7 Ekim 2009 Çarşamba

matematik 3. sınıf doğal sayılarla ve üç basamaklı doğal sayılarla ilgili sorular

3.Sınıf Matematik Soruları (üç basamaklı doğal sayılarla ilgili sorular)1) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

Üç yüz: ……… yüz doksan altı: ……

beş yüz sekiz: …… iki bin altı yüz otuz beş: ……...


2) Aşağıda rakamla verilen doğal sayıların okunuşlarını yazı ile yazınız.

286: ……410: …… 870: …… 7419: ………


3) “780 – 658 – 99 – 1000 - 532” Doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak yazınız.

………………………………………

4) Aşağıdaki doğal sayılar arasına “<, >, =” sembollerinden uygun olanı yazınız.

304 ……. 309 1000 ……. 999

863 …… 863 727 …… 525


5) Aşağıda verilen Romen rakamlarının karşılarına uygun doğal sayıları yazınız.

V: …… XIX: …… IV: ……… XVII: ……


6) “8 birlik, 3 onluk, 4 yüzlük” ten oluşan doğal sayı kaçtır?

………………………………………

7) Birler basamağındaki rakamı 6, yüzler basamağındaki rakamı 3, binler basamağındaki rakamı 9, onlar basamağındaki rakamı 1 olan doğal sayı kaçtır?

……………………………………


8) Aşağıdaki doğal sayılardan tek olanları kırmızı kalem ile yuvarlak içine alınız.

201 808 609 755 183 290 364


9) 464 doğal sayısındaki tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

…………………………………………………

10) Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


( ) Üç tek doğal sayının toplamı tek doğal sayıdır.

( ) İki çift doğal sayının toplamına bir tek doğal sayı eklenirse sonuç çift doğal sayı olur.

( ) Tek doğal sayıdan çift doğal sayı çıkarılırsa sonuç çift doğal sayı olur.

( ) Bir çift doğal sayı ile bir tek doğal sayının toplamı tek doğal sayıdır.


11) “3 – 5 – 9” rakamlarını birer kez kullanarak üç basamaklı ve farklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? Yazarak gösteriniz. Yazdığınız bu doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.

………………………………………………………

12) “5 – 8 – 6” rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek üç basamaklı;

a) En büyük doğal sayıyı yazınız. …………………….

b) En küçük doğal sayıyı yazınız. …………………….

c) 568’den büyük en küçük doğal sayıyı yazınız. …………………

d) 865’ten küçük en büyük doğal sayıyı yazınız. ………………………….


13) “180 < < 184” İfadesinde yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?14) 54’ten başlayarak 84’e kadar 6’şar ritmik yazınız.

…………………………………………

49’dan başlayarak 84’e kadar 7’şer ritmik yazınız.

…………………………………………
56’dan başlayarak 96’ya kadar 8’er ritmik yazınız.

…………………………………………
45’ten başlayarak 90’a kadar 9’ar ritmik yazınız.

………………………………………

15) Aşağıda verilen örüntüye uygun olarak 4. ve 5. satırlardaki noktalı yerleri doldurun.

☺☺☺☺ 1. satır

☺☺☺☺☺☺ 2. satır

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 3. satır

………………………………. 4. satır

………………………………… 5. satır

Hiç yorum yok: