle örnek gösterilen ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak vizyonumuzdur.

14-Kendi okul türünde; ulusal ve uluslararası düzeyde itibarı olan yüksek öğretim kurumlarına en yüksek oranda öğrenci yerleştiren okul olmak.

15-Dünyada ülkemizi temsil eden çağdaş ve nitelikli bireyler yetiştirmektir

16-Çocuklarımızın özgüvenini sağlayan ideallerini gerçekleştirebileceği bölgesinde takdir ve tercih edilen kurum olmak

17-Meslekî ve Teknik Eğitimde, ülkesinde ve bölgesinde en saygın ver tercih edilen kurum olmaktır.

18-İçinden çıktığı toplum için yaşayan ve üreten yiğitler yetiştirmek

19-Tüm teknolojik, bilimsel ve akademik gelişmeler ışığında, bilgi toplumunun bireylerini yetiştirerek ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmek.
20-Ülkemiz insanlarının yüksek yaşam standartlarına ulaşmasını amaç edinmiş, bilgiyi hayatında kullanabilen, rekabetçi ve sosyal bir kişiliğe sahip, lider bir ülke olmamız gayesi uğrunda fedakarlık yapabilen, şekilden ziyade üretimde varlık gösterebilen, kişilikli bireyler yetiştiren lokomotif bir kurum olmak.
21-Hizmet verdiği tüm birimlere modern bir eğitim ortamı hazırlamış, imkanlarını en verimli biçimde değerlendiren, teknolojiyi iyi kullanan Atatürk ilkelerine, milli ve manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştiren bir kurum olmak.
22-GELECEĞİNİ TAHMİN EDEN DEĞİL, GELECEĞİNİ YARATAN NESİLLER YETİŞTİREN ÖZGÜN BİR OKUL YARATMAK.


23-Biz ……………………… Lisesi olarak ;bilim ve teknolojinin farkında olan , değişime ve gelişime  açık  , öğrenmeyi  temel  ihtiyaç  kabul eden  , değerlerini  yaşayan  ve  yaşatan , hoşgörü sahibi,farklılıkları zenginlik kabul eden  , en az bir yabancı  dili  çok  iyi bilen, yüksek moral değere sahip , dünyanın her  yerine bilgi,beceri ve üstün karakteri ile örnek bireyler yetiştirmek istiyoruz.
24-Düşünen, okuyan, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, değişen şartlara ve koşullara karşı kendisini yenileyebilen, sevgi, saygı ve hoşgörü  duygularına sahip öğrencilerin yetiştiği;Özel Okul standartlarına sahip Eğitim-Öğretim ortamında, öğrencilerin hayata ve bir üst öğretime hazırlandığı;Yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin el birliğiyle ………………….’de örnek bir okul olmak.    
25-VİZYONUMUZ

İSTİYORUZ Kİ...
  Okulumuzun tüm öğrencileri sanayi kuruluşlarında aranan kalifiye eleman olarak yetişsin.
  Öğrencilerimiz değişen dünyamıza uyum sağlayabilmek için gerekli davranış ve donanıma sahip yetişsinler.
  Tüm öğrencilerimiz bir yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazansın.
  Okul toplumunun tüm bireyleri sorumluluk alsın ve sorumlulukları doğrultusunda yetki ve inisiyatif kullansın.
  Öğrencilerimiz yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı olsunlar, fikir ve hareketleri ile öncülük etsinler.
  Okul toplumunun tüm bireyleri hedeflerine ulaşmada ilkelerinden ödün vermesinler.
  Olumlu niteliklere sahip bir kültürümüz oluşsun ve okul toplumunun bireyleri okulumuzda, herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın, kültürleri ile gurur duysunlar.

26- Eğitim öğretimi daha nitelikli hale getirerek her yıl üniversiteyi kazanacak öğrenci sayısını artırmak.

 27-Mezun olduğunda çeşitli becerilerle donanmış, alt yapısı olan toplum içerisinde kendisine saygın bir yer edinen bireyler yetiştirmek.

28- Çağın gerekliliklerine göre kendini geliştiren, yetiştiren, değişen koşullara ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek.

Hiç yorum yok: