20 Ocak 2009 Salı

4.SINIF FEN BİLGİSİ YAZILI SORULARI

Adı Soyadı: Tarih: ,,,,,/12/2008
Numarası : Puanı:

GEMİCİ İLKÖĞRETİM OKULU 4-A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
I.DÖNEM II. YAZILI SORULARI

Aşağıdaki Cümlelerde Boş Bırakılan Yerlere, Verilen Kelimelerden Uygun Olanı Yazınız. (HER SORU 2 PUANDIR.)

Yapay -sıvı -kilogram –katı -şekli – cisim – gaz - doğal – ölçülebilir - dereceli silindir – madde

1. Maddenin şekil almış hâline................................denir.
2. Deterjan,limon tozu,ilaçlar gibi maddeler ………………….maddelerdir.
3. Doğada kendiliğinden bulunan maddelere ……………………..madde denir.
4. …………….. ve …………………….maddelerin belirli şekilleri yoktur.
5. Kütle ölçü birimi…………………………..dır.
6. Sıvıların hacmini………………………………….ile ölçeriz.
7. Kütle ve hacim maddenin …………………………… özelliğidir.
8. Ses ve ışık ……………….değildir.
9. Madde doğada ……………..,sıvı ve gaz halde bulunur.
10. Gazların belli bir……………………….ve hacmi yoktur.

Aşağıdaki İfadelerden Doğru Olanların Başına (D), Yanlış Olanların Başına (Y) Koyunuz. (HER SORU 2 PUANDIR.)

1. ( ) Bilmediğimiz maddeleri tatmak ve koklamak doğru değildir.
2. ( ) Mıknatısın yapısal özelliğinden kaynaklanan görünmez bir çekim gücü vardır.
3. ( ) Anahtar, taş, madenî para, misket, toplu iğne gibi maddeler suda yüzer.
4. ( ) Suyu içine çeken maddelere, su çeken-ıslanan maddeler denir.
5. ( ) Gazların belirli şekilleri vardır, sıkıştırılamazlar.
6. ( ) Porselen fincan sert, parlak, kırılgan ve su geçirmeyen bir yapıya sahiptir.
7. ( ) Mıknatıs iğne, demir tozu gibi maddeleri çekmez.
8. ( ) Zeytinyağı, çay, tuz, bisküvi işlenmiş maddelere birer örnektir.
9. ( ) Doğa olayları maddelere zarar verir.
10. ( ) Doğal kaynaklar sınırsızdır.

Aşağıdaki Sorularda Doğru Olan Seçeneği İşaretleyiniz.(HER SORU 4 PUANDIR.)

1-) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin şekli ve hacmi bellidir?
A. süt B. doğal gaz C. vişne D. portakal suyu

2-) Hacmi ve ağırlığı olan, duyu organlarıyla algılanabilen şekillendirilmemiş varlıklara ne denir?
A. eşya B. madde C. cisim D. malzeme

3-) Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş maddedir?
A. çilek reçeli B. elma C. domates D. üzüm

4-) Aşağıdakilerden hangisi maddelerin duyu organları ile fark edilebilen özelliklerden biridir?
A. kütle B. hacim C. renk D. ağırlık

5-) Sıvıların kütle ölçülerini bulmak amacıyla, içine konarak tartılan kabın ağırlığına ne nedir?
A. net ağırlık B. ağırlık C. brüt ağırlık D. dara

6-) Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliğidir?
A. kütle B. koku C. renk D. sertlik

7-) Aşağıdaki maddelerden hangisi suda yüzer?
A. taş B. tahta C. kum D. çay bardağı

8-) Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çeker?
A. cam B. plastik C. demir D. sünger

9-) Aşağıdakilerden hangisi renksiz bir maddedir?
A. Üzüm B. Süt C. Temiz hava D. Gül

10-) Aşağıdaki katı maddelerden hangisi sıvılar gibi akışkanlık özelliğine sahip değildir?
A. Tuz B. Tahta C. Şeker D. Kum

11-) Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs ile çekilebilir?
A. Cam B. Lastik silgi C. Tahta kaşık D. Çivi

12-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A. hava = sıvıdır B. süt = gazdır C. taş = katıdır D. ağaç = yapay maddedir

13-) Darası 750 gr gelen kaba su doldurucunca 1300 gr geliyor. Doldurulan suyun net kütlesi kaç
gramdır?
A. 550 B. 2050 C. 650 D. 2150

14-) Hatice 600 ml hacmindeki suyun içerisine demir parçasını bırakıyor ve suyun seviyesi 875 ml’
ye yükseliyor. Buna göre demir parçasının hacmi kaç ml’dir?
A. 1475 B. 200 C. 275 D. 1400

15-) Aşağıdaki eşleştirmelerden kaç tanesi yanlıştır?
çekiç = alettir un = cisimdir
fincan = malzemedir defter = eşyadır
yer altı zenginlikleri = doğal kaynaktır elma = doğal maddedir

A. 4 B. 2 C. 6 D. 3BAŞARILAR
İRFAN ARSLAN
Sınıf ÖğretmeniADI, SOYADI:…………………………………………………….


2007 – 2008 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ 3. YAZILISI

1 Ekonomik değeri olan kayaç ve minarelere ne denir?(5 puan )
A. Maden B. Kaya C. Mineral D. Taş

2.Geminin ilk tepesi sonra yelkeni en sonunda gövdesinin görünmesi neyi kanıtlar ? (5 puan )
A. Dünya’nın çok büyüklüğünü B.Dünya’nın şeklinin küre olmasından
C.Denizin yüksekliğinden D.Geminin küçüklüğü

3. Dünya’mızın şekliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? (5 puan )
A. Dünyamız düz ve kenarları boşluktur.
B. Dünyamız kutuya benzer.
C.Dünya’nın ortasında karalar, çevresinde denizler vardır.
D. Dünya alttan ve üstten hafifçe basık, ortası biraz şişkin bir küre şeklindedir.

4. “Gemileriyle daima batıya giderse, yola çıktığı yere tekrar geri döneceğini ileri sürmüştür. Bunu kanıtlayabilmek için beş gemiyle sefere çıktı, Pasifik Okyanusunun yerini keşfetti. Yolculuğunun yarısında hayatını kaybetti.” Yukarıda anlatılan ünlü denizci kimdir? (5 puan )
A. Kristof Kolomb B. Macellan C. Pisagor D. Aristo

5. Atmosfer ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? (5 puan )
A. Hava tabakasının diğer adıdır.
B. Yeryüzünü saran gaz karışımıdır.
C. İçerisinde canlılar için önemli gazlar bulunur.
D. Gözlemlenemeyen bir katmandır.

6. I.atmosfer
II. toprak
III. su
Yukarıda verilenlerin hangilerinde hava bulunur? (5 puan )
A. Yalnız I B. I, II ve III C. I ve II D. I ve III

7. “________________ kayaçlardan, kayaçlar __________ oluşur.” ifadesindeki boşluğa yazılabilecek uygun sözcükler hangi seçenekte verilmiştir? (5 puan )
A. Mineraller – madenlerden B. Yerkabuğu – minerallerden
C. Dağlar – madenlerden D. Su küre – minerallerden

8.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın gözlenemeyen katmanları arasında yer alır? (5 puan )
A. su küre B. ateş küre C. taş küre D. hava küre

9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak gösterilir? (5 puan )
A. Dünya üzerinde aynı yöne doğru gidildikçe tekrar başlangıç noktasına gelinmesi
B. Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzemesi
C. Denize açılan bir geminin ilk önce dumanının kaybolması
D. Dünya’nın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu


10. Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir? (5 puan )
I . ısınma ve soğuma II . akarsular ve rüzgar III . yer sarsıntıları

A. I , II B. I C. I , II , III D. II

11. Aşağıdakilerden hangisinde Dünya’mızın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı doğru olarak verilmiştir? (5 puan )
A. Ağır küre – su küre – ateş küre – taş küre – hava küre
B. Hava küre – su küre – taş küre – ateş küre – ağır küre
C. Hava küre – su küre – taş küre – ağır küre – ateş küre
D. Hava küre – su küre – ağır küre – taş küre – ateş küre

12. Aşağıdakilerden hangisi erozyon ile mücadele etme önlemlerinden biri değildir? (5 puan )
A. Yamaçlar su akıntısını bırakmayacak şekilde kesintisiz halde sürülür.
B. Dik tepe yamaçlarında geniş düzlükler oluşturulur.(teraslama)
C. Ağaçlandırma yapılır.
D. Kurumuş olan ağaçlar kesilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi bir “ enerji türü “ değildir? ( 5 puan )

A. ısı B. ışık C. hava D. ses

14. Bir öğrenci bir balonu önce boş sonra içini hava ile doldurup terazide tartıyor.
Bu öğrenci neyi ispat etmek için bu deneyi yapmıştır? ( 5 puan )
A. Havanın ağırlığı olduğunu B. Havanın içinde farklı gazlar olduğunu
C. Havanın hacmi olduğunu D. Havanın kaygan olduğunu


15. Soğuk havalardaki nemin yoğunlaşarak bitki ve hayvanlar üzerinde su damlacıkları oluşturmasına ne denir? ( 5 puan )
A . Yağmur B. Çiy C. Kırağı D. Sis

16. I Uygun sıcaklık
II Oksijen
III Su
Yukarıdakilerden hangileri çimlenmekte olan bir tohum için gereklidir? ( 5 puan )
A. Yalnız II B. I ve II C. II ve III D. I , II ve III

17. Havanın yapısında bulunan ve miktarı en fazla olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? ( 5 puan
A.oksijen B.azot C.hidrojen D.karbon dioksit

18. Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılarda görülen bir özellik değildir ? ( 5 puan )
A.Kendilerine benzer canlılar oluştururlar.
B.Hareket eder yada irkilirler.
C.Hücreden oluşurlar.
D.Fotosentez yaparlar.
19. Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir? ( 5 puan )
A.su B.limonata C.ayran D.çorba

20. Aşağıdaki maddelerin ne ile çalıştıklarını karşılarına yazınız.
* televizyon :………………………………
* kumanda :……………………………….
* araba :……………………………………
* asansör:………………………………….
* oyuncak araba:…………………………...
BAŞARILAR DİLERİM
Sorularınız bitmiştir. Cevaplarınızı tekrar kontrol ediniz.

ADI, SOYADI:………………………………………………
NUMARA:……………


2007 – 2008 ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. YAZILISI


1.Dünya’ nın yuvarlak olduğunu nasıl anlıyoruz? ( 4 madde )2.Dünyanın katmanlarını yazınız.
3. Toprak nasıl oluşur yazınız. ( 4 madde )


4. Erozyon nedir? Erozyonu önlemek için neler yapılmalıdır?5. Kayaçların yapısında bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan, işlenerek kullanılan maddelere ne ad verilir?
A) mineral B) taş C) maden D) madde

6. Toprağın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) su B) plastik atıklar C) hava D) canlı atıklar

7. Dünya modelini incelediğimizde çoğunlukla mavi rengin kullanıldığını görürüz.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Dünya’nın dörtte üçünün su olduğu
B) Dünya’nın çoğunun kara olduğu
C) Dünya’nın çok engebeli olduğu
D) Dünya’da düzlüklerin geniş yer kapladığı
8. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önleme yollarından biri değildir?
A) Fabrikalarda su arıtma tesisleri kurulmalı.
B) Plastik, naylon gibi su kirliliğine yol açan atıklar sulara atılmamalı.
C) Tarım alanlarında ilaçlar kullanılmalı.
D) Denizlere, göllere, ırmaklara gereken önem verilmeli.

9. Dünyanın en sıcak katmanı hangisidir?
A) atmosfer B) taş küre C) ateş küre D) çekirdek

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşittiğimiz sese göre, ses kaynağının yerini tahmin edebiliriz.
B) İşittiğimiz sese göre, ses kaynağının bize yakın ya da uzak olduğunu tahmin edebiliriz.
C) Ses bir enerji değildir.
D) Ses üreten cisimler titreşirler.

11. Aşağıda verilenlerden hangisi üzerine ışık düşmediği zaman görülmez?
A) Ay B) Güneş C) Ateş D) Şimşek

12. “Büyük bir sınıfta ders anlatan öğretmenin sesini tüm öğrenciler duyabilmektedir.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?
A) Sesin doğrusal yolla yayıldığı
B) Sesin titreşim yoluyla oluştuğu
C) Sesin havada çok hızlı yayıldığı
D) Sesin her yöne yayıldığı

13. Aşağıda verilen cümlelerdeki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
( ) Toprakta ve suda hava vardır.
( ) Taş, kaya parçalarına mineral denir.
( ) Hava olmasaydı ateş yakamazdık.
( ) Kayaçların parçalanarak toprak olmasında depremlerin de etkisi vardır.
( ) Hava kürenin yapısında en çok oksijen bulunur.
( ) İnsan kulağı her sesi duyacak özelliktedir.
( ) Işık ve ses bir enerjidir.
( ) Lastiğe kuvvet uygularsak şekli değişir.
( ) Kuvvet hak etin yönünü değiştirebilir.
( ) Duran bir araba sabit hızdadır.


NOT: 1. – 4. sorular 10 puan,
5. – 12. sorular 5 puan
13. soru 20 puandır.
BAŞARILAR
ADI, SOYADI:……………………………………………..2008 – 2009 ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM III. YAZILISI

1. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki sert yapılardandır?
A) kaslar B) eklemler C) kemikler D) deri

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İskeletimiz kemiklerden oluşur.
B) Kısa kemikler kollarımızda bulunur.
C) Kolları ve bacakları oluşturan kemikler uzun kemiklerdir.
D) Göğüs kafesimiz kısa kemiklerden oluşur.

3. Soluk alıp vermede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) burun B) yutak C) soluk borusu D) çene

4. Aşağıdakilerden hangisi akciğerin işlevidir?
A) Kirli kanı temizlemek B) Kanı pompalamak
C) Havayı ısıtmak D) Dışarıdan hava almak

5. Kalple ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kanın temizlenmesini sağlar. B) Kanın vücutta dolaşımını sağlar.
C) Solumu sağlar. D) Kasların gelişmesini sağlar.

6. Egzersiz yapan bir kişinin kalp atım hızı……………….Cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir?
A) Artar B) Azalır C) Sabit kalır D) Önce azalır, sonra sabit kalır.

7. Egzersiz yaptığımızda vücudumuzda aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Vücuda oksijen girer. B) Kanın akışı yavaşlar.
C) Kalp atışları hızlanır. D) Kalp atışları yavaşlar.

8. Gazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Belirli bir hacimleri vardır. B) Belirli bir şekilleri vardır.
C) Sıkıştırılamazlar. D) Konulduğu kapalı kabı doldururlar.

9. Gazların çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren deney tasarlayan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?
I. Odanın bir köşesinde dökülen kolonyanın kokusunun başka köşelerden hissedilmesi
II. Aynı ortamda kalan balonun bir süre sonra inmesi
III. Gazlı içeceklerin kapaklarını açınca basınç hissetme
A) I ve II B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III

10. Sıvıların hacim ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) litre B) metre C) kilogram D) özkütle

11. Maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere ne ad verilir?
A) kütle B) hacim C) ebat D) alan

12. 80 g ağırlığında bir bardağa konmuş zeytinyağının kütlesi 214 g olarak ölçülmüştür.Zeytinyağının net ağırlığı ne kadardır?
A) 80 B) 134 C) 214 D) 294


13. Doğada olduğu şekil ile kullandığımız maddelere ne ad verilir?
A) Doğal madde B) Yapay madde
C) İşlenmiş madde D) Endüstriyel madde

14. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların dikkatli kullanılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?
A) Doğal kaynakların sınırlı olması.
B) Doğal kaynakların tüm canlılar tarafından kullanılıyor olması.
C) Doğal kaynakların kolay zarar görüyor olması.
D) Doğal kaynakların yalnızca günümüzde kullanılacak olması.

15. Aşağıdakilerden hangisi maddenin işlenmiş halidir?
A) kumaş B) pamuk C) ağaç D) kömür

16. Aşağıdakilerden hangisi doğal madde olarak tüketilemez.
A) elma B) kömür C) armut D) un

17. I. Tabak II. Kömür III. İplik
Yukarıdaki maddelerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğal Madde Yapay Madde İşlenmiş Madde
A) Kömür Tabak İplik
B) İplik Kömür Tabak
C) Tabak Kömür İplik
D) Kömür İplik Tabak

18. Maddenin sıcaklığını ölçmek için kullanılan aletin adı nedir?
A) derece B) terazi C) termometre D) barometre

19. Aşağıdakilerden hangisi sıvı bir maddenin katı hale geçmesine örnek olarak verilir?
A) Mumun erimesi B) Zeytinyağının donması
C) Kolonyanın buharlaşması D) Demirin erimesi

20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Gaz haldeki maddeler ısı alarak sıvı hale geçer.
B) Sıvı maddeler ısı alarak katı hale geçer.
C) Gaz haldeki maddeler ısı vererek sıvı hale geçer.
D) Katı haldeki maddeler ısı vererek sıvı hale geçer.

21. Noktalı yerlere uygun sözcük ya da sözcükleri yazınız.
• Vücudumuzdaki kemiklerin bir araya gelmesiyle………………………………..oluşur.
• Kol ve bacaklarımızda bulunan kemikler………………………………….kemiklerdir.
• İskelet ve kas sistemimizin sağlığı için…………………………….beslenmeliyiz.
• Cam bir maddedir.Camdan yapılan bardak bir………………….....dir.
• Belirli bir şekli olmayan, konulduğu kabın şeklini alan ve akıcılık özelliği gösteren maddeler……………………………maddelerdir.

22. ( ) işaretinin içine doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.
( ) Kafatası kemikleri kısa kemiklerden oluşur.
( ) Akciğerlerimiz kasılıp gevşeyerek kanı pompalar.
( ) Terziler kumaşların içine dökülen toplu iğneleri mıknatıs ile ayırır.
( ) Çiçek yaprağı opak bir madde örneğidir.
( ) Hacim, maddenin ağırlığıdır.

NOT: 21. ve 22. sorular 10 puan, diğerleri 5 puandır.
BAŞARILAR
Öğrencinin Adı-Soyadı:……………………………………………………………………………………………………………..
“VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM” ETKİNLİĞİ
1.) Görevleri verilen organların adlarını yazınız.
Vücudumuzun destek ve hare-ket sistemine yardımcı olur
Soluk alıp vermemizi sağlar

Kanın vücutta dolaşımını sağlar

Kasılıp gevşeyerek vücudumu-zun hareketini sağlar

2.)Kemik çeşitlerine birer örnek veriniz.
Uzun kemik

Kısa kemik

Yassı kemik


3.)Eklem çeşitlerine birer örnek veriniz.

Oynar Eklemler

Yarı Oynar Eklemler

Oynamaz Eklemler

4.) Vücudumuza desteklik sağlayan ve harekete yardımcı olan iskelet sistemi ol-masaydı sonucu ne olabilirdi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6.)Sağlıklı bir insanda kalp dakikada 70-80 defa atar. Koşmaya başladığı-mızda kalp atış sayısı artar. Bunun sebebi nedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5.)Solunum sisteminde görevli olan organlarımızı ve görevlerini yazınız.
a.)………………………………………………..
b.)………………………………………………..
c.) ………………………………………………..
d.)………………………………………………..
e.) ………………………………………………..
7.) Okul çantamızı taşırken nelere dik-kat etmeliyiz.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.)Kaslarımızın daha iyi gelişmesi için nelere dikkat etmeliyiz.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.)Aşağıdaki kelimelerin anlamını açık-layan bölümüm numarasını önüne ya-zınız.
Steteskop:……………………….
Nabız : ……………………….
Tendon : ……………………….
Eklem : ……………………….
I.Kasların kemiklere bağlandığı yerdir.
II. Doktorların hastaların kalp atışla-rını dinlemek için kullandığı alettir.
III. Kalp atışına denir.
IV. Kemiklerin birleştiği yerdir.

10.)”İnsan vücudu içten dışa, baştan aşağı doğru gelişir ifadesi hakkında görüşünüzü belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiç yorum yok: