20 Ocak 2009 Salı

4.SINIF TÜRKÇE SORULARI

Adı Soyadı:…………………………………………

2007 – 2008 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ 3. YAZILISI

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır? ( 5 puan )
A) yuv – ar – lan – mış B) yu – var – lan – mış
C) yu – var – la – nmış D) yuv – ar – lan – mış

2. Aşağıdaki kelimeleri eklerine ve köklerine ayırınız. ( 10 puan )
• İhtiyar……………….. + ………………….
• Yurttaş………………. + ………………….
• Saygı………………... + …………………..
• Dişçilik………………. + …………………. + ………………..
• Şekerlik……………... + ………………….

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? ( 5 puan )
A) simitçiler B) sevgiden C) gözlükçü D)kaplık

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimelerin altını çiziniz. ( 10 puan )
• Evimizin bahçesindeki güller mis gibi kokuyor.
• Kahvaltıda bir bardak çay içtim.
• Kır saçlı adam nereye gitti?
• Bu yaz Antalya’ ya tatile gideceğiz.
• Yarıştaki at, sanki kanatlanmış uçuyordu.

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen terimlerin altını çiziniz. ( 10 puan )
• Basketbol, ülkemizde sevilen bir spordur.
• Bir noktadan çıkan iki yarım doğru arasındaki açıklığa açı adı verilir.
• Canlıların en küçük yapı taşı hücredir.
• Bu şiiri rahmetli anneme ithaf ediyorum.
• Sanatçıların kostümleri çok güzel oluyor.

6. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir? ( 5 puan )
A) sürü B) taş C) okul D) çorap

7.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ( 5 puan )
A) güvercin: somut isim B) sevinç: soyut isim
C) ağaçlar: topluluk ismi D) kalemler: çoğul isim

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel isim vardır? ( 5 puan )
A) Kardeşim üçüncü sınıfa gidiyor. C) Portakal C vitamini deposudur.
B) Türkiye’nin başkenti neresidir? D) Kitap okumayı çok seviyorum.

9.Aşağıdaki cümlelerde sıfat belirten kelimelerin altını çiziniz. ( 10puan )
• Dedemin koyunu ikiz koyun doğurdu.
• Hangi ev sizin?
• İhtiyar kadın güldü.
• Arkadaşımın verdiği kırmızı gülleri hala saklıyorum.
• Arabalar dar sokaklardan geçerken zorlanıyorlar.
10. “Sen, onunla beraber bize mi geleceksin?” cümlesinde kaç tane zamir vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. “Geldik – görmüş – uyuyacak – uyuyor” fiillerinin zamanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? ( 5 puan )
A) geniş zaman – duyulan geçmiş zaman – gelecek zaman – şimdiki zaman
B) görülen geçmiş zaman – geniş zaman – gelecek zaman – şimdiki zaman
C) geniş zaman – görülen geçmiş zaman – gelecek zaman – şimdiki zaman
D) görülen geçmiş zaman – duyulan geçmiş zaman – gelecek zaman – şimdiki zaman

12. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir? ( 5 puan )
A) Eve geldin mi B) Nasıl olduğunu sordu mu
C) Nasıl bulduklarını söyledi D) Kimler gelecek

13. “ Hava – çok – yazın – sıcak – olur” kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle yaparsak, baştan ikinci kelime hangisi olur? ( 5 puan )
A) olur B) hava C) sıcak D) yazın

14. Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bulunuz? ( özne – yüklem ) ( 10 puan )

• Sokaktan gelen ayak seslerini dinledi.


• Yanaklarından sulu sulu öpüyordu annesi.


• Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.


• Ahmet dişlerini fırçaladı.


• Kuşlar nehirden su içti.

15. Aşağıdakilerden hangisinde “de” nin yazımı doğrudur? ( 5 puan )
A) Okul da folklor çalışması var.
B) Figürleri de çok karışıkmış.
C) Çok çekingenim, elimde değil.
D) O da gelecekmiş.
BAŞARILAR

Adı, Soyadı:…………………………….

2007 – 2008 ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM II. YAZILISI

1- Aşağıdaki sözcük gruplarından iki soyut bir somut ad vardır?
A. cesaret – kitapçı – uygarlık B.çardak - sahil - keder
C.akıl – sevgi – korku D.pirinç – fasulye - nohut

2- Vecizeyi atasözünden ayıran özellik hangisidir?
A) Özlü sözler olmasıdır
B) Söyleyeni belli olmasıdır.
C) Öğüt verici olmasıdır
D) Tecrübeyi yansıtmasıdır.

3- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?
A) armut B) kitap C) kurum D) Cadde

4- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime değildir?
A) balık B) açlık C) çamlık D) analık

5- ‘cesaretli’ kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) girişken B) korkak C) sessiz D) uyanık

6- ‘garip’ kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
A) öksüz B) tuhaf C) anlaşılmaz D) sessiz

7- ‘Ayaklarıma kara sular indi’ diyen kişi ne demek istemiştir?
A) ıslandığını B) yaralandığını C) heyecanlandığını D) yorulduğunu

8- ‘Ekmek aslanın ağzında’ sözüyle anlatılmak istenen nedir?
A) Para kazanmanın zor olduğu. . B) Ekmeği aslanların yediği.
C) Aslanın güçlü olduğu. D) Aslanın saldırgan olduğu.

9- Aşağıdakilerden hangisi somut addır?
A) heyecan B) sevinç C) tahta D) mutluluk

10- “lık” eki aşağıdakilerden hangisinin sonuna gelirse bir meslek ismi olur?
A) çiftçi B) şeker C) kaya D) kalem

11- Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?
A)kaçık B) açık C) tanık D) küçük

12- “Dün sokakta seni gördüm.” cümlesinde hangi kelime zamirdir?
A) dün B) sokakta C) seni D) gördüm

13- Hangi cümlede soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Bu resmi gördün mü? B) Hanginiz dışarı çıkmak ister?
C) Kaç elma yedin? D) Sen hangi sırada oturuyorsun?

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin –de hali ile yazılmış bir kelime vardır?
A) Ali de bu dersi anlamamış. B) Bu akşam evde toplanacağız.
C) Adam mide kanaması geçirdi D) Pide almak için fırına gitti.


15- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama işareti doğru kullanılmıştır?
A) Buraya kim geldi? B) Beni de bekleyin?
C) Sen mi geldin? D) Benimle gelir misin?
16- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim vardır?
A) Bugün hava çok soğuk. B)Kedisi Boncuk peşini bırakmıyor.
C) Çocuklar bahçede oynuyor. D) Kuzusuna ot verdi.

17- “Ormana piknik yapmaya gittik.” Cümlesinde yapılan işi anlatan kelime hangisidir?
A) Ormana B) piknik C) yapmaya D) gittik

18- Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir?
A) İlkokul B) Öğrenci C) Kanepe D) Kahve

19- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime değildir?
A) balık B) açlık C) çamlık D) analık

20- “Kardeşim okuldan geldi” cümlesinde yüklem hangi kelimedir ?
A) Kardeşim B) geldi C) okul D) okuldan

21-İsmin hal ekleri,aşağıdakilerden hangisinde yanlış yazılmıştır?
A) Sırayı- ismin ( i ) hali
B) Sırada- ismin ( de ) hali
C) Sıra- ismin ( e ) hali
D) Sıradan- ismin ( den ) hali

22- “Bu”kelimesi,hangi cümlede zamir olarak kullanılmıştır?
A) Bu iş bitince mutlu oluruz.
B) Gelip gidenleri bu hiç görmemiş.
C) Siz de bu kalemlerden alınız.
D) Evimize bu yoldan gidelim.

23- Aşağıdaki eklerden hangisi basit kelimelerin sonuna eklenirse kelimenin anlamını ve çeşidini değiştirir?
A)-da B) -den C) -de D) –lik

24- “Her gün o, koşarak eve gelir.” Tümcesinin öznesi hangi sözcüktür?
A) her gün B) o C) pazar D) eve

25- “Kurdun arkasından yürüdü. “ tümcesinin öznesi hangi sözcüktür?
A) kurdun B) arkasından C) yürüdü D) oNOT: Her soru 4 puandır.
Adı, Soyadı:………………………………………………………….
No:……………….2007 – 2008 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ I. YAZILISIYAĞMURUN OLUŞUMU
Yağmurun nasıl oluştuğu insanlar için uzun süre sırdı. Ancak yeni teknolojilerin keşfedilmesinden sonra, yağmurun hangi evrelerden geçerek oluştuğu kesinlik kazandı.

Buna göre, yağmur üç evreden geçerek oluşur: Önce rüzgar yolu ile yağmurun ham maddesi havalanır. Ardından bulutlar meydana gelir ve en son olarak da yağmur damlacıkları ortaya çıkar.

( Aşağıdaki ilk 4 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1- İnsanlar için uzun süre sır olan nedir?


2- Yazıya göre yağmur kaç evreden geçerek oluşmaktadır?


3- Yağmur damlacıkları hangi evreden sonra ortaya çıkar?


4- İkinci paragraftaki bağlaçları yazınız.


5- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi 8 hecelidir?
A) İşten artmaz, dişten artar. B) İyilik eden iyilik bulur.
C) Kabiliyetli çırak, ustayı geçer. D) Kanatsız kuş uçmaz.

6- Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir?
A) Şanlıurfa B) sevgili C) tuzsuz D) karınca

7- Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir?
A) bilginler B) yayınevi C) kitapçılık D) öğretmen

8- “Aydınlık” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) gece B) gündüz C) karanlık D) sabah

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaz” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Duvara yazı yazma. B) Öğretmen ödevi tahtaya yazdı.
C) Haziran, yaz mevsiminin ayıdır. D) Güzel yazı yazmak sabır ister.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi mecaz anlamında kullanılmıştır?
A) Havalar çok soğudu. B) Soğuk su içmek tehlikelidir.
C) Halil bana çok soğuk davrandı. D) Bu kış çok soğuk geçerek.

11- Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli değildir?
A) saç B) gül C) buz D) kar

12- “Bahçede gezerken elma, elma, kayısı, armut ağaçlarını gördüm.” cümlesinde kaç tane isim vardır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

13- Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi soyut isimdir?
sınıf – akıl – hüzün – dolap – mutluluk
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

14- Aşağıdaki hangi kelime grubunda sıfat vardır?
A) orman yolu – demir kapı B) masa saati – duvar boyası
C) mızmız bebek – yaşlı kadın D) dağ başı – rüzgar gülü


15- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hece düşmesi vardır?
A) kırıldı B) burnu C) düşünce D) merdivenden

16- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi olumlu bir cümledir?
A) Bu işten o anlamaz. B) Bu işi yapabilirsin.
C) Bu problemi yapamazsın. D) Söylediklerini bir türlü anlamadım.

17- “ hasta – oldu – hayvanlar – çiftlikte” kelimeleriyle anlamlı bir cümle yazınız.18- Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) çember B) kibrit C) yalnız D) yanlız19- Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bularak altlarını çiziniz.
• Dün kim çağırdı?
• En çok hangisi yaramaz?
• Bunu dün aldım.
• Beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın.
• Biri gelirse hepsi gelir.


ADI, SOYADI:……………………………………………


2008 – 2009 ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM III. YAZILISI

1. Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi ( eş seslisi ) olamaz?
A) kurum B) asma C) bağ D) avuç

2. “Sevinmek” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ağlamak B) üzülmek C) hoşlanmak D) gülüşmek

3. “Ayşe, arkadaşının elbisesine gıpta ile baktı.” Cümlesinde, altı çizili sözcük cümleye nasıl bir anlam katmıştır?
A) imrenme B) sevinme C) övünme D) üzüntü

4. “ Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ ilgilenmek ” anlamında kullanılmıştır?
A) Arkasından baktım kaldım. B) Çocukların yazılarına bakıyorum.
C) Senin bütün işlerine ben bakacağım. D) Doğanın güzelliğine bir bak hele!

5. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili hangi sözcüğün sesteşi yoktur?
A) Ağacın dallarını rüzgar kırmış.
B) Dört ana yön vardır; doğu, batı, kuzey, güney
C) Aç insan hiçbir şeyi düşünemez.
D) Bugün yüz kişi seni aradı.

6. “Kırılmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Soğuktan cam kırıldı. B) Masanın ayağı kırılmış.
C) Sana çok kırıldım. D) Pasta için ceviz kırdım.

7. “ Bol” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Bu ayakkabı çok bol.
B) Bu ceket sana çok bol değil mi?
C) Yazın bol giysiler daha rahat olur.
D) Derslerde bol alıştırma yapacağız.

8. Aşağıdaki sözcüklerin üçüyle anlam bakımından bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır?
A) şeftali B) biber C) domates D) patlıcan

9. “Etekleri zil çalıyor.” deyiminin karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durumundan çok şikayetçi. B) Aşırı derecede sevinçli.
C) Aşırı derece üzgün. D) Çok telaşlı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tat” sözcüğüyle yapılmış bir deyim vardır?
A) Annemin baklavalarının tadına diyecek yok.
B) Bu romanı, tadına varak okudum.
C) Bu elmaların tadında bir değişiklik var.
D) Diliniz tat alma organımızdır.

11. “Buğday – un – ekmek” sözcükleri , anlam ilişkisi yönünden belli bir kurala göre sıralanmıştır. Aynı kurala uyan seçenek hangisidir?
A) Buhar – yağmur – bulut B) iplik – yün – kazak
C) Isı – odun – kömür D) Ağaç – kağıt – defter

12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Buraklar yeni eve taşındılar. B) Kaşları kalem gibiydi.
C) Şehir dev binalarla doluydu. D) Su gibi para harcanıyordu.
13. “yaptık, güzel, çok, piknik, bir, dün, sınıfça” sözcükleri ile anlamlı bir cümle kurunuz.
…………………………………………………………………………………………………

14. “ Bir dünya isterim kavgasız olsun
Bir kuvvet isterim silahsız olsun
Bir dostluk isterim kalıcı olsun
Gerçek insanlığı görmek isterim.”
Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyanın güzellikleri B) Barış C) Sevginin önemi D) Yalnızlık

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların özelliklerini belirten bir sözcük kullanılmıştır?
A) Kutlama töreni için öğrenci seçimi yapıldı.
B) Tören için yeni elbiseler alındı.
C) Herkes töreni çok merak ediyordu.
D) Tören çok hoşumuza gitti.

16. “Yolun yarısını………………sonra biraz …………………..alayım diye oturdum.” Cümlesini en anlamlı biçimde tamamlayan sözcük ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) bitirince – dinlenmek B) bitirdikten – ekmek
C) yürüdükten – nefes D) dinlendikten – su

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Sen git, ben birazdan gelirim. B) Sakin, mutlu bir hayatı vardı.
C) Evleri, sokakları, caddeleri yazdım. D) Nöbetçi, öğrenciye seslendi.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Tahıl ürünleri en çok Konya’da yetişir.
B) Annem çocuğa, “sen bizimle gel.” dedi.
C) Çanakkale Savaşı’nın tarihimizde önemli bir yeri vardır.
D) Küçükken kedimiz Tekir’i çok severim.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur?
A) Şemsiyesiz çıkarsan ıslanırsın. B) Soğukta kaldığından hastalandı.
C) Yoğurt, mideyi dinlendirir. D) Camları silmediği için göremiyor.

20. 1.Buralara kırk yılda bir gelir.
2. Bizi zaman zaman ziyaret eder.
3. Hiç vakit kaybetmeden bize gel.
4. Onunla ara sıra karşılaşırız.
Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözler yakın anlamlıdır?
A) 1. ve 2. B) 1. ve 3. C) 3. ve 4. D) 2.ve 4.
NOT: Her soru 5 puandır. ( Cevaplarınızı kontrol etmeden yazılı kağıdınızı vermeyiniz )BAŞARILAR
Adı,soyadı:………………………………………..2008-2009 ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM II. YAZILISI

BİLGİNLERİN DEĞERİ
Mısır alınmış, Osmanlılar’a geçmişti.Padişah Yavuz Sultan Selim, ordusuyla İstanbul’a dönüyordu.Yavuz’un çok saygı gösterdiği büyük ilim adamı İbni Kemal de bu sefere katılmıştı.
Mehter alayı zafer havaları çalıyor.Yavuz Sultan Selim, yanında İbni Kemal, ordunun başında ilerliyorlardı.Mısır’ın piramitleri, Nil’in suları geride kalmıştı.İbni Kemal’in atı birdenbire ürktü.Atın sıçrattığı çamur, Yavuz’un sırmalı kaftanına bulaşmıştı. İbni Kemal, sapsarı kesildi.Vezirler de donakaldılar.
Yavuz Sultan Selim:
_ Korkma efendi, korkma! dedi.
Padişah vezirine döndü:
_ Çabuk bana başka bir kaftan verilsin.Bu kaftan da çamuru temizlenmeden hazinemde saklansın. Ben ölünce sandukamın üstüne örtülsün.Bilginlerin atının ayağından sıçrayan çamur, benim için şereftir.dedi.
( İlk 4 soru metine göre cevaplatınız.)

1- Yukarıdaki olay kimler arasında geçmiştir?
A) Padişahla vezirler arasında C) Padişahla İbni Kemal arasında
B) Padişahla Mısırlılar arasında D) Padişahla ordusu arasında

2- Yukarıda anlatılan olay daha çok hangisinin etrafında geçmiştir?
A) Askerler B) İbni Kemal C) Vezirler D) Padişah

3- Yavuz Sultan Selim’in bu davranışı için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
A) Bilginlere verilen değeri anlatmaktadır.
B) Saygılı davranmanın ölçüsünü göstermektedir.
C) Kullanılan eşyaların saklanmasını öğütlüyor.
D) Devlet adamlarında olması gereken ahlakı sergiliyor.

4- Parçada geçen “ donakalmak” deyimini, aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) şaşırmak B) durmak C) bakmak D) beklemek

5- Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en önde yer alır?
A) çekül B) çekirdek C) çekirge D) Çelebi

6- Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?
A) filcan B) kibrit C) samannık D) deyirmen

7- “İkinci gün” sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) 2 gün B) 2-gün C) 2,gün D) 2.gün

8- Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Kesilen yardım paraları Türk Hava kurumuna verilecek.
B) Öğretmenimiz, Cumhuriyet ilkokuluna tayin oldu.
C) Gelecek dersimizde “Herkesi Güldüren Adam” parçasını işleyeceğiz.
D) Geçen yaz, babam beni Yerebatan sarayını gezdirdi.
9- Hangi durumda büyük harf kullanılması gerekmez?
A) Noktalı virgülden sonra C) Özel isimlerin başında
B) Cümle başlarında D) Noktadan sonra10- “ İhtiyar adama bastonuyla bir yerleri göstermeye çalışıyor.”cümlesine açıklık getirmek için hangi kelimeden sonra virgül gereklidir?
A) bastonuyla B) yerleri C) ihtiyar D) göstermeye

11- “Tatlı “ kelimesi, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi.
B) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu.
C) Sabahleyin, tatlı uykusundan uyandı.
D) Hiç böyle tatlı elma yememiştim.

12- Aşağıdakilerden hangisi terimdir?
A) tepesi atmak B) göktaşı C) akıllı D) taş çıkarmak

13- Yazılışları ayrı anlamları aynı olan sözcüklere ne ad verilir?
A) eşanlamlı sözcük B) eşsesli sözcük C) terim D) deyim

14- “Sevimli” sözcüğünün eşanlamlısı hangisidir?
A) güzel B) nazik C) şirin D) güleç

15- Aşağıdakilerin hangisinde “denetlemek” anlamı yoktur?
A) teftiş etmek B) gözden geçirmek C) incelemek D) ele almak

16- “Cesur” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yürekli B) korkak C) yiğit D) cesaretli

17- “İstiklal” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) tutsaklık B) kimsesizlik C) suçluluk D) hürriyet

18- Aşağıdakilerden hangisi sesteş kelime olamaz?
A) ağız B) el C) deri D) bel

19- “Gül ki güller açsın gül yüzünde.”cümlesindeki altı çizili kelimelere ne denir?
A) zıt anlamlı B) eşsesli C) eş anlamlı D) deyim

20- I. Uzun çalışmalardan sonra camiinin yapımı tamamlandı.
II. Sultan Süleyman, Mimar Sinan’ı çağırdı.
III. Hemen hazırlıklara girişildi.
IV. Böylece Türk mimarisi bir şaheser daha kazandı.
V. Görkemli bir camii yapmasını söyledi.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

A) I – IV – II – III – V C) III – II – V – IV - I
B) II – III – V – I – IV D) II – V – III – I – IV


NOT: Her soru 5 puandır.

BAŞARILAR
Adı, Soyadı:

2007-2008 ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM I. YAZILISI

PİKNİK GEZİSİ
Mehmet bir gün ailesiyle pikniğe gider. Piknikte arkadaşlarıyla çok eğlenen Mehmet’in dikkatini yerde duran cam kırıkları çeker. Güneşten ışıl ışıl parlayan cam kırıkları çok dikkat çekici görünmektedir. Ama Mehmet’in aklına hemen öğretmenin söyledikleri gelir. Bu cam kırıkları güneşten dolayı ısındıkları zaman tehlikeli olabilir, yangın çıkarabilirdi. Mehmet ve arkadaşları cam kırıklarını toplayarak çöpe götürürler.
( İlk 4 soruyu metine göre cevaplayınız.)

1. Mehmet ve arkadaşlarının dikkatini ilk ne çekmiştir?


2. Mehmet cam kırıklarını görünce aklına ne geliyor?


3. Bu cam kırıkları önlem alınmazsa neye yol açabilir?


4. Mehmet ve arkadaşları gördükleri durum karşısında ne yapıyorlar?


5. Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlarını yazınız.

Beyaz:……..………… Sıcak:……..………..Akşam:………………Uzun:……………………..

6. Aşağıda verilen hangi cümlede “yüz” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bugün arkadaşlarla yüzmeye gittim.
B) Yüzümde kocaman bir sivilce çıktı.
C) Yüzümün yan duruşunu çok seviyorum.
D) Tenim güneşten yanınca yüzüm daha esmer göründü.

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eş anlamlı olan ikili bir arada verilmiştir.
A) gel-git B) siyah-beyaz C) görev- vazife D) akşam- sabah

8. Aşağıdaki cümlelerden hangileri nesneldir?
A) En güzel mevsim ilkbahardır.
B) Dünya dönüşünü 24 saatte tamamlar.
C) Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye’dir.
D) En güzel çiçek gelinciktir.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?
A) Eyvah! Annem bana çok kızacak ( )
B) Sen ne zaman bize geleceksin ( )
C) Dün gece seni rüyamda gördüm ( )
D) Seni gerçekten çok özledim ( )

10. Aşağıda bırakılan boşluğa bir öznel bir de nesnel cümle yazınız.
11. Aşağıda verilen cümlede noktalama işaretlerini tamamlayınız.
Bu ormanda meşe ( ) kayın ve gürgen ağaçları vardır( ) Acaba bu ormanda kaç ağaç vardır ( )

12. “ Konuşmak için bilmek gerekir.” Cümlesinde ne anlatılmak istenmektedir?
A) Konuşmak bilginlerin işidir.
B) Bilmeyenler konuşamaz.
C) Doğru konuşmak için bilgi sahibi olmalıyız.
D) Konuşkanlar çok sevilir.

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı diğerlerinden daha geneldir?
A) traktör B) kamyon C) uçak D) taşıt

14. “Bu iş bugün bitecek.” Cümlesinde hangi anlam vardır?
A) yakınma B) özlem C) kararlılık D) beğenme

15. “Vatan” sözünün eş anlamlısı hangisidir?
A) Anadolu B) ev C) yurt D) yuva

16. “ Benden sana bir öğüt, unu elinle öğüt.” Cümlesinde altı çizili sözcüklere ne ad verilir?
A) eş anlamlı B) eş sesli C) zıt anlamlı D) benzer sözcük

17. “Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kiralamak anlamındadır?
A) Sizi fazla tutmayalım.
B) Salı günü balık tuttuk.
C) Ankara’da bir ev tuttuk.
D) İnsan sözünü tutmalı.

18. Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlı değildir?
A) hatıra – anı B) sözcük – kelime C) ama – çünkü D) intikam - öç

19. “ Uzatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreyi artırmak anlamında gelir?
A) Tırnaklarını uzatmış.
B) Hakem maçı uzattı.
C) Camdan ip uzattı.
D) Ayaklarını uzattı.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sevgi” anlamı vardır?
A) Hafta sonu trafik çok yoğundu.
B) Karneler Salı günü veriliyor.
C) Benim bir tanem neler yapıyor.
D) Mide ağrısından kıvranıyor.
NOT: Her soru 5 puandır.


BAŞARILAR
Adı ve Soyadı:…………………………………………….


TÜRKÇE TESTİ 1
1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlamı bakımından üçünün dışındadır?
A) Okul B) Öğrenci C) Öğretmen D) Anne

2- Kuşların cıvıltısı uzaktan bir beste gibi geliyordu.
Babamın çarşıdan aldığı masa çok sağlamdı.

Yukarıdaki cümlelerde sırasıyla hangi duyu organlarına yer verilmiştir?
A) Duyma-Dokunma B) İşitme-Tatma C) Görme-Duyma D) Tatma-Dokunma

3- Hüner kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeki B) Marifet C) Becerikli D) İlgili

4- Aşağıdakilerden hangisinde “nokta” nın kullanımıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Bazı kısaltmalardan sonra konur. (Prof. – Yüzb. – Dr.)
B) Seslenmeden sonra konur. ( Sevgili dostum. Canım kardeşim. )
C) Sayı gösteren ifadelerde birimler arasına konur. ( 10. 23. 5.)
D) Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl sayılarını ayırmak için konur. ( 05. 03. 2007)

5- Taha ile Ömer her seferinde ne yapıp edip bu işten kurtuluyorlar.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı değişmez?
A) halde B) yerinde C) defasında D) konuda

6- Konusu veya anlamı bakımından aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır?
A) Ne doğrarsan aşına , o çıkar kaşığına.
B) Sütle gelen huy, canla çıkar.
C) Huylu huyunda vazgeçmez.
D) İnsan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur.

7- I. taklit
II. başarılı
III. eden
IV. edenler
V. olamazlar
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) III – I – II – IV – V
B) I – II – III – IV – V
C) III – I – IV –II – V
D) V – IV – I – II – III

8- “Çok güzeldi babacığım.” cümlesi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A) Annem bugün mü geldi?
B) Kitabını neden vermedin?
C) Peki ne öğrendin?
D) Yolculuğumuzu nasıl buldun?


8. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya güvenli geçiş yerlerinden değildir?
A) Alt geçitlerden B) Yolun herhangi bir yerinden
C) Üst geçitlerden D) Yaya geçitlerinden

9. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir?
A) Alkollu araç kullanmak. B) Aşırı hız yapmamak.
C) Uykusuz araç kullanmak. D)Dikkatsiz araç kullanmak.

10. Karşıdan karşıya geçmek için yayalara “yeşil” yanması ne anlama gelir?
A) hazır ol B) geç C) dur D) hiçbiri

11. Araç içinde bulunmayan, karayolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olarak bulunan insanlara ne denir?
A) görevli B) yolcu C) sürücü D) yaya

12. Aşağıdakilerden hangisi yayaların uymaları gereken kurallardan biridir?
A) Karşıya taşıtların arasından geçmek.
B) Araç yoksa taşıt yolunda oynamak.
C) Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak.
D) kaldırımlarda oynamak.

13. Aşağıdakilerden hangisi karşıya geçişlerde güvenli olmayan yerlerdendir?
A) Trafik lambaları olan yerler.
B) Taşıtların yoğun olduğu yerler.
C) Trafik görevlisinin bulunduğu yerler.
D) Yaya alt ve üst geçitleri.

14. Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolundan karşıya geçerken kazaya neden olabilecek davranışlardandır?
A) Taşıt yolunun sağını ve solunu kontrol etmek.
B) Karşıya acele ederek ve koşarak geçmek.
C) Yolun ortasından sağ tarafı kontrol etmek.
D) Karşıya koşmadan yürüyerek geçmek.

15. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bulunan unsurlardan biri değildir?
A) Hız ölçme cihazı ( radar ) B) Işıklı işaret cihazı
C) Tansiyon ölçme cihazı D) Taşıt yolu

16. Yolculuk sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A) Aracın penceresinden sarkmak.
B) Araç içerisinde itişmek.
C) Aracı kullanan şoförle konuşmak.
D) Araç içerisinde emniyet kemeri takıp oturmak.
NOT: 1. soru 20 puan, 7. soru 10 puan, diğerleri 5 puandır.


BAŞARILAR


TÜRKÇE
Baharın Müjdecisi
Kış mevsiminin, etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı günlerdi. Baharın geleceğini muştulayan cemreler bekleniyordu. Sonunda cemre, hava ve topraktan sonra suya da düştü. Hem de ateş topu bir sıcaklıkla....
Su da hava gibi, toprak gibi ısınmaya, yaşam daha kolay, daha güzel yaşanılır olmaya başladı. Cemre; havanın güzelleşmesini, suyun ısınmasını ve toprakta gizlenen tohumların, kuru ağaç dallarının, canlıların uyanmasına sebep oldu. Bir umut oldu canlı cansız tüm varlıklara.
Cemre toprağa düştükten sonra bahar geliverdi dağlara, ovalara, kırlara, köylere, şehirlere. Ve ardından yüreklere. Önce kardelenler, nergisler kaldırdı bükülmüş boyunlarını gökyüzüne, ardından kır karanfilleri, kırkkanatlılar ve güller. İç gıdıklayan kokularını etrafa yaydılar, renk renk ışıklarını sulara aksettirdiler.
İşte bu baharı soluyan, zeytin gözlü bir çocuk vardı uzaklarda. Zeytin gözlü çocuk gülümsüyordu karlar erirken. Bahar, onun da içini kıpırdatmış, bir şeyleri yerlerinden oynatmıştı. Kıpır kıpırdı içi. Dağlara doğru yürümeyi geçiriyordu içinden. Ve dağlardan ovalara doğru koşmayı.
Fırladı, bahar kokan sokağa. Baharın gelmesiyle birlikte; kuşların daha bir neşeli öttüğünü, daha bir neşeli uçtuğunu gördü gökyüzünde. Dereler daha bir sevinçle akıyor, coşkuyla esen rüzgar; dağ doruklarında konaklayan karın sularını ovalara indiriyordu..
( 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)

1. Baharın gelişini haber verecek olan nedir?
A) Göçmen kuşlar B) Cemre C) Çiçekler

2. Yaşamın daha zor olmasın sağlayan nedir?
A) Havaların soğuk olması B) Sıcaklıkların artması C) Cemrenin düşmesi

3. Cemrenin uyanmasına neden olduğu varlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?
A) Fidanlar B) tohumlar C) kuru ağaç dalları

4. Bükülmüş boyunlarını gökyüzüne en son kaldıran nedir?
A) nergisler B) karanfiller C) güller

5) Zeytin Gözlü Çocuk nerden nereye doğru koşmayı düşünüyordu?
A) Ovalardan dağlara B) Dağlardan ovalara C) Bahar kokan sokağa

6. Yukarıdaki metnin ana duygusu nedir?
A) Baharın gelişinin doğada yarattığı değişimler
B) Cemrenin düşmesinin çiçeklere üzerindeki etkisi
C) Kış mevsiminden kurtulmanın verdiği üzüntü

7. Yukarıdaki öykü hangi mevsimde geçmektedir?
A) İlkbahar B) Yaz C) Kış

8. Aşağıdakilerden hangisi hece değildir?
A) Türk B) A C) Ş

9. “Yazın tatile gittiğinde bana mektup yaz.” tümcesindeki altı çizili sözcüklere anlam olarak ne ad verilir?
A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Karşıt anlamlı

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi alfabetik sırada önce gelir?
A) Çiçek B) Çiftçi C) Çimen

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur ?
A) Çok deyerli bir saati var. B) Sizin sınıf burası deyil mi ? C) Bu elma soyuldu mu?
12. “ eksik – noksan” sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında yoktur?
A. mutlu - mesut B. çehre – alın C. tekil – çoğul

13. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konulmaz?
A) Ünlem işareti B) Soru işareti C) Virgül

14. “ kara” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine “ çok ” anlamı katmıştır?
A) Kara kış birden bire bastırdı. B) Kara kalemini sınıfta kaybetti.
C) Kara gözlerinden bir damla yaş döküldü.

15. Türkçe bir sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek için hangi kaynağa başvururuz?
A. sözlük B. yazım kılavuzu C. Ansiklopedi

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kesin bir ifade vardır?
A) Ödevlerinizi hafta sonunda yapabilirsiniz. B) Akşam sizi ziyaret etmeyi düşünüyoruz.
C) Yeni ayakkabını okula giderken giyeceksin.

17. "Tam bu sırada bir öğretmen geçiyormuş, oradan." cüm¬lesinde "sırada" kelimesinin yerine hangi kelimeyi koyarsak cümlenin anlamı bozulur?
A) anda B) esnada C) havada

18. "başında-dere-içecekti-su-güvercin-bir." Yandaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluş¬turursak, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) Dere başında su içecekti bir güvercin. B) Bir güvercin dere başında su içecekti.
C) İçecekti bir dere başında su güvercin.

19. “ Derslerine çok çalıştığı için başarılı oldu.” tümcesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
A. Niçin? B. Neye? C. Ne zaman?

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır?
A. Osman'ın hastalığı iyileşti mi? B. Bana para verecek mi sin?
C. Yarın geziye mi gidiyorsunuz?

21. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ yol “ sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Bu yol Ankara’ya gider. B. Tavuğun tüyleri yolundu.
C. Arkadaşımın evine arka yoldan gidilir.

22. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yanlış yazılmış bir sözcük vardır?
A. Annem pencereyi açdı. B. Kafesteki kuş çok öttü. C. Ocağı kibritle yaktı.

23. Altı çizili sözcüklerden hangisi cümleye üzülme duygusu katmıştır ?
A ) Ne yazık ki kış geliyor,kuşlar göç ediyor. B ) Ahmet lütfen sırana geçer misin ?
C ) Dişlerini fırçalamayan insanlara çok kızıyorum.

24. “Çok çalıştığı için derslerinde başarılı oldu.” tümcesindeki anlam ilişkisi aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?
A) Üşüdüğü için üzerine kalınca giysiler giydi. B) Her düşündüğünüzü söylemeyin.
C) Zamanınızı çalışarak geçirmelisiniz.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?
A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
B) Bu sorular önceki sınav sorularından daha kolaydı.
C) Yaşlı insanların çalışması zordur.
MATEMATİK

1. Onlar basamağı 7, yüzler basmağı 4 ve birler basamağı 2 olan doğal sayı kaçtır?
A) 742 B) 472 C) 274

2. x 18 = 54  : 3 = işlemlerine göre  yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 1 B) 3 C) 6

3) Üç basamaklı en büyük çift doğal sayıdan üç basamaklı en küçük tek doğal sayıyı çıkardığımızda hangi sayıyı elde ederiz?
A) 897 B) 898 C) 899

4) 547 sayısında onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile birler basamağındaki rakamın sayı değerlerinin çarpımı kaçtır?
A) 28 B) 208 C) 280

5) 674 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımız zaman elde edeceğimiz sayıdan bir önce gelen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 689 B) 669 C) 679

6) 70 <  ifadesinde “ “ yerine yazılabilecek en küçük doğal sayının 8 katı kaçtır?
A) 568 B) 560 C) 552

7) Yandaki çıkarma işleminde çıkan sayı kaçtır? 7 0 4
A) 365 B) 1043 C) 349 - ……
3 3 9

8) Aynı rakam kullanılarak yazılan kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır?
A) 8 B) 10 C) 9

9) 6 4 Yandaki toplama işleminde  x  = işleminin sonucu kaçtır?
+ 18 A) 21 B) 20 C) 16
8 2 1

10) 8 tane kalemi 40 YKr’ye alan Ezgi, 4 düzine kalem aldığında kaç YKr para öder?
A) 320 YKr B) 240 C) 1920 YKr

11) Bir bölme işleminde bölen 7 ise, kalan olabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır?
A) 21 B) 28 C) 6

12 ) Berke doğduğunda annem 35, babam 37 yaşındaydı. Berke şimdi 7 yaşında olduğuna göre annem, babam ve Berke’nin şimdiki yaşları toplamı kaçtır?
A) 93 B) 79 C) 72

13) Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayakları sayıldığında 86 olduğu belirlendi. Bu çiftlikte 17 tavuk olduğuna göre kaç tane koyun vardır?
A) 69 B) 13 C) 17

14) 25 eksiğinin 4 katı 520 olan sayı kaçtır?
A) 620 B) 155 C) 495


15) Bir çiftlikteki tavukların ’i 35 tanedir. Bu çiftlikte kaç tane tavuk vardır?
A) 175 B) 280 C) 56

16) Saat 18. 35’te uykuya dalan bir bebek 1 saat 30 dakika sonra uyanmıştır. Bebek saat kaçta uyanmıştır?
A. 19.15 B. 20.05 C. 20.00

17) 15 dakikada 75 cm yol giden bir böcek , 1 saatte kaç metre yol gider ?
A) 3 m B) 1125 m C) 80 m

( 18 ve 19. soruları yandaki grafiğe göre yanıtlayınız. )


18) En fazla kitap okuyanla en az kitap okuyan öğrenci
arasında kaç fark vardır?
A. 80 B. 70 C. 60

19) Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Ali 70
Berk 130
Tuna 80
Sıla 90
Kaan 100
Ali 60
Berk 150
Tuna 80
Sıla 120
Kaan 100
Ali 60
Berk 140
Tuna 80
Sıla 120
Kaan 100
A. B. C.


20) Benim 7 YTL’m kardeşimin ise 4 YTL 70 YKr parası vardır. Kardeşimin parası benim paramdan Kaç YKr daha azdır?
A) 370 YKr B) 230 YKr C) 330 YKr

21) Çevre uzunluğu 12 cm olan, karesel bölgelerden iki tanesi kullanılarak yandaki
dikdörtgensel bölge oluşturuluyor. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 18 B) 24 C) 36

22) Günde yarım litre süt tüketen bir aile 26 günde kaç litre süt tüketir?
A) 52 B) 26 C) 13

23) Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetrisi yoktur?
A) B) C)


24) Belinay çok sevdiği lokumdan 1 kg aldı. Çeyrek kilogramını misafirlere ikram etti. Belinay’ın kaç gram lokumu kalmıştır?
A) 750 g B) 850 g C) 500 g

25) Yandaki şekil içerisinde kaç tane üçgen vardır?
A) 6 B) 7 C) 8

HAYAT BİLGİSİ

1. Sizi diğer insanlardan farklı kılan yönünüz aşağıdakilerden hangisidir?
A.Göz rengi B. Boyunuz C. Zevkleriniz

2. Aşağıdakilerden hangisi krokinin sağladığı yararlar arasında sayılamaz?
A. Okulda sınıfımızın yerini öğrenebiliriz.
B.Adres tarif ederken kullanabiliriz.
C. Bir yerin tarihi hakkında bilgi edinebiliriz.

3. Atatürk, en olumsuz koşullarda bile ümitsizliğe kapılmadan çalışmış ve başarıya ulaşmıştır. Atatürk’ün bu özelliğine uygun en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında yaptıkları.
B. Öğrencilik yıllarında yaşadıkları.
C. Ailesiyle birlikte geçirdiği günler.

4. Dengeli ve düzenli beslenmenin aşağıdakilerden hangisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur?
A. Sağlık B. Başarı C. Arkadaşlık

5. Aşağıdakilerden hangisi özel günlerin kutlanmasının kazandırdıkları arasında yer almaz?
A) Toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlardır.
B) Dayanışma ve yardımlaşma duygularının geliştiği olaylardır.
C) Armağanların alındığı, eğlencelerin yaşandığı günlerdir.

6. Bir takım, başarıya ulaşmak istiyorsa aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemelidir?
A) Bireysel yetenekleri fazla olan üyeye güvenmelidir.
B) Gurup çalışmasına önem vermelidir.
C) Liderin sözlerinden dışarıya çıkmamalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi canlı sınıflandırmaları arasında yer alır?
A) insan, bitki, hayvan B) bitki, toprak, insan C) hayvan, insan, doğa

8. “ Bir yerin Güneş’e göre konumuna ………………. denir. “ tümcesini aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?
A) sol taraf B) yön C) sağ taraf

9. Görme engellilerin eğitim gördüğü bir okulda öğretmen ve öğrenciler arasında en az kullanılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) işitme B) dokunma C) tad alma

10. Farklı düşünüp, farklı yaşamanın bir toplumda yerleşmesi için aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisi yer almamalıdır?
A) İnsanlara ön yargısız yaklaşılmalıdır.
B) İnsanların bakış açılarının farklılığı kabul edilmelidir.
C) Kendi değerlerimiz başkalarına kabul ettirilmelidir.

11. Sorun çözebilmek için karşı tarafın bakış açısıyla olayları görebilmemiz gerekir. Kendimizi karşıdaki insanın yerine koyarak düşünmeye ne denir?
A) Empati B) Sempati C) Anlayış

12. Bir futbol karşılaşmasında hakem düdüğünü çalarak elini havaya kaldırmıştır. Bu durumda hakem ile oyuncular arasındaki iletişimde hangi iletişim biçimi kullanılmamıştır?
A) sözel B) işitsel C) görsel13. Burcu çalışma planı yaptığı halde istediği başarıyı elde edemediğini düşünmektedir. Burcu’nun başarısızlığının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Planlı ve düzenli çalışmaktadır.
B) Plan yapmıştır ama plana uygun çalışma yapmamaktadır.
C) Yaptığı plana uygun hareket etmektedir.

14. Ayşe vitrindeki çizmeyi reklamlarda gördüğü kız çocuğunun giydiğini söyleyerek onu istediğini belirtmektedir. Bu olaya göre Ayşe’nin bu davranışı için ne söylenebilir?
A) İhtiyaçlarını göz önünde bulundurmuştur.
B) İmkanlarını göz önünde bulundurmaktadır.
C) Reklamların etkisinde kalmaktadır.

15. Aşağıdaki özelliklerden hangisini gösteren insanda liderlik özelliği yoktur?
A) İçinde bulunduğu grubun ihtiyaçlarına duyarlı
B) İnsanları ortak bir amaç için bir araya toplayabilen
C) Çalışmaları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren

16. Harita üzerinde koyu kahverengi renk hangi alanları belirtir?
A) Denizler B) Göller C) Dağlar

17. Vatandaşların ülke yönetimine katılması hangi yolla gerçekleşir?
A) Oy kullanarak B) Kanunlara uyarak C) Askerlik yaparak

18. “Doğduğumuzdan bu yana bütün yaşadıklarımız ……………… oluşturur. “ tümcesi aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı olur?
A) geçmişimizi B) okul hayatımızı C) derslerdeki başarımızı

19. Aşağıda ulusal bayramlarımız ve tarihleri birlikte verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?
A) 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B) 30 Ağustos Zafer Bayramı
C) 29 Ekim Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

20. Sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği yerlere ne ad verilir?
A) galeri B) müze C) kültür merkezi

21. Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?
A) toprak B) hava C) çiçek

22. Maddeler doğada kaç hâlde bulunurlar?
A) 2 B)3 C) 4

23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ay Dünya’mızın uydusudur.
B) Ay ısı ve ışık kaynağıdır.
C) Ay Dünya’mızın çevresinde döner.

24. Dünya’mız 24 saatte hangi hareketini tamamlar?
A) Güneş’in çevresindeki dönüşünü
B) Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü
C) Ay’ın etrafındaki dönüşünü

25. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunudur?
A) okulumuzun kirlenmesi B) giysilerimizin kirlenmesi C) havanın kirlenmesi

Hiç yorum yok: