23 Kasım 2010 Salı

MİSYON ÖRNEKLERİ MİSYON BİLDİRİMİ


               MİSYON ÖRNEKLERİ
                                   MİSYON BİLDİRİMİ

Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.
      
        Misyon bildirimi de, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri içeren bir şemsiye kavramdır.

l                      Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde
   belirlenir.

l                      Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir.

l                      Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.
1-Biz ………… Lisesi  olarak    Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, sürekli öğrenen , yeteneklerini ön plana çıkaran , bilgili saygılı yenilikçi özgüveni gelişmiş 21.yy. değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bireyleri yetiştirmek için varız.

2-Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden nitelikli bireyler yetiştirmek.

     3-Değişen Dünya şartlarında bilgi toplumunun insanını, iş ve hizmet alanlarının   gereksinimini karşılayacak biçimde yetiştirmek.

     4-Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, öğrenmeyi öğrenen, bilgi ve    birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen, eleştiren ve yaratıcı düşünen, ülkesini tüm dünyada temsil eden nitelikli bireyler yetiştirmek.

     5-……………………..LİSESİ olarak; çağdaş eğitim teknolojilerini kullanan, demokratik katılımı uygulayan, farklılıkları ile övünen toplumun sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veren, mutlu, başarılı  ve çevresi ile barışık ve kendine yetebilen  öğrenciler yetiştirmek.

6-“Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortamlar hazırlamak ve günün teknolojisini kullanarak mesleki ve teknik eğitim vermektir”

7-Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen bireyler yetiştirmektir.

      8- Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çalışkan, paylaşımcı, pozitif düşünen, ülkesini tüm dünyada en iyi şekilde temsil eden bireyler yetiştirmek

       9-Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak ve günün teknolojisi kullanılarak akademik, meslekî ve teknik eğitim ortamları hazırlamaktır.

10-Öğrencilerimizi yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda, özgüven sahibi ve sorumluluklarının bilincinde, çağdaş bilgilere ulaşabilen, dünyada eğitim alanındaki gelişmelere ayak uydurabilen ve üst öğrenime bu donanımla gidecek bireyler olarak yetiştirmek; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak; okul çevresine Eğitim, Öğretim, Bilim ve Kültür alanlarında bilgiye ulaşma ve kullanma olanağı sunmaktır.

11-Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip, okuduğu okula bağlılık duygusu gelişmiş ve laik gençler yetiştirmektir.Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak; onların bilgili, yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız. 12-İstanbul Ticaret Odası Anadolu Teknik Lisesi;
- Türk Milli Eğitimi ve Mesleki Teknik Eğitim yasa ve yönetmelikleriyle çerçevesi çizilmiş eğitim programını; endüstri kuruluşlarının ihtiyaçlarını, kurumun imkânlarını ve çevre faktörlerini dikkate alarak uygulayabilen bir kurum olmayı,
- Öğrencilerini, kişisel yeteneklerini geliştirmiş, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilen, bilgili, becerili, özgüven sahibi, iyi ahlaklı ve disiplinli birer vatandaş olarak yetiştirmeyi,
- Ekip çalışmasına yatkın, üretime yönelik projeler geliştirip uygulayabilen, endüstriyel üretim ortamına kolay adapte olabilen ve liderlik vasıfları gelişmiş mezunlar vermeyi varlığının sebebi sayar.

13-Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli kültürünü benimsemiş, çevreye duyarlı, estetik düşünebilen, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan bireyler olarak üst öğrenime ve hayata hazırlarız

14-Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan ve pozitif düşünen bireyleri Bilgiyi Ulaşma Yollarını Öğreterek yetiştirmektir.

15-Farklılıkları zenginlik kabul eden, empati kurabilen, yaratıcı ve pozitif düşünen, bilgi ve birikimini toplum yararına kullanabilen nitelikli bireyler yetiştirmek

16-Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden nitelikli bireyler yetiştirmek.
17-Kendi kültürünü özümseyen, buna göre değişimleri ve yenilikleri yorumlayarak katılımcı bir anlayışla hedeflerini koyabilen, evrensel, insan haklarına ve değerlerine saygılı, bilimsel düşünebilen bireyler yetiştirmektir.
18-Milli değerlerini gelecek kuşaklara aktarabilen, sorumluluk sahibi, yurttaş olma bilincine sahip kendini ifade edebilen, yeniliğe ve değişime açık, üretken bireyler yetiştirmek.
19-Eleştirel düşünceye sahip, üretken, dünya ile rekabeti amaç edinmiş, teknolojiyi kullanabilen, sanayileşmeyi ve kalkınmayı gerçekleştiren, aynı zamanda kültürel mirasımızı koruyan sağlıklı bireyler yetiştirmek.
20-Ulusal ve uluslar arası alanda öğrenim gören tüm öğrencilerin öğrenim ortamlarının fiziksel ve bilimsel yönden en kaliteli hale getirilmesi, öğrencilerin demokratik ve modern kültür birikimine sahip ahlaki yönden gelişmiş bireyler olmasının sağlanması.
21-BİZ ………………LİSESİ OLARAK BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK, ONLARIN BİLGİLİ VE KENDİNE GÜVENEN BİREYLER OLARAK YETİŞMELERİNE FIRSAT TANIMAK VE ONLARA 21. YÜZYILIN GELİŞEN VE DEĞİŞEN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK BECERİLER KAZANDIRMAK İÇİN VARIZ.
22-Türk milli eğitiminin temel amaçları,Atatürk ilke ve inkılaplarını esas kabul ederek ; çağın ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş bir dünya insanı yetiştirmek, en kaliteli eğitim ve öğretimi sunmak için varız.
23-Dünyanın aradığı barış ve huzur ortamının sağlanmasında geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de en önemli unsur olacak büyük ve güçlü Türkiye’nin  gerçekleşmesi için; Türk Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda Vatanına, milletine, ailesine ve yaşadığı çevreye  karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, milletinin birlik ve beraberliğine, ülkesinin bağımsızlığına, bayrağına düşkün, ileri görüşlü, yetenekli, çağın bilgi ve donanımına sahip aydın fertler yetiştirmektir.   
24-Biz, sanayinin ve toplumun ihtiyacı olan, Sevgi ve saygı ortamında kendi gücüne güvenen, hayal ve tasarım gücü olan, ilgi ve becerileri doğrultusunda yetişmiş, yetenekli, insan emeğine saygılı, çağdaş, demokratik, araştırmacı ruhlu, bilgiye ihtiyaç duyan, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendilerini gerçekleştirmiş, çevresine karşı duyarlı, beden, zihin ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, geleceğin başarılı çağdaş teknik elemanlarını yetiştirmek için varız.

25-Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, özverili ve işbirlikçi çalışmayı prensip edinerek ülkesine ve topluma faydalı, kendini her ortamda ifade edebilen farlılıklara karşı olmak yerine, farklı düşüncelere saygılı, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

26. KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM

 MİSYONUMUZ
İlçemizde yaşayan bireylere nitelikli eğitim-öğretim hizmeti verebilmek için; bilimsel verilerin ışığında planlamalar yapmak, süregelen eğitim-öğretim faaliyetlerini demokratik katılımcılık ilkesiyle yönetmek, denetlemek ve değerlendirmek, geliştirdiğimiz özgün projelerle eğitimde öncü olmak için varız. 

Hiç yorum yok: