16 Ocak 2009 Cuma

HAYAT BİLGİSİ TESTLERİ 2. sınıf

HAYAT BİLGİSİ TESTİ1. Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değildir?

a) Tren b) Otomobil c) feribot2. Taşıtlar ve hareket noktaları ile ilgili eşlemelerden hangisi yanlıştır?

a) Tren – istasyon b) Uçak – gar c) Otobüs – terminal3. Taşıtlar ve sürücüleri ile ilgili eşlemelerden hangisi yanlıştır?

b) Uçak – Kaptan b) Otomobil – Şoför c) Makinist - Tren4. Aşağıdakilerden hangisi hava taşıtı değildir?

a) Balon b) Uçak c) Tramvay5. Kazaya uğrayan kişiye yapılan ilk müdahaleye ne denir?

a) pansuman b) ilk yardım c) ameliyat6. Hava taşıtlarının hareket ettiği yola, ..............................denir.

a) Uçak yolları b) Hava alanı c) Hava yolları7. Deniz taşıtı olmayan seçenek hangisidir?

a) Bot b) Traktör c) gemi8. En rahat ve en çabuk yolculuğu, aşağıdaki taşıtlardan hangisi ile yaparız?

a) Tren b) Kamyon c) Uçak9. Aşağıdakilerden hangisi taşıtların yararlarından değildir?

a) Yükleri kolayca taşırız. b) Bir yerden bir yere kısa sürede gideriz

c) Tarımda faydası yoktur.10. Taşıtlara inip binerken uyulacak kurallardan hangisi yanlıştır?

a) Otobüslere ön kapıdan binip arka kapıdan inmeliyiz.

b) Sıraya girmeye gerek yoktur, yoksa arabayı kaçırabiliriz.

c) İnip binerken başkalarını rahatsız etmemeliyiz.11. Hangi trafik ışığında geçmeliyiz?

a) Yeşil b) Sarı c) Kırmızı12. Karşıdan karşıya geçişte dikkat edilecek kurallardan, yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Geçişlerde koşmalıyız. b) Yaya geçitlerini kullanmalıyız

c) Varsa trafik ışıklarına uymalıyız.13. Trafik kazalarından korunmak için yapılacaklardan hangisi yanlıştır?

a) Trafik kurallarına uymalıyız.

b) Karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçitlerini kullanmalıyız.

c) Emniyet kemeri bizi sıkar, takmamalıyız.14. Bisiklete binerken dikkât edilecek kurallardan yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Bisiklete binerken kask, çenelik, dizlik, dirseklik takmalıyız.

b) Cadde ve sokaklarda bisiklete binmeliyiz.

c) Bisiklete fazla hızlı binmemeliyiz.15. Aşağıdakilerden hangisi, yayaların gece kara yolunda alacağı önlemlerden değildir?

a) Koyu renk giysi giyeriz. b) Beyaz şapka giyeriz.

c) Fener gibi ışıklı alet taşırız.16. Araçsız olarak yolda hareket edenlere ne denir?

a) Yaya b) Gezici c) Arabasız17. Karada, havada ve denizde; yük ve yolcu taşıyan araçlara ...............denir.

a) Araba b) Trafik c) Taşıt18. Yayaların ve taşıtların karayolları üzerindeki hareketlerine ne denir?

a) Taşıt b) Araba c) Trafik19. Taşıt yollarının iki yanında yayalar için ayrılmış olan yollara ne denir?

a) Kara yolu b) yaya geçidi c) kaldırım20. Taşıtlarla yolculuk ederken, dikkat etmemiz gereken doğru kural hangisidir?

a) Başımızı, kolumuzu arabanın camından çıkarmamalıyız.

b) Yüksek sesle konuşmalıyız.

c) Yaşlılara, kadınlara ve sakatlara yer vermeliyiz.


2.SINIF TÜRKÇE SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?
A) kalem B)defterler C) okul D) silgi
2. Aşağıdakilerden kelimelerden hangisinin hecelerine ayrılımı doğrudur?
A) ıs- pan -ak B)dom-a-tes C) pı-ra-sa D) lah-a-na
3.Aşağıdakilerden hangisi alfabemizin üçüncü harfidir?
A) A B) B C) C D) D
4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Ali, ilkokul birinci sınıfa gidiyor.
B) Bahçedeki çiçekleri suladık.
C)Kardeşime oyuncak aldım.
D)Annemle Karabüke gittik.
5.Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan elde edilen besinlerden değildir?
A) Çay B) Süt C) Peynir D) Yumurta
6.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti(?) getirilmelidir?
A) Ben de geliyorum.
B) Nereye gidiyorsun
C) Ödevlerimi bitirdim.
D) Dışarıda yağmur yağıyor.
7. Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır?
A) Ağaç B)Evler C) Kuşlar D) Çiçekler
8 “ Kardeşime oyuncak bebek aldım” cümlesindeki hangi sözcük yapılan işi anlatmaktadır?
A) kardeşime B)oyuncak C) bebek D) aldım
9.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?
A) virgül B)kesme işareti C) nokta D) iki nokta
10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazılımı doğrudur?
A) Cumhuriyet B)Selen’le C) Ankara’ya D) Annem’le


TÜRKÇE 1-) Türkçe kelimelerde bir hecede en fazla kaç harf bulunur?
A) 3 B) 5 C) 4

2) “Ahmet çok güzel şiir okuyor.” Cümlesinde kaç kelime vardır?
A) 4 B) 5 C) 6

3) “Betül, Ankara’ya otobüs ile gitti.” Cümlesinde kaç tane isim vardır?
A) 3 B) 4 C) 5

4) Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A) itfaiye B) İzmit C) İskenderun

5) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi bir olayı tam olarak anlatmıyor?
A) Yoldan çocuk geçti
B) Elimizdeki kağıdı
C) Beyza ödevini yaptı
D) Yolun sağından yürü

6) “Çocuğun üzerinde yıpranmış gömlek vardı.” Cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcük hangisidir?
A) siyah B) üzerinde C) yıpranmış D) gömlek

7) “Dedemin Karabaş ve kocabaş adında iki köpeği vardı.” Cümlesinde hangi kelimede yazım yanlışı vardır?
A) kocabaş B) Karabaş C) iki D) köpeği

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?
A) Öğretmenim bana bunu sordu
B) Çiçekleri seviyor musun
C) Nerede oyun oynadınız
D) Hangi yemekleri seviyorsun

9) “Ayşeler Karabaşı Ankaralı çocuğa verdi.” Cümlesinde hangi kelime ( ‘ ) işaretiyle ayrılır?
A) Ayşeler B) Karabaşı C) Ankaralı D) çocuğa

10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eş anlamlı değildir?
A) şişman – zayıf B) okul –mektep
C) öğrenci – talebe D) doktor - hekim

HAYAT BİLGİSİ

1) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?
A) gezmek B) beslenmek C)eğlenmek

2) Atatürk’ün önderliğinde yaptığımız savaşın adı nedir?
A) Çanakkale Savaşı
B) 1. Dünya Savaşı
C) Kurtuluş Savaşı
3) Cumhuriyet nerede ve ne zaman ilan edildi?
A) Ankara – 29 Ekim 1923
B) Ankara – 23 Nisan 1920
D) İstanbul- 29 Ekim 1923

4) Kalp ve akciğerimiz vücudumuzun neresinde yer alır?
A) başımızda B) karın boşluğunda C) göğüs boşluğunda

5) Aşağıdakilerden hangisi hastalık mikrobu taşıyarak vücudumuz için tehlike oluşturmaz?
A) arı B) kedi C) köpek D) bit

6) Tren sürücüsüne ne denir?
A) pilot B) kaptan C) makinist D) hostes

7) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Taşıtlara ön kapıdan binmek
B) Taşıtlar durmadan inmemek
C) Taşıtlara sırayla binmek
D) Taşıtlarda ön kapıdan inmek

8) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
A) televizyon B) radyo C) mektup D) gazete

9) Aşağıdakilerden hangisi mektup zarfının üzerinde bulunmaz?
A) Alıcının adresi B) Gönderenin imzası
C) Gönderenin adresi D) Posta kodu

10) Atatürk’ün cenazesi hangi tarihte Anıtkabir’e kondu?
A) 1953 B) 1938 C) 1881 D) 1960

MATAMATİK. ESMA
. ELİF
. ECEM
. ENGİN

1) Yukarıdaki A kümesine denk olan küme hangisidir?

A) ( a, b ) B) ( 1, 2, 3 ) C) ( 1, 3, 5, 7, 9) D) ( a, b, c, d )

2) 42 – 45 – 48 –51 – é – 57 – 60 Sayı dizisinde é yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 52 B) 53 C) 54 D) 55

3) İki sayının toplamı 42’dir. Sayılardan biri 14 ise diğer sayı kaçtır?
A) 18 B) 28 C) 34 D) 38
4) Paramın yarısı olan 10 bin lira ile sakız aldım. Sakız almadan önce kaç liram vardı?
A) 20 bin B) 15 bin C) 10 bin D) 5 bin

5) Aklımdan tuttuğum sayının 4 fazlası 24’tür.Aklımdan tuttuğum sayı kaç- tır?
A) 8 B) 15 C) 28 D) 20

6) Onur ’un yaptığı bir çıkarma işleminde çıkan sayı 18, fark 25 ise eksilen sayı kaçtır?
A) 43 B) 6 C) 33 D) 35

7) Bir aile günde 2 ekmek yiyor. Bir haftada kaç ekmek yer?
A) 10 B) 14 C) 12 D) 16

8) Dilek 9 yaşındadır. 4 yıl önce kaç yaşındaydı?
A) 13 B) 12 C) 5 D) 6

9) Bir saatin 4/10 ‘ u kaç dakikadır?
A) 18 B) 20 C) 22 D) 24

11) Yarım metre kurdele kaç cm yapar?
A) 50 B) 60 C) 70 D) 100

DERS: HAYAT BİLGİSİ KONU:GENEL TEST TEST-1

ADI SOYADI :........................................... TARİH:.../.../ 20021. Yurdumuzda ilköğretim kaç yıldır?
A. 5 B. 8 C. 6
2. Okulunuzu kim yönetir?
A. Okul müdürü
B. Öğretmenler
C. Öğrenciler
3. Ders yaptığınız bölümlere ne denir?
A. Dershane
B. Koridor
C. Salon
4. Aşağıdakilerden hangisi ders aracıdır?
A. Soba
B. Harita
C. Masa
5. Aşağıdakilerden hangisi nöbetçi öğrencinin görevidir?
A. Sınıf başkanına yardım etmek
B. Sınıfı havalandırmak
C. Hepsi
6. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranıştır?
A. Alay etmek
B. Kırıcı olmamak
C. Kurallara uymamak
7. Cumhuriyetimiz kaç yılında kuruldu?
A.1924
B.1920
C. 1923

8. Cumhuriyet yönetiminde devletin başında kim bulunur?
A. Başbakan
B. Cumhurbaşkanı
C. Milletvekilleri
9. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembolüdür?
A. Bayrağımız
B. Okulumuz
C. Andımız
10. Atatürk kaç yıl cumhurbaşkanlığı yaptı?
A. 10 B. 12 C. 15
11. Atatürk'ün yaptığı yeniliklere ne ad verilir?
A. Atatürk inkılâpları
B. Atatürk savaşları
C. Atatürk yenilikleri
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı?
A. 24 Kasım 1924
B. 10 Kasım 1938
C. 23 Nisan 1920
13. Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır?
A.1 Ekim B.24 Kasım C.29 Ekim
14. Atatürk ne zaman ve nerede öldü?
A. 10 Kasım, Dolmabahçe
B. 10 Kasım, Ankara
C. 10 Kasım, Anıtkabir

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bir özelliğidir?
A. Vatanseverliği
B. Eğitimciliği
C. Hepsi
16. Anne, baba ve çocukların oluşturduğu topluluğa ne denir?
A. Aile B. Barınak C. Ev
17. Sabah uyanınca çevremizdeki insanlara ne deriz?
A. Güle güle
B. Günaydın
C. İyi geceler
18. Aşağıdakilerden hangisi bir haberleşme aracıdır?
A. Radyo
B. Televizyon
C. Hepsi
19. Annenizin erkek kardeşi, sizin neyiniz olur?
A. Dayım
B. Amcam
C. Ağabeyim
20. Birbirine yakın oturan ailelere ne denir?
A. Akraba B. Komşu C. Arkadaş
21. Zamanı ne ile ölçeriz?
A. Pusula B. Metre C. Saat
22. Bir gün kaç saattir?
A. 10 B. 15 C. 24
23. Aşağıdakilerden hangi kurum hava durumunu açıklar?
A. Türk Hava Kurumu
B. Meteoroloji
C. Hepsi

24. "Dünya, etrafında döner." cümlesinde noktalı yere gelebilecek uygun sözcük hangisidir?
A. Ay'ın
B. Güneş'in
C. Denizlerin
25. Aşağıdakilerden hangisi kolumuzun bir bölümüdür?
A. Diz
B. Ayak
C. Dirsek
26. AŞI ne zaman yapılır?
A. Hasta olmadan önce
B. Hasta olunca
C. Hastalık bitince
27. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman kutlanır?
A. 30 Ağustos
B. 19 Mayıs
C. 23 Nisan
28. Canlıların kendine benzer yavrular üretmesine ne denir?
A.Büyüme
B. Çoğalma
C. Beslenme
29. Atatürk, Samsun'a kaç yılda ayak bastı?
A. 1919
B. 1920
C. 1923
30. Aşağıdakilerden hangisi ormanın yararlarındandır?
A. Havayı temizler
B. Hayvanları barındırır
C. Hepsi

HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –1
OKULA BAŞLIYORUM

Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............

TAMAMLA-1İlköğretim Haftası Temiz-düzenli 4 Ekim zamanında çöp
oyun tören dershane kardeş dostlarımız

Aşağıdaki boş yerleri yukarıdaki kelimelerle tamamlayınız


1. Okulun açıldığı gün . . . . . . . . . . . . . . . . . .yapılır.

2. Ders yaptığımız bölümlere . . . . . . . . . . . . . . .denir.

3. Dershanemizi . . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . . .. . . . tutarız.

4. Çöpleri . . . . . . . . . kutusuna atarız.

5. Taşıt yolunda . . . . . . . . . . . . . . oynanmaz.

6. Eve . . . . . . . . . . . . . . . . . . döneriz.

7. Okulların açıldığı ilk hafta “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “dır.

8. .......................”Hayvanları Koruma Günü”dür.

9. Hayvanlar bizim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dır.

10. Tüm çocuklar . . . . . . . . . . . . . . tir.

HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –3
CUMHURİYET BAYRAMI VE ATATÜRK

Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............

TAMAMLA-324 kasım bayrak İnkılapları Ankara’da Osmanlı
Cumhuriyet 1881 – Selanik’te Ay ve yıldız idare Kemal

Aşağıdaki boş yerleri yukarıdaki kelimelerle tamamlayınız

1. Her yıl 29 Ekim’de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bayramını kutlarız.

2. Cumhuriyet en iyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . şeklidir.

3. Eskiden devletimizin adı. . . . . . . . . . . . . . . Devleti idi.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . bağımsızlığımızın sembolüdür.

5. Bayrağımızın üzerinde beyaz. . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . vardır.

6. Atatürk . . . . . . .. . . . . . . . yılında .. . . . . . . . . . . . . . . . doğdu.

7. Atatürk’e matematik öğretmeni . . . . . . . . . . . . . .adını verdi.

8. Atatürk’ün yaptığı yeniliklere “Atatürk . . . . . . . . . . . . . . “denir.

9. Anıtkabir . . . . . . . . .dır.

10. . . . . . . . . . . öğretmenler günüdür.

HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –5
YILIN BÖLÜMLERİ

Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............

TAMAMLA-5365 akrep gündüz 24 yedi
On iki dört kış gece yelkovan

Aşağıdaki boş yerleri yukarıdaki kelimelerle tamamlayınız.

1. Bir yılda . . . . . . . . . . . . . . mevsim vardır.

2. Bir yıl . . . . . . . . . . . . . .aydır.

3. Bir yıl . . . . .. . . . . . . . . .gündür.

4. Bir hafta . . . . . . . . . . . . . gündür.

5. Bir gün . . . . . . . . . . . . . . saattir.

6. Dünyamızın ışık alan tarafı . . . . . . . . . . . . . . . . . .dir.

7. Dünyamızın ışık almayan tarafı . . . . . . . . . . . . . . dir.

8. . . . . . . . . . . mevsimi çok soğuk olur.

9. Saatin uzun koluna . . . . . . . . . . . . . . . . .denir.

10. Saatin kısa koluna . . . . . . . . . . . . . . . denir.

HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –7
SAĞLIKLI BÜYÜYELİM

Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............

TAMAMLA-7ellerimizi üç büyüklerin yüz Kirli
hücrelerden aşı mikroplar Kollar-bacaklar doktora

Aşağıdaki boş yerleri yukarıdaki kelimelerle tamamlayınız

1. Vücudumuz . . . . . . . . . bölümden oluşur.

2. Canlılar . . . . . . . . . . . . den meydana gelir.

3. Başımızın ön kısmına .. . . . . . . . . . . . . denir.

4. . . . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . .. . . . gövdeye bağlıdır.

5. Yemekten önce . . . . . . . . . . . . . . . . .yıkamalıyız.

6. . . . . . . . . . . . .hava sağlığımızı bozar.

7. . . . . . . . . . . . . hasta olmamıza neden olur.

8. Hastalanınca . . . . . . . . . . . . . . . . . gitmeliyiz.

9. . . . . . . . . . . . . olmaktan korkmamalıyız.

10. İlâçlarımızı . . . . . . . . . . . . . . . . . .yanında içmeliyiz.

HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –9

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............

TAMAMLA-9

karada tay ahır çiçekleri ağıl
tohumla canlı suda etinden - sütünden çiçekli

Aşağıdaki boş yerleri yukarıdaki kelimelerle tamamlayınız.

1. Bitki ve hayvanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . varlıklardır.

2. Elma ve armut gibi bitkilere . . . . . . . . . . . . . . . . bitkiler denir.

3. Koyunun hem . . . . . . . . . . . . . . hem de . . . . . . . . . . . . . yararlanırız.

4. At, eşek, koyun . . . . . . . . . . . . . . . . .yaşayan hayvanlardır.

5. Balıklar . . . . . . . . . . . . . . . . yaşarlar.

6. Çiçekli bitkiler . . . . . . . . . çoğalır.

7. Atın yavrusuna . . . . . . . . . . . . . . . . denir.

8. Koyun ve keçilerin barınağına . . . . . . . . . . . . . . .denir.

9. At, öküz, ve ineğin barınağına . . . . . . . . . . . . . . . denir.

10. Park ve bahçelerdeki . . . . . . . . . . . . . . . . .. . koparmak yanlıştır.

HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –1 OKULA BAŞLIYORUM

TEST- 1
Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............

1. İlköğretim okulları hangi mevsimde açılır?

A.İlkbahar B.Sonbahar C.Kış

2. İlköğretim kaç yıldır?

A. 7 B.5 C.8

3. İlköğretim okulları hangi ayda açılır?

A.Ağustos B.Eylül C.Ekim

4. Okulu kim yönetir?

A.Öğretmen B. Okul Müdürü C.Muhtar

5. Okulun açılış töreninde aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A.İstiklal Marşı B. Atam Marşı C.Okul Türküsü

6. Dershanede hangisi bulunur?

A.Ecza Dolabı B. Atatürk Resmi C. Hepsi

7. İlköğretim haftası ne zaman kutlanır?

A.Tatilde B.Okul açılınca C.Bayramda

8. Aşağıdakilerden hangisi ders aracıdır?

A.Kitap B.Vazo C.Soba
9. Okulda soba veya kaloriferi kim yakar?

A.Öğrenciler B.Öğretmenler C.Hizmetliler

10. Çöplerimizi nereye atarız?

A.Çöp Kutusuna B.Sıraya C.Yerlere

11. Birinci sınıfta hangi ders yoktur?

A.Hayat Bilgisi B.Türkçe C. Fen Bilgisi

12. Ders sırasında hangi davranışı yapmayız?

A.Öğretmeni Dinleriz

B.Söz Alarak Konuşuruz

C.Oyun Oynarız

13. Okula gitmeden önce hangisini yaparız?

A. Kahvaltı Ederiz

B. Oyun Oynarız

C.Televizyon İzleriz

14. “Hayvanları Koruma Günü” ne zaman kutlanır?

A.29 Ekim B. 4 Ekim C. 10 Kasım

15. Hangi hayvanın sütünden yararlanırız?

A.Kuş B.Tavuk C.İnek
HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –3

CUMHURİYET BAYRAMI VE ATATÜRK

TEST- 3
Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............

1. Cumhuriyetimiz ne zaman kuruldu?
A. 23 Nisan B. 29 Ekim C. 10 Kasım

2. Cumhuriyetten önce devletimizi kim yönetirdi?
A. Padişah B. Cumhurbaşkanı C. Vali

3. Cumhuriyet yönetiminde devletin başında kim bulunur?
A. Muhtar B. Başbakan C. Cumhurbaşkanı

4. Cumhuriyet Bayramı’nda hangisini yapmayız?
A. Sınıfımızı süsleriz.
B. Okulumuzu süsleriz.
C. Bağ ve bahçeleri süsleriz.

5. Atatürk kaç yılında doğdu?
A. 1818 B.1881 C.1919

6. Atatürk’ün doğum yeri neresidir?
A. Ankara B. İstanbul C. Selanik

7. Mustafa Kemal’e “Kemal” adını kim verdi?
A. Annesi B. Babası C. Öğretmeni

8. Atatürk Samsun’a hangi tarihte çıktı?
A. 19 Mayıs 1919
B. 23 Nisan 1920
C. 10 Kasım 1938

9. Atatürk kaç yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı?
A. 10 B. 15 C. 12

10. Anıtkabir hangi ilimizdedir?
A. Ankara B. İstanbul C. İzmir

11. Atatürk, kaç yılında öldü?
A. 1930 B.1938 C.1940

12. Öğretmenler günü ne zaman kutlanır?
A. 10 Kasım B. 24 Kasım C. 1 Ekim

13. Atatürk Haftası ne zaman başlar?
A. 24 Kasım B. 1 Kasım C. 10 Kasım

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bir özelliğidir?
A. Vatanseverliği B.İyi Kalpliliği C. Hepsi

15. Hangi gün bayrak yarıya indirilir?
A. 29 Ekim B. 10 Kasım C.24 Kasım
HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –5
YILIN BÖLÜMLERİ

TEST- 5
Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............


1. Yeni yılın ilk ayı hangisidir?

A.Ocak B.Aralık C.Ekim

2. Eski yıl saat kaçta sona erer?

A.08.00 B.00.30 C.24.00

3. Yılın son ayı hangi aydır?

A.Ocak B.Aralık C.Nisan

4. Bir yıl kaç gündür?

A.350 B.360 C.365

5. Bir yıl kaç mevsimdir?

A.3 B.4 C.6

6. Yılın en sıcak mevsimi hangisidir?

A.Yaz B.İlkbahar C.Sonbahar

7. Göçmen kuşlar hangi mevsimde göç ederler?

A.Yaz B.Sonbahar C.İlkbahar

8. Hangisi İlkbahar aylarıdır?

A.Aralık , Ocak , Şubat

B.Mart , Nisan , Mayıs

C.Haziran , Temmuz , Ağustos

9. Bir gün kaç saattir?

A.10 B.12 C.24

10. Bir hafta kaç gündür?

A.7 B.8 C.5

11. Zamanı ölçmek için ne kullanırız?

A.Harita B.Saat C.Pusula

12. Yelkovan neyi gösterir?

A.Saat başını B.Saat sonunu C.Dakikayı

13. Hangi gün okula gitmeyiz?

A.Pazartesi B.Salı C.Cumartesi

14. Haftada kaç gün tatil yaparız?

A.2 B.4 C.3

15. Hangi meslektekiler gece de çalışır?

A.Bekçiler B.Avukatlar C.Öğretmenler


HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –7
SAĞLIKLI BÜYÜYELİM

TEST- 7
Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............

1. Vücudumuz kaç bölüme ayrılır?
A. Üç B.İki C. Dört

2. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel bir besindir?
A.Süt B. Yoğurt C. Ekmek


3. Aşağıdakilerden hangisi hayvansal bir besindir?
A. Un B. Yumurta C. Ceviz

4. Hangi organımız başımızda bulunur?

A.Kalp B.Mide C. Göz

5. Hangi organımız gövdede bulunur?

A.Kollar B.Kulaklar C.Gözler

6. Hangisi kolumuzun bölümlerinden biridir?

A.Omuz B. Diz C. Ayak


7. Hangisi doktorun görevi değildir?

A.İlaç yazmak B.İlaç satmak C. Muayene etmek8. Çöplerimizi nereye atmalıyız?

A.Sokağa B.Bahçeye C. Çöp kutusuna


9. Dengeli beslenmek için neleri yemeliyiz?

A. Sebze ve meyveleri
B.Et ve süt ürünlerini
C.Her Çeşit besini

10. Aşı ne zaman yapılır?
A.Hasta olunca
B.Hasta olmadan önce
C.Hastalık bitince


11. Hangi hastalığın aşısı vardır?
A. Nezle B. Çocuk Felci C.Öksürük

12. Hangisi bir hastalık belirtisidir?

A. Ateş B.Ağrı C. Hepsi

13. Hangisi doğru bir davranıştır?
A.İlaçları büyüklerimizin yanında içmeliyiz.
B.Aşı olduktan sonra oynamalıyız.
C.Doktorun verdiği ilaçları içmemeliyiz

14. Büyük ağaç topluluklarına ne denir?

A. Çalılık B. Bahçe C. Orman

15. Hangi ürünü ormandan elde ederiz?

A. Kereste B. Tuğla C. Taş


HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE –9
ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

TEST- 9
Adı Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarih : .................

Okul No : ................... Sınıfı :.............


1. Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıktır?

A.Ağaç B. Taş C.Toprak

2. Hangisi canlıların ortak özelliğidir?

A. Beslenme B.Konuşma C. Gülme

3. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bir bitkidir?

A. Elma B. Mantar C. Armut

4. Hangi bitki suda yaşar?

A. Mısır B. Buğday C. Nilüfer

5. Hangi hayvanın etinden ve sütünden yararlanırız?

A. Öküz B. Koyun C. Tavuk

6. Hangi hayvan yük taşımada kullanılır?

A. İnek B. Koyun C. At

7. Tavuk ve horozların barınağına denir?

A. Kafes B. Kümes C. Ağıl


8. Koyun ve keçilerin barınağına ne denir?

A. Ağıl B. Ahır C. Kümes

9. Arıların barınağına ne denir?

A. Kümes B. Kafes C. Kovan

10. Bitkiyi toprağa bağlayan bölüme ne denir?

A. Yaprak B. Kök C. Dal

11. Hangi hayvan yüzgeçleriyle hareket eder?

A. Kuş B. Balık C. Tavuk

12. Canlıların kendine benzer yavrular üretmesine ne denir

A. Çoğalma B. Büyüme C. Beslenme

13. Hangisi evcil bir hayvandı?

A. Aslan B. Kaplan C. Koyun

14. Hangisi vahşi bir hayvandır?

A. Köpek B. Timsah C. Kedi

15. Hangi davranış trafik kurallarına uyar?

A. Kırmızı ışıkta geçmek

B.Yeşil ışıkta geçmek

C. Sarı ışıkta geçmek

Hiç yorum yok: