16 Ocak 2009 Cuma

TÜRKÇE TEST İKİNCİ SINIF TESTLER

2. sınıf türkçe test1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir duyguyu anlatır?
A) Okul bir eğitim yuvasıdır.

B) O, annesinin pişirdiği her türlü yemeği yer.
C) Babasının güldüğünü görünce çok mutlu oldu.
2.Aşağıdaki hangi cümle bir dileği bildiriyor?
A) Onur çok güzel resim yapar.
B) Annemi bir görebilsem.
C) Uçak saat beşte kalkacakmış.
3. Aşağıdaki hangi kelime "-i" durum eki almış?
A) kalemi B) bardak C) sinema
4. Aşağıdakilerden hangisi yapışı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) kapıcılık B) kapılar C) kapıdan
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi işin şu an yapılmakta olduğunu bildiriyor?
A) Yağmur çok yağıyor.
B) Kardeşim öğleden sonra gelecekmiş
C) Öğretmenimiz hepimize çok kırgın.
6. Aşağıdaki hangi kelime çoğuldur?
A) dağ B) sev C) ırmaklar
8. "Fakirlere yardım etmek insanlık görevimizdir." cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi ge¬lebilir?
A) hastalara B) zenginlere C)yoksullara
9 "Zayıf ile şişman" arasındaki ilişki aşağıdaki kelime çiftle¬rinden hangisinde vardır?
A) kırmızı-al B) çirkin-sevimsiz C)büyük-küçük
10. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilk harfi cümlenin başı¬na gelmediği zaman büyük yazılmaz?
A) ağaçlar B) Erzurum C) Ali
11. Türkçe kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek için aşağı¬daki hangi kaynağa başvururuz?
A) sözlüğe
B) yazım kılavuzuna
C) Türkçe kitabına
12.Aşağıdaki hangi kelime tümüyle kalın ünlülerden oluşmuş¬tur?
A) yükseklik
B) kitapçılar
C)arabacılar
13. Aşağıdakilerden hangisi bir haber cümlesidir?
A) Çiçekleri sulamayı severim.
B) Türkçe sınavı yarına ertelendi.
C) Okumayı severim.
14. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi bir dileği anlatan söz dizilerine ne denir?
A) cümle B) kelime C) konuşma

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir ünlem cümlesidir?
A) Çok mu yoruldun?
B) Sen de mi geldin.
C) Eyvah! ödevimi unuttum

2.SINIF TÜRKÇE SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?
A) kalem B)defterler C) okul D) silgi
2. Aşağıdakilerden kelimelerden hangisinin hecelerine ayrılımı doğrudur?
A) ıs- pan -ak B)dom-a-tes C) pı-ra-sa D) lah-a-na
3.Aşağıdakilerden hangisi alfabemizin üçüncü harfidir?
A) A B) B C) C D) D
4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Ali, ilkokul birinci sınıfa gidiyor.
B) Bahçedeki çiçekleri suladık.
C)Kardeşime oyuncak aldım.
D)Annemle Karabüke gittik.
5.Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan elde edilen besinlerden değildir?
A) Çay B) Süt C) Peynir D) Yumurta
6.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti(?) getirilmelidir?
A) Ben de geliyorum.
B) Nereye gidiyorsun
C) Ödevlerimi bitirdim.
D) Dışarıda yağmur yağıyor.
7. Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır?
A) Ağaç B)Evler C) Kuşlar D) Çiçekler
8 “ Kardeşime oyuncak bebek aldım” cümlesindeki hangi sözcük yapılan işi anlatmaktadır?
A) kardeşime B)oyuncak C) bebek D) aldım
9.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?
A) virgül B)kesme işareti C) nokta D) iki nokta
10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazılımı doğrudur?
A) Cumhuriyet B)Selen’le C) Ankara’ya D) Annem’le


TÜRKÇE 1-) Türkçe kelimelerde bir hecede en fazla kaç harf bulunur?
A) 3 B) 5 C) 4

2) “Ahmet çok güzel şiir okuyor.” Cümlesinde kaç kelime vardır?
A) 4 B) 5 C) 6

3) “Betül, Ankara’ya otobüs ile gitti.” Cümlesinde kaç tane isim vardır?
A) 3 B) 4 C) 5

4) Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A) itfaiye B) İzmit C) İskenderun

5) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi bir olayı tam olarak anlatmıyor?
A) Yoldan çocuk geçti
B) Elimizdeki kağıdı
C) Beyza ödevini yaptı
D) Yolun sağından yürü

6) “Çocuğun üzerinde yıpranmış gömlek vardı.” Cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcük hangisidir?
A) siyah B) üzerinde C) yıpranmış D) gömlek

7) “Dedemin Karabaş ve kocabaş adında iki köpeği vardı.” Cümlesinde hangi kelimede yazım yanlışı vardır?
A) kocabaş B) Karabaş C) iki D) köpeği

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?
A) Öğretmenim bana bunu sordu
B) Çiçekleri seviyor musun
C) Nerede oyun oynadınız
D) Hangi yemekleri seviyorsun

9) “Ayşeler Karabaşı Ankaralı çocuğa verdi.” Cümlesinde hangi kelime ( ‘ ) işaretiyle ayrılır?
A) Ayşeler B) Karabaşı C) Ankaralı D) çocuğa

10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eş anlamlı değildir?
A) şişman – zayıf B) okul –mektep
C) öğrenci – talebe D) doktor - hekim

HAYAT BİLGİSİ

1) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?
A) gezmek B) beslenmek C)eğlenmek

2) Atatürk’ün önderliğinde yaptığımız savaşın adı nedir?
A) Çanakkale Savaşı
B) 1. Dünya Savaşı
C) Kurtuluş Savaşı
3) Cumhuriyet nerede ve ne zaman ilan edildi?
A) Ankara – 29 Ekim 1923
B) Ankara – 23 Nisan 1920
D) İstanbul- 29 Ekim 1923

4) Kalp ve akciğerimiz vücudumuzun neresinde yer alır?
A) başımızda B) karın boşluğunda C) göğüs boşluğunda

5) Aşağıdakilerden hangisi hastalık mikrobu taşıyarak vücudumuz için tehlike oluşturmaz?
A) arı B) kedi C) köpek D) bit

6) Tren sürücüsüne ne denir?
A) pilot B) kaptan C) makinist D) hostes

7) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Taşıtlara ön kapıdan binmek
B) Taşıtlar durmadan inmemek
C) Taşıtlara sırayla binmek
D) Taşıtlarda ön kapıdan inmek

8) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
A) televizyon B) radyo C) mektup D) gazete

9) Aşağıdakilerden hangisi mektup zarfının üzerinde bulunmaz?
A) Alıcının adresi B) Gönderenin imzası
C) Gönderenin adresi D) Posta kodu

10) Atatürk’ün cenazesi hangi tarihte Anıtkabir’e kondu?
A) 1953 B) 1938 C) 1881 D) 1960

MATAMATİK


. ESMA
. ELİF
. ECEM
. ENGİN

1) Yukarıdaki A kümesine denk olan küme hangisidir?

A) ( a, b ) B) ( 1, 2, 3 ) C) ( 1, 3, 5, 7, 9) D) ( a, b, c, d )

2) 42 – 45 – 48 –51 – é – 57 – 60 Sayı dizisinde é yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 52 B) 53 C) 54 D) 55

3) İki sayının toplamı 42’dir. Sayılardan biri 14 ise diğer sayı kaçtır?
A) 18 B) 28 C) 34 D) 38
4) Paramın yarısı olan 10 bin lira ile sakız aldım. Sakız almadan önce kaç liram vardı?
A) 20 bin B) 15 bin C) 10 bin D) 5 bin

5) Aklımdan tuttuğum sayının 4 fazlası 24’tür.Aklımdan tuttuğum sayı kaç- tır?
A) 8 B) 15 C) 28 D) 20

6) Onur ’un yaptığı bir çıkarma işleminde çıkan sayı 18, fark 25 ise eksilen sayı kaçtır?
A) 43 B) 6 C) 33 D) 35

7) Bir aile günde 2 ekmek yiyor. Bir haftada kaç ekmek yer?
A) 10 B) 14 C) 12 D) 16

8) Dilek 9 yaşındadır. 4 yıl önce kaç yaşındaydı?
A) 13 B) 12 C) 5 D) 6

9) Bir saatin 4/10 ‘ u kaç dakikadır?
A) 18 B) 20 C) 22 D) 24

11) Yarım metre kurdele kaç cm yapar?
A) 50 B) 60 C) 70 D) 100

Doktor Olacağım
Dün sabah annem alnıma dokunurken uyandım.
Annem:
- Hiç bu zamana kadar uyumazdın dedi. Elini tekrar alnıma götürdü:
- Ateşin var senin.
Evet, hastaydım. Boğazım ağrıyordu.
- Babana telefon edeyim de doktor göndersin, dedi.
Biraz sonra Doktor Amca geldi. Güler yüzle yatağıma yaklaştı.

(Aşağıdaki 6 soruyu parçaya göre cevaplayınız.)

1. Çocuk nasıl uyanmıştır?
A) kendiliğinden
B) annesi alnına dokunurken
C) acıkınca

2. Annesi çocuğa ne demiştir?
A) Çok uyudun kalk artık.
B) Kahvaltı hazır.
C) Hiç bu zamana kadar uyumazdın.

3. Annesi elini çocuğun alnına niçin koydu?
A) sevmek için
B) terini silmek için
C) ateşini kontrol etmek için

4. Doktoru eve kim göndermiştir?
A) babası B) öğretmeni C) teyzesi

5. Doktorun özelliğini aşağıdaki şekillerden hangisi ifade eder?
A) B) C)

6. Aşağıdakilerden hangisi metinle ilgili bir görsel olamaz?
A) B) C)

7. “Doktor çocuğu………………………………” cümlesini aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
A) parka götürdü.
B) muayene etti.
C) görmedi.

8. Aşağıdaki mesleklerden hangisi sağlıkla ilgili değildir?
A) doktor B) hemşire C) bahçıvan

9. Aşağıdaki karşıt (zıt) anlamlı kelimelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A) sağlıklı – hasta
B) çürük – sağlam
C) çok – fazla

10. “Hasta çocuk hastanede yatacakmış” cümlesinde varlığın durumunu anlatan kelime hangisidir?
A) hastane B) hasta C) çocuk

11. “mutlaka” sözcüğündeki seslerle (harflerle) aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) atla B) mutfak C) kutlama

12. Hangi kelimenin hecelenişi yanlış yapılmıştır?
A) hemşire hem – şir – e
B) muayene mu – a – ye – ne
C) hastalık has – ta – lık

13. “Doktor beyaz önlüğünü çıkardı.” cümlesinde varlığın rengini belirten kelime hangisidir?
A) önlük B) çıkardı C) beyazAdı Soyadı:……………………………….. …….. Doğru ………Yanlış
Nu:……………………………………………… Puan:……..
EĞİTİMHANE İLKÖĞRETİM OKULU DENEME SINAVI

1- Aşağıdakilerden hangisi tümcedir?
a. Sabah erkenden b. Ayşe yemeğini bitirdi c. Öğretmen Ali'ye

2- Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?
a. Ayşe b. Ankara c. Kitap

3- “Serpil sabah uyandı.O da ne!Her yeri ağrıyordu.Acaba ateşi de var mıydı?Annesi Emel Hanım ateşini ölçtü.39 derece ateşi vardı.”
Yukarıdaki metinde kaç cümle-tümce vardır?
a-3 b-8 c-6

4- Hangi sözcük hecelerine yanlış ayrılmıştır?
a. be-bek-le-ri b.çi-çek-le-ri c.sev-er-di

5- Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
a. Köye kar yağdı mı b. Hangi öyküyü anlattı c. Gülten'le tiyatroya gittik

6- "Annem hasana kazak aldı." tümcesinde hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
a. annem b. hasana c.kazak

7- Hangi tümcenin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?
a. Babam nereye gitti
b. Dün akşam Aliler bize geldiler
c. Zeynep yeni ayakkabısını giymiş

8- Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki kelimelerde aynı heceler vardır?
a. azgın – düzgün
b. kalem – verem
c. bayrak – toprak

9- Aşağıdakilerden hangisinde “m” harfi yoktur?
a. ceviz b. parmak c. lamba

10- Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de sözcüktür?
a. sandal b. ev c. bakır

11- Aşağıdakilerden hangisi hece değildir?
a. se b. ş c. sa

12- Aşağıdakilerden hangisi 4 harfli bir hecedir?
a. kare b. spor c. sarı

13- Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a. tren b. sipor c.radyo

14- ''Öğrenci '' kelimesinde kaç tane ünsüz (sessiz) harf vardır?
a. 3 b. 4 c. 5

15- Aşağıdakilerden hangisi bir çiçek adıdır?
a. elma b. lale c. çınar

“Betül,sabah erkenden kalkıp elini,yüzünü yıkadı.Annesinin hazırladığı kahvaltı sofrasına oturdu.Çok mutluydu.Çünkü bugün okulda okuma bayramı vardı.Artık okuyor ve yazıyordu.”
16. ve 17. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

16-Betül, sabah kalkınca ne yaptı?
a. Spor yaptı. b. Elini, yüzünü yıkadı. c. Saçını taradı.

17-Betül, niçin mutluydu?
a. Cumhuriyet Bayramı olduğu için.
b. Ramazan Bayramı geldiği için
c. Okuma Bayramı olduğu için

18- “Her sabah spor................ “ cümlesindeki boş yere hangi kelime getirilmelidir?
a. yaparım b. yerim c. içerim

19- "Külkedisi" sözcüğündeki ünlü harf sayısı kaçtır?
a. 4 b. 5 c. 6

20- Aşağıdaki adlardan hangisi tek bir varlığı bildirir?
a. köpek b. kediler c. çiçeklerDERS: TÜRKÇE-DİLBİLGİSİ KONU:NOKTALAMA İŞARETLERİ
TEST- 10
ADI SOYADI:...................................... TARİH: ... /. ... / 200.


AİLEMİZ

Annemle, babam,
Kardeşimle, ben,
Bize aile denir.
Herkes bunu bilir.

Dedem, halam, teyzem,
Ninem, dayım, eniştem,
Daha kimler var bilseniz!
Biz hepsini severiz.


1. Şiirin ilk dörtlüğünde, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yoktur?
A. Nokta
B. Soru işareti (?)
C. Virgül (,)
2. Şiirde, besince dizede hangi noktalama işareti vardır?
A. Virgül (,)
B. Nokta (.)
C. Ünlem (!)
3. Şiirde en çok hangi noktalama işareti vardır?
A. Nokta (.)
B. Virgül (,)
C. Ünlem (!)
4. Aşağıdaki cümleye sırası ile hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
() Bugün nereye gideceksiniz () diye sordu Oya ()
A. (-) (,) (-) B. (-) (!) (.) C. (-) (?) (.)
5. Hangi cümlenin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?
A. Eyvah, elim kesildi
B. İnci nereye gitti
C. Defterim evde kalmış
6. Sevinme, acıma, şaşma anlamı olan cümlelerin sonuna hangi işaret konur?
A. Nokta (.)
B. Virgül (,)
C. Ünlem (!)
7. Özel adların aldıkları ekler, hangi noktalama işareti ile ayrılır?
A. Virgül
B. Uzun çizgi
C. Kesme işareti
8. Karşılıklı konuşma cümlelerinin başına hangi noktalama işareti konur?
A. Uzun çizgi
B. Kısa çizgi
C. Nokta
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır?
A. Ben öğretmenimi çok seviyorum.
B. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız.
C. Babam sandalla balık.
10. "Etin ne, budun ne ( )" atasözünün sonuna hangi noktalama işareti konur?
A. Soru işareti
B. Ünlem
C. Nokta


DERS: TÜRKÇE-DİLBİLGİSİ KONU:HECE BİLGİSİ
TEST- 5
ADI SOYADI:............................... TARİH: ... /. ... / 200..KEDİM

Bir kedim var
Gözleri hep bana bakar
Tüyleri parlak, adı Tekir
Ona fare avcısı denir.

Sepetinde uyur mışıl mışıl
Sütünü içer lıkır lıkır
Buldu mu bir yumak
Döner, oynar köşe bucak.

Kucağımda sevdikçe
Bana mırıldar sessizce
Bir görseniz bayılırsınız
Hemen bir kedi alırsınız.

1. Şiirdeki hayvanın ismi nedir?
A.Kedi B.Tekir C. Pamuk
2. Şiirdeki kedi ne avcısıymış?
A. Kuş B. Yumak C. Fare
3. Kedinin oyun aracı neymiş?
A. Yumak B. Top C. Makara
4. Kedi nerede uyuyormuş?
A.Kucakta B. Sokakta C. Sepetinde
5. Kedi ne içiyormuş?
A. Ayran B. Su C. Süt


6. "Bir kedim var." dizesinde bir heceli kaç kelime vardır?
A. 3
B. 2
C. 1
7. "Ona fare avcısı denir." dizesinde kaç hece vardır?
A. 8
B. 9
C.10
8. "Sepetinde uyur mışıl mışıl" dizesinde en çok hece hangi kelimededir?
A. Uyur
B. Mışıl
C. Sepetinde
9. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?
A. Gö-z-le-ri
B. Sü-tü-nü
C. Yu-m-ak
10. "Kucağımda" kelimesinin doğru hecelenişi hangisidir?
A. -Kuc-a-ğım-da
B. -Ku-cağ-ım-da
C. -Ku-ca-ğım-da


DERS: TÜRKÇE-DİLBİLGİSİ KONU:HARF BİLGİSİ
TEST- 6
ADI SOYADI:...................................... TARİH: ... /. ... / 200...

Harflerle başlayan cümleleri okuyunuz.

A - Abla bana baksana.
B - Baba mumu yaksana.
C- Canım sıkıldı biraz.
Ç- Çocuk, kaç kaç kaç.
D- Dedem evde!
E - Eldiveni nerde?
F - Fıstık, fındık yemişler.
G- Gözlerini görmemişler.
H- Havuç havuza atla.
l - Ilık sütü sakla .
İ - İnce ince giyin.
J - Japonya'ya gidin.
K - Kalem, kâğıt götürün.
L - Leylekleri getirin.
M- Mandalina, mantı, muz.
N- Nine ona kız!
O- Oya bir masal anlattı.
Ö- Öğretmen ona bayıldı.
P - Pancar, perde, nerde?
R - Resim boya yerde.
S - Sepet sepet yumurta.
Ş - Şemsiye almayı unutma!
T - Tavşan, tavşan kulaklı.
U- Uyku uyur kundaklı.
Ü- Üzüm üzüm severim seni iki gözüm.
V - Y- Z- Oldum ben bir geveze.

Verilen cümlelere uygun soruları cevaplayınız.
1. Alfabemizin 6. harfi hangi harftir?
A. G B. F C. E
2. “Abla bana baksana” cümlesinde hangi sesli harf yoktur?
A. A B. e C. a
3. ”Mandalina” kelimesinde kaç tane harf vardır?
A. 9 B. 8 C. 7
4. “Sepet sepet yumurta” sözcüklerinde kaç tane ünsüz (sessiz) harf vardır?
A. 9 B. 10 C. 8
5. “Oldum ben bir geveze” cümlesinde kaç tane ünlü (sesli) harf vardır?
A. 7 B. 8 C. 6
6. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sesli (ünlü) harfle başlamıştır?
A. leylek B. şemsiye C. eldiven
7. Aşağıdakilerden hangisinde sesli (ünlü) harflerimizin hepsi vardır?
A. a – e – ı – o – u – ü
B. a – e – ı – i – o – ö – u – ü
C. a – e – ı – i – o – ö – u – r – ü
8. Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardır?
A. 8 B. 7 C. 21
9. Hangi kelime alfabemizin 3. harfi ile başlamıştır?
A. çelik B. ceviz C. Dede
10. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sessiz (ünsüz) harfle başlamıştır?
A. oya B. üzüm C. tavşanDERS: TÜRKÇE-DİLBİLGİSİ KONU:İSİMLER
TEST- 7
ADI SOYADI:....................................TARİH: ... /. ... / 200....
ÇINAR
Ne uzun bir boyun var
Gövdeni sarar çocuklar
Neşeli sesini duyar
Ne güzelsin ey çınar.

Rüzgârla sallanırsın
Dallarında kuşlar
Gölgende insanlar
Ne ulusun ey çınar.

Bilmem ki kaç yaşındasın?
Dedemi, ninemi tanır mısın?
Belki daha da yaşlısın
Bir tarihsin sen ey çınar.

Seni korumak görevim
Kurda, kuşa yedirtir miyim?
Sensin benim ciğerim
Binlerce yaşa ey çınar!

1. Şiirde hangi ağacın ismi geçiyor?
A. Çınar
B. Çam
C. Köknar
2. Şiirde hangi akraba ismi yoktur?
A. Dede
B. Nine
C. Amca
3. Şiirde hangi hayvanların ismi vardır?
A. Kurt - köpek
B. Kuş - böcek
C. Kurt - kuş
4. "Gövdeni sarar çocuklar" dizesinde hangi kelime çoğul isimdir?
A. Çocuklar
B. Sarar
C. Gövdeni
5. Aşağıdakilerden hangisi çoğul isim değildir?
A. insanlar
B. Dallar
C. Çınar
6. Aşağıdakilerden hangisi tekil isim değildir?
A. Çınar
B. Kuşlar
C. Rüzgâr
7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi özel isimdir?
A. Türkçe
B. Okul
C. Sınıf
8. "Ağaç" kelimesinin çoğulu hangisidir?
A. Orman
B. Ağaçlar
C. Ağacın
9. "İnsanlar" kelimesinin tekili hangisidir?
A. in
B. insan
C. san
10. Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?
A. Çiğdem
B. Çanakkale
C. Çınar


DERS: TÜRKÇE-DİLBİLGİSİ KONU: SIFATLAR
TEST- 8
ADI SOYADI:...................................... TARİH: ... /. ... / 200.

1. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat vardır?
A. Kara kartal
B. Eve girdiler
C. Saat kaç?
2. "Ayşe'' isminden önce hangisi yazılabilir?
A. Çalışkan
B. Geldi
C. Oynadı
3. “İkinci sınıfa geçeceğim." cümlesinde hangi kelime sıfattır?
A. Geçeceğim
B. İkinci
C. Sınıfa
4. Hangisinde sıfat yoktur?
A. Kırmızı eldiven
B. Beş şişe
C. Yolcu otobüsü
5. "................ süt" noktalı yere hangisi yazılamaz?
A. Ilık
B. Beyaz
C. Bardak
6. Hangi cümlede varlığın bir özelliği belirtilmiş?
A. Kısa pantolon giydim.
B. Ecza dolabı aldık.
C. Yarın parka gideceğim.

7. Hangi cümlede varlığın rengi belirtilmiş?
A. Yıldızlar hiç yok.
B. Masmavi bulutları görüyorum.
C. Güneş bulutların arasına girdi.
8. Hangi cümlede varlığın sayısı belirtiliyor?
A. Bütün çocuklar çıktı.
B. Çocuklar nereye gidiyor?
C. Beş çocuk koşarak geldi.
9. "Kurnaz tilki, kargaya güldü." cümlesinde hangi kelime sıfattır?
A. Tilki
B. Kurnaz
C. Kargaya
10. Aşağıdakilerden hangisi top kelimesinin biçimini göstermektedir?
A. Kırmızı
B. iki
C. Yuvarlak


DERS: TÜRKÇE - DİLBİLGİSİ KONU: FİİLLER
TEST- 9
ADI SOYADI:...................................... TARİH: ... /. ... / 200...


1. “Güneş gökyüzünde parlıyor.” cümlesinin fiili hangi kelimedir?
A. Güneş
B. gökyüzünde
C. parlıyor
2. Aşağıdakilerden hangisi fiildir?
A. çınar
B. çalışacağım
C. çocuk
3. "Babam çarşıya gitti, ekmek aldı." cümlesinde hangi kelime ikilisi fiildir?
A. gitti - aldı
B. gitti - babam
C. ekmek - aldı
4. "Kırlardan çiçek ............" cümlesini hangi kelimeyle tamamlarız?
A. ektik
B. topladık
C. gördük
5. Hangi cümlede, şimdiki zamanda yapılan bir iş anlatılıyor?
A. Çevremizi temiz tutmalıyız.
B. Dişlerimi fırçalıyorum.
C. Göçmen kuşlar gittiler.

6. Aşağıdakilerden hangisi fiildir?
A. koşuyor
B. kaşık
C. karşı
7. "Ayşegül, kovasıyla kum taşıyordu.” cümlesinde işi yapan kişi kimdir?
A. Biz
B. Onlar
C. Ayşegül
8. "Ağabey, bahçemizin çiçekleri açmış” cümlesinin fiili hangi kelimedir?
A. açmış
B. bahçemizin
C. Ağabey
9. Fiiller (iş ve eylem bildiren sözcükler) genellikle cümlenin neresinde bulunurlar?
A. Ortasında
B. Başında
C. Sonunda
10. "Annem süt aldı, pişirdi, içtik.” cümlesinde kaçıncı
1 2 3 4 5
kelimeler fiildir?
A. 2 – 3 – 4
B. 1 – 4 – 5
C. 3 – 4 – 5

DERS: MATEMATİK KONU : GENEL TEST TEST-1

ADI SOYADI :............................ TARİH:.../.../ 2002
1. Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi cümle değildir?
A. Hemen gidecek miyiz
B. Sizi her zaman
C. Su akıyor


2. “Camı kim kırdı “ cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
A. Soru ( ? )
B. Nokta ( . )
C. Ünlem İşareti ( ! )

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A. dedem çok güzel masal anlatır.
B. Uzunlukları metre ile ölçeriz.
C. Yurdumuzun isimi Türkiye’dir.

4. “ Bugün okula geç kaldım.” Cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur?
A. 3 B. 4 C. 6

5. “Ayşe topu ..............” cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
A. Defter
B. Okul
C. Ver

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A. Öyretmen
B.Cumhuriyet
C. Atatürk


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha çok sözcük vardır?
A. Babam bana çanta aldı.
B. Emre ile Canan okula gelmedi.
C. Hangi mahallede oturuyorsunuz?

8. “Var–bir-dört–yılda–mevsim” sözcüklerini anlamlı olacak şekilde diziniz. Baştan ikinci sözcük hangisidir?
A. Bir
B. Yılda
C. Var

9. “Kalem” sözcüğünü ağzımızın kaç hareketiyle söyleriz?
A. 3 B. 2 C. 1

10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
A. Mak - as
B. Mak – a - ra
C. Man – da – li - na

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir heceden oluşmuştur?
A. Gözlük
B. Türk
C. Alper

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir?
A. Ankara
B. Amasya
C. Gaziantep

13. “Birinciyiz.” Kelimesinde kaç hece vardır?
A. 3 B. 5 C. 4

14. Alfabemizde kaç tane ünlü ( sesli ) harf vardır?
A. 29 B. 21 C. 8

15. Alfabemizin en son harfi hangisidir?
A. Y B. U C. Z

16. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü harf daha fazladır?
A. Elektrik
B. Televizyon
C. Telefon

Gündüzleri yorulmadan,
Bahçeleri dolaşıyor.
Renk renk açmış çiçeklerden
Kovanına bal taşıyor.

17. Yukarıdaki mısrada kaç tane ünlü harf vardır ?
A. 36 B. 32 C. 11

18. Yukarıdaki mısrada kaç tane kelime vardır?
A. 10 B. 11 C. 12

19. Yukarıdaki mısrada kaç tane bir heceli kelime vardır?
A. 3 B. 5 C. 7

20. Alfabemizde kaç tane ünsüz ( sessiz) harf vardır?
A. 20 B. 22 C. 21

21. Alfabemizde 7. harf hangisidir?
A. F B. G C. H

22. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A. Okula ali gelmedi.
B. Ahmet okula geldi.
C. Okula babam gelecek.

23. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü harflerin tamamı verilmiştir?
A. a-b-c-d-e-f-g-h
B. a-e-ı-i-o-ö-u-ü
C. a-e-ı-i-o-ü-c-s

24. “ Küçük bir bahçemiz var” cümlesinde kaç tane ünlü harf vardır?
A. 12 B. 7 C. 8

25. Yukarıdaki cümlede kaç tane ünsüz harf vardır?
A. 12 B. 10 C. 14

DERS: MATEMATİK KONU : GENEL TEST TEST-2

ADI SOYADI :............................ TARİH:.../.../ 2002


1. Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir?
A. Top
B. Çiçekler
C. Kalemi
2. “Bahçeler – kitap – okulda” sözcüklerinden hangisi çoğul isimdir?
A. Kitap
B. Bahçeler
C. Okulda
3. “Evler, ağaçlar, dükkanlar hep yanmış.” Cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?
A. 2 B. 3 C. 4
4. “Öğrenciler top oynuyor” cümlesinde hangi kelime aynı cins varlıklardan birden çoğunu bildiriyor?
A. Top
B. Oynuyor
C. Öğrenciler
5. Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul eki almamıştır?
A. Köpeğin
B. Kedilerin
C. Kuşların
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim vardır?
A. Zil çalıyor.
B. Çocuklar oynuyor.
C. Rüzgar esiyor.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla çoğul isim vardır?
A. Kitap ve kalemler kaybolmuş.
B. Yollar ve köprüler selden yıkıldı.
C. Balonlar patlamış.

AVCI İLE TAVŞAN
Yaman avcıdır Ahmet Dayı
Çok iyi bilir Çukurova’yı.
Sırtında çanta,yanında köpek
Belde fişekler omuzda tüfek;
Dağ, bayır,ova dolanır gezer
Ta ötelerden avını sezer.


8. Şiirin başlığında kaç hece vardır?
A. 6 B. 3 C. 7
9. Şiirde kaç tane özel isim vardır?
A. 3 B. 5 C. 7
10. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
A. Anıtkabir
B. Türkiye
C. Okul
11. “Portakal, İstanbul, kedi” sözcüklerinden kaç tanesi özel isimdir?
A. 1 B. 2 C. 3


12. Aşağıdaki özel isimlerden hangisi şehir ismi değildir?
A. İzmir
B. Ankara
C. Türkiye
13. Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?
A. Bursa
B. Tavşan
C. Antalya

14. “Vişne, Okul, Kiraz, Ayşe” kelimelerden hangisi özel isimdir?
A. Ayşe
B. Vişne
C. Okul
15. Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
A. Fatmadan
B. Cem’de
C. İzmir’e

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yanlış yazılmıştır?
A. Hülya okula gelmedi.
B. Kalemi türkana ver.
C. Türkiye’nin başkenti
17. “Soba – Kalem – Bilye – Cengiz” kelimelerinden kaç tanesi cins isimdir?
A. 2 B. 1 C. 3
18. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların türünü belirtir?
A. Sebze
B. İstanbul
C. Ayşegül


19. “Zeynep çantasını okulda unuttu.” Cümlesinde kaç tane cins isim olan kelime vardır ?
A. 2 B. 1 C. 3
20. Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?
A. Balık B. Ali C. Ayşe
21. “Okul-Çiçek-Türkiye-Kış” sözcüklerden kaç tanesi cins isimdir?
A. 1 B. 2 C. 3
22. Aşağıdakilerden hangisi hem cins isim hem de özel isim olabilir?
A. Fasulye
B. Menekşe
C. Nohut
23. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı anlatmaktadır?
A. Elmalar
B. Tebeşir
C. Soğan
24. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A. Sı – nıf
B. Sı – ra
C. Dol – ap
25. Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A. emel
B. Özlem
C. Mehmet

Hiç yorum yok: